Ako postupovať pri úniku plynu
Zdroj: Shutterstock

Ako postupovať pri úniku plynu

29. 05. 2020 Zdieľať

Používate zemný plyn a využívate všetky jeho 3E výhody? V záujme predchádzania nepríjemnostiam je užitočné poznať aj správny postup, čo robiť pri podozrení na únik plynu.

V priestore, v ktorom cítite zápach plynu, vytvorte prievan otvorením okien a dverí a miestnosť riadne vetrajte. Netelefonujte, nefajčite, vypnite všetky plynové spotrebiče a nepoužívajte otvorený oheň. Elektrické spotrebiče nevypínajte, nezapínajte, ani ich neodpájajte zo siete. Nevypínajte hlavný vypínač ani ističe. Uzatvorte uzáver plynu pri plynomeri. Na riziko úniku plynu upozornite aj susedov. Nepoužívajte pri tom elektrický zvonček, ani telefón. Zaklopte im na dvere a dajte im inštrukcie k spomínaným opatreniam.

Opustite priestory s možným únikom plynu bez použitia výťahu a vzdiaľte sa na bezpečné miesto. Ak viete kde sa nachádza hlavný uzáver plynu, uzavrite ho. Z bezpečnej vzdialenosti od možného úniku plynu zavolajte na Poruchovú linku – plyn 0850 111 727 a riaďte sa pokynmi dispečera. V prípade úniku plynu z uzavretých, nedostupných bytov, pivníc a podobných priestorov kontaktujte aj tiesňovú linku 112. Pokojne počkajte na príchod pracovníkov Poruchovej služby SPP – distribúcie, ktorí situáciu preveria a problém vyriešia.

ilustračný obrázok

3E výhody

Kategória: Aktuality
Tagy: únik plynu zemný plyn
Zdieľať článok