Výstavba jahodovej pyramídy o priemere 1,58 m

Výstavba jahodovej pyramídy o priemere 1,58 m

28. 04. 2015
Zdieľať

Popri pestovaní jahôd v záhonoch a na hrobliach je pestovanie v nádobách tiež účinným spôsobom ich pestovania. Na ploche len 2 m2 sa dá pestovať až 80 ks sadeníc jahôd. Neváhajte a vybudujte si vlastnú jahodovú pyramídu.

Použité produkty Semmelrock Stein+Design Dlažby s.r.o.:


Svahová tvárnica, Formát: 25 x 30 x 20 cm, Počet kusov: 40

Svahová tvárnica, Formát: 25 x 30 x 20 cm, Počet kusov: 40
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.

Svahová tvárnica, Formát: 25 x 30 x 20 cm, Počet kusov: 40


Vyrovnáme terén, ktorý upravíme dusaním. Vytýčime si stred jahodovej pyramídy. Podľa vonkajšieho polomeru prvéhokruhu osadíme prvú tvarovku. Na stanovenie polomeru použijeme špagát alebo meter.

Vyrovnáme terén, ktorý upravíme dusaním. Vytýčime si stred jahodovej pyramídy. Podľa vonkajšieho polomeru prvéhokruhu osadíme prvú tvarovku. Na stanovenie polomeru použijeme špagát alebo meter.
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.

Vyrovnáme terén, ktorý upravíme dusaním. Vytýčime si stred jahodovej pyramídy. Podľa vonkajšieho polomeru prvéhokruhu osadíme prvú tvarovku. Na stanovenie polomeru použijeme špagát alebo meter.


Výstavba jahodovej pyramídy o priemere 1,58 m

1550043
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.


Osádzame ďalšie prvky a neustále sledujeme rovinu jednotlivých prvkov pomocou vodováhy a vonkajší polomer pomocou špagátu alebo metra.

Osádzame ďalšie prvky a neustále sledujeme rovinu jednotlivých prvkov pomocou vodováhy a vonkajší polomer pomocou špagátu alebo metra.
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.

Osádzame ďalšie prvky a neustále sledujeme rovinu jednotlivých prvkov pomocou vodováhy a vonkajší polomer pomocou špagátu alebo metra.


Jednotlivé prvky jemne poklepeme gumeným kladivom, aby sme ich dostali do roviny.

Jednotlivé prvky jemne poklepeme gumeným kladivom, aby sme ich dostali do roviny.
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.

Jednotlivé prvky jemne poklepeme gumeným kladivom, aby sme ich dostali do roviny.


Postupne ukladáme ďalšie prvky a kontrolujeme neustále vonkajší polomer.

Postupne ukladáme ďalšie prvky a kontrolujeme neustále vonkajší polomer.
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.

Postupne ukladáme ďalšie prvky a kontrolujeme neustále vonkajší polomer.


Pomocou vodováhy sledujeme rovinu jednotlivých prvkov.

Pomocou vodováhy sledujeme rovinu jednotlivých prvkov.
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.

Pomocou vodováhy sledujeme rovinu jednotlivých prvkov.


Detailné zobrazenie správneho položenia prvkov do kruhu.

Detailné zobrazenie správneho položenia prvkov do kruhu.
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.

Detailné zobrazenie správneho položenia prvkov do kruhu.


Takto sme osadili prvý rad kruhu.

Takto sme osadili prvý rad kruhu.
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.

Takto sme osadili prvý rad kruhu.


Vnútro kruhu vyplníme zeminou. Zeminu upravíme ručným dreveným dusadlom a následným polievaním vodou so záhradnou hadicou. Zemina musí byť pri tvárniciach zarovno uhladená a utlačená. Pre prípadné sadanie zeminy odporúčame však vyspádovať zeminu  smerom hore od tvárnic k stredu kruhu.

Vnútro kruhu vyplníme zeminou. Zeminu upravíme ručným dreveným dusadlom a následným polievaním vodou so záhradnou hadicou. Zemina musí byť pri tvárniciach zarovno uhladená a utlačená. Pre prípadné sadanie zeminy odporúčame však vyspádovať zeminu smerom hore od tvárnic k stredu kruhu.
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.

Vnútro kruhu vyplníme zeminou. Zeminu upravíme ručným dreveným dusadlom a následným polievaním vodou so záhradnou hadicou. Zemina musí byť pri tvárniciach zarovno uhladená a utlačená. Pre prípadné sadanie zeminy odporúčame však vyspádovať zeminu  smerom hore od tvárnic k stredu kruhu.


Osádzame druhú radu s tvárnicami podľa vonkajšieho polomeru druhej rady. Tvárnice prekrývame cca v ½ spodnej rady.

Osádzame druhú radu s tvárnicami podľa vonkajšieho polomeru druhej rady. Tvárnice prekrývame cca v ½ spodnej rady.
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.

Osádzame druhú radu s tvárnicami podľa vonkajšieho polomeru druhej rady. Tvárnice prekrývame cca v ½ spodnej rady.

Tip: Záhradný nábytok od výmyslu sveta


Výstavba jahodovej pyramídy o priemere 1,58 m

1550045
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.


Osádzame ďalšie prvky druhej rady a postupujeme podľa obrázkov č. 1 až 5.

Osádzame ďalšie prvky druhej rady a postupujeme podľa obrázkov č. 1 až 5.
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.

Osádzame ďalšie prvky druhej rady a postupujeme podľa obrázkov č. 1 až 5.


Vnútro kruhu vyplníme zeminou. Zeminu upravíme ručným dreveným dusadlom a následným polievaním vodou so záhradnou hadicou. Zemina musí byť pri tvárniciach zarovno uhladená a utlačená. Pre prípadné sadanie zeminy odporúčame však vyspádovať zeminu  smerom hore od tvárnic k stredu kruhu.

Vnútro kruhu vyplníme zeminou. Zeminu upravíme ručným dreveným dusadlom a následným polievaním vodou so záhradnou hadicou. Zemina musí byť pri tvárniciach zarovno uhladená a utlačená. Pre prípadné sadanie zeminy odporúčame však vyspádovať zeminu smerom hore od tvárnic k stredu kruhu.
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.

Vnútro kruhu vyplníme zeminou. Zeminu upravíme ručným dreveným dusadlom a následným polievaním vodou so záhradnou hadicou. Zemina musí byť pri tvárniciach zarovno uhladená a utlačená. Pre prípadné sadanie zeminy odporúčame však vyspádovať zeminu  smerom hore od tvárnic k stredu kruhu.


Osádzame tretiu radu s tvárnicami podľa vonkajšieho polomeru tretej rady. Tvárnice prekrývame cca v ½ spodnej rady.

Osádzame tretiu radu s tvárnicami podľa vonkajšieho polomeru tretej rady. Tvárnice prekrývame cca v ½ spodnej rady.
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.

Osádzame tretiu radu s tvárnicami podľa vonkajšieho polomeru tretej rady. Tvárnice prekrývame cca v ½ spodnej rady. 


Výstavba jahodovej pyramídy o priemere 1,58 m

1550047
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.


Postupujeme podľa obrázkov č. 1 až 5. Vnútro kruhu vyplníme zeminou podľa obrázku č. 8.

Postupujeme podľa obrázkov č. 1 až 5. Vnútro kruhu vyplníme zeminou podľa obrázku č. 8.
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.

Postupujeme podľa obrázkov č. 1 až 5. Vnútro kruhu vyplníme zeminou podľa obrázku č. 8.


Osádzame štvrtú radu s tvárnicami podľa vonkajšieho polomeru štvrtej rady. Postupujeme podľa obrázku č. 1 až 5.

Osádzame štvrtú radu s tvárnicami podľa vonkajšieho polomeru štvrtej rady. Postupujeme podľa obrázku č. 1 až 5.
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.

Osádzame štvrtú radu s tvárnicami podľa vonkajšieho polomeru štvrtej rady. Postupujeme podľa obrázku č. 1 až 5.


Výstavba jahodovej pyramídy o priemere 1,58 m

1550049
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.


Po výstavbe jahodovej pyramídy jednotlivé tvárnice vyplníme so zeminovým substrátom, pričom objem jednej tvárnice je 6,6 l.  Sadenice jahôd môžeme osádzať  po ukončení stavebných prác. Do jednej tvarovky odporúčame zasadiť 2 sadeničky jahôd.

Po výstavbe jahodovej pyramídy jednotlivé tvárnice vyplníme so zeminovým substrátom, pričom objem jednej tvárnice je 6,6 l. Sadenice jahôd môžeme osádzať po ukončení stavebných prác. Do jednej tvarovky odporúčame zasadiť 2 sadeničky jahôd.
SEMMELROCK STEIN+DESIGN Dlažby s.r.o.

Po výstavbe jahodovej pyramídy jednotlivé tvárnice vyplníme so zeminovým substrátom, pričom objem jednej tvárnice je 6,6 l. Sadenice jahôd môžeme osádzať  po ukončení stavebných prác. Do jednej tvarovky odporúčame zasadiť 2 sadeničky jahôd.

TIP:
Pokiaľ by sa vzhľadom na extrémnu južnú polohu malo použiť automatické zavlažovanie, potom je treba zabudovať pre tento účel potrebný závlahový systém už počas výstavby stien a to upravením tvárnic rezaním. Závlahový systém odporúčame zveriť do rúk odborníkov.

Ďalšou možnosťou osadenia závlahy je umiestniť na predom pripravený prívod vody ¾ pozinkovanú trubku ukončenú so závitom. Na závit je možné naskrutkovať závlahový systém.

Viac informácií o svahových tvárniciach nájdete tu : www.semmelrock.sk

Kategória: Záhradné stavby
Tagy: materiál návod tvárnica
Zdieľať článok

Diskusia