Prevádzka domovej čistiarne

18. 07. 2005
Zdieľať

Prevádzkovaniu čistiarne by mala predchádzať etapa, v ktorej sa zosúladia predstavy investora s reálnymi možnosťami. Ak investor očakáva, že domová čistiareň je bezobslužné zariadenie, bude sklamaný. Ak pre neho znamená prevádzkovanie takéhoto zariadenia neprekonateľnú prekážku, mal by si radšej vybudovať žumpu, pri ktorej stačí nájsť zmluvného partnera na vývoz.

Prevádzkovaniu čistiarne by mala predchádzať etapa, v ktorej sa zosúladia predstavy investora s reálnymi možnosťami. Ak investor očakáva, že domová čistiareň je bezobslužné zariadenie, bude sklamaný. Ak pre neho znamená prevádzkovanie takéhoto zariadenia neprekonateľnú prekážku, mal by si radšej vybudovať žumpu, pri ktorej stačí nájsť zmluvného partnera na vývoz. Ak chce investor svoje prostriedky použiť zmysluplnejšie, má možnosť zriadiť si čistiareň a jej prevádzku zveriť firme, ktorá práce súvisiace s prevádzkou vykoná za poplatok. Podobný príklad predstavuje pravidelná údržba auta (dopĺňanie prevádzkových tekutín a paliva), ktorú možno zveriť autorizovanému servisu alebo vykonávať svojpomocne.
K hlavným úkonom v rámci údržby ČOV patrí predovšetkým vizuálna kontrola chodu. V 1- až 2-týždňových intervaloch stačí skontrolovať prevzdušňovanie, miešanie koša, cirkuláciu kalu. Ak je voda na odtoku číra a bez hnilobného zápachu, činnosť zariadenia je v poriadku. Ako možno rozlíšiť zápach od „vône“ správne fungujúcej čistiarne? Správnu funkciu ČOV charakterizuje „vôňa“ rybníka. Koncentráciu aktivovaného kalu v odmernom valci po 30 minútach sedimentácie stačí kontrolovať v dlhších časových intervaloch. Odporúčaný rozsah je 250 až 350 ml/l. V prípade, že je koncentrácia vyššia, nastal čas potrebný na odkalenie čistiarne. Táto procedúra sa pri rodinnom dome opakuje minimálne 2 a maximálne 4 razy za rok.
Produktom čistenia je okrem vyčistenej voda aj prebytočná biomasa, ktorá sa vo forme tekutého kalu z čistiarne musí odobrať. Množstvo pri jednom odkalení je približne 100 l tekutého kalu. Možno ho aplikovať ako hnojivo k trvalým porastom, do kompostu alebo vyviezť na centrálnu čistiareň do kalového hospodárstva.
Celkové prevádzkové skúsenosti s domovými čistiarňami sú dobré a potvrdzujú sa aj priaznivé hodnoty koncentrácie na odtoku. V súčasnosti sú predmetom platby vodné (za odber pitnej vody) a stočné (za vypúšťanie odpadovej vody). Nezanedbateľné je, že v prípade vybudovania domovej čistiarne môžete šetriť rozdiel medzi vlastnými nákladmi na prevádzku čistiarne a nákladmi, ktoré by ste platili v prípade vybudovania alebo existencie stokovej siete.

Kategória: Záhradná technika
Tagy: čistička odpadových vôd voda zariadenie
Zdieľať článok

Diskusia