čistička odpadových vôd

Hospodárime s vodou 3. diel – Čistiareň odpadových vôd
Technológie

Hospodárime s vodou 3. diel – Čistiareň odpadových vôd

V poslednej časti sa budeme venovať domovým ČOV.

Najnovšia čistiareň odpadových vôd
Aktuality

Najnovšia čistiareň odpadových vôd

Najmodernejšia čistiareň odpadových vôd (ČOV) na trhu s označením EČ 6 SBR-2 sa vyrába na Slovensku. Jej nádrž je vyhotovená z jedného kusu, bez akýchkoľvek spojov, čo zaručuje stopercentnú tesnosť; horizontálne a vertikálne výstuhy zvyšujú […]

Vysoký štandard domových čistiarní
Aktuality

Vysoký štandard domových čistiarní

Čistiarne odpadových vôd AT od spoločnosti Aquatec VFL, jedného z najvýznamnejších výrobcov domových čistiarní odpadových vôd na Slovensku, spĺňajú najprísnejšie požiadavky legislatívy na kvalitu vyhotovenia aj kvalitu vyčistenej vody.

Čistiarne odpadových vôd (ČOV)
Záhradná technika

Čistiarne odpadových vôd (ČOV)

Z hľadiska stavebnej náročnosti ide o jednoduché stavby, na ktoré treba vypracovať projekt. Domové čistiarne odpadových vôd sú zhotovené buď ako monolitické, alebo ako prefabrikované oceľobetónové nádrže či nádrže z plastu, v ktorých je umiestnené technologické zariadenie. Určené sú na čistenie domových splaškových odpadových vôd, ktoré sú na čistiareň napojené kanalizáciou.

Čistenie odpadových vôd
Záhradná technika

Čistenie odpadových vôd

Voda je jedna zo základných súčastí životného prostredia a život na našej planéte bez nej by nebol možný. Je už načase, aby sme si ju začali vážiť. Vodu používame denne vo veľkých množstvách, a preto by sme ju mali vrátiť prírode do jej prirodzeného obehu v čo najlepšej kvalite.

Vypúšťanie odpadových vôd v súčasnosti?
Záhradná technika

Vypúšťanie odpadových vôd v súčasnosti?

Ak je dom napojený na stokovú sieť, prevádzka je bezproblémová (aj keď existujú problémy s kapacitou čistiarní). Nebezpečným zdrojom problémov je likvidácia odpadových vôd zo žúmp. V súčasnosti na Slovensku približne 50 % obyvateľov žije v neodkanalizovaných domoch.

Prevádzka domovej čistiarne
Záhradná technika

Prevádzka domovej čistiarne

Prevádzkovaniu čistiarne by mala predchádzať etapa, v ktorej sa zosúladia predstavy investora s reálnymi možnosťami. Ak investor očakáva, že domová čistiareň je bezobslužné zariadenie, bude sklamaný. Ak pre neho znamená prevádzkovanie takéhoto zariadenia neprekonateľnú prekážku, mal by si radšej vybudovať žumpu, pri ktorej stačí nájsť zmluvného partnera na vývoz.

Domové čistiarne odpadových vôd
Záhradná technika

Domové čistiarne odpadových vôd

V súčasnosti sa o domových čistiarňach odpadových vôd nedá hovoriť ako o novinke alebo o neznámom zariadení. Napriek tomu budúcim užívateľom často chýbajú pravdivé informácie o výhodách i nevýhodách domových čistiarní odpadových vôd (ČOV). V nasledujúcom texte sa pokúsime zosumarizovať všetky dôležité fakty o domových ČOV potrebné pre budúceho používateľa, ktoré by mali vytvoriť dostatočný základ pri jeho rozhodovaní a pomôcť k tomu, aby výsledok splnil jeho očakávania a neznamenal sklamanie.