Alarmujúci počet požiarov

14. 03. 2012 Zdieľať

Hasiči majú v posledných týždňoch plné ruky práce. Počet požiarov počas tohtoročnej vykurovacej sezóny je čoraz vyšší. Oheň sa postaral už o nejedno nešťastie. Spôsobil značné škody na majetku, niektorým rodinám vzal dokonca strechu nad hlavou. Za väčšinou požiarov však nestojí príroda, ale ľudská nezodpovednosť. Nezodpovednosť pri výbere materiálu – krbovej vložky, dymovodu alebo komína.

Informácie o vyhorených domoch v dôsledku zlého stavu spalinovej cesty sa každým dňom množia. Starostlivosť o komíny sa berie na ľahkú váhu. Ľudia sú nepoučiteľní a často majú pocit, že práve im sa nemôže nič stať. Kominári varujú, že riskovať sa nevypláca. „Veľmi ma prekvapuje, akí sú ľudia k údržbe svojich komínov a spotrebičov nezodpovední. Väčšina z nich chápe, že v aute treba pravidelne meniť olej, inak môže dôjsť k poškodeniu motora. Z neznámej príčiny však nechápu, že rovnako aj komín a dymovod treba pravidelne udržiavať a čistiť,“ zdôrazňuje Daniel Hlaváčik, súdny znalec a zakladateľ firmy na čistenie komínov.


Alarmujúci počet požiarov

1078606

Zavolajte kominára

Príčin vzniku požiarov je niekoľko. Za najčastejšiu z nich považuje pán Hlaváčik snahu domácich kutilov o samostatnú stavbu komína, pričom netušia, aké normy a vyhlášky treba pri tom dodržať. Pod nešťastia spôsobené ohňom sa však podpisujú aj nečistené komíny či zle napojené vykurovacie spotrebiče na tuhé palivo. Nekvalitný komín je rizikovým telesom rodinného domu. Pri spaľovaní tuhého paliva totiž unikajú do komína spálené zvyšky v podobe sadzí, ktoré sa usádzajú na stenách komína a môžu kedykoľvek začať horieť. Stačí nános sadzí v hrúbke 3 milimetre a riziko vznietenia sa výrazne zvyšuje. Akéhokoľvek nebezpečenstva sa možno vyvarovať pravidelnými prehliadkami komína odbornou firmou. Podľa zákona totiž za technický stav komína zodpovedá vlastník objektu. Komíny pripojené na krby alebo spotrebiče na tuhé palivo s tepelným výkonom do 50 kW treba kontrolovať 3krát do roka. „Uvedomelí majitelia dávajú komín pravidelne čistiť a kontrolovať kominárovi, čím sa nielen vyvarujú nepríjemností, ale aj prípadnej poistnej udalosti. Ľudia si však myslia, že čistenie komína zvládnu aj sami. Z osobnej skúsenosti viem, že mnohí z nich sa popálili a na nečistený komín doplatili,“ dopĺňa D. Hlaváčik. Dlhým váhaním sa možno ľahko pripraviť o strechu nad hlavou. Cena za čistenie komína sa totiž s cenou vyhoreného domu či ľudského života nedá porovnať.


Alarmujúci počet požiarov

1078607

Dodržiavanie vzdialenosti komína od horľavých látok

Spúšťačom požiaru býva okrem nečistených komínov aj nedodržanie vzdialeností horľavých látok a konštrukcií od plášťa komína alebo palivového spotrebiča. Minimálne vzdialenosti drevených konštrukcií od povrchu komínového plášťa a od prieduchu komína určuje výrobca komínového telesa. „Podľa vyhlášky ministerstva vnútra č. 401/2007 Z.z. musí byť vzdialenosť telesa komína od drevených konštrukcií minimálne 50 mm. Priestor medzi komínom a horľavou plochou musí byť trvale dobre odvetrávaný,“ zdôrazňuje Maroš Plško, technický riaditeľ spoločnosti Schiedel Slovensko, s. r. o. Rovnako aj podlahy z horľavých materiálov pod čistiacimi otvormi treba chrániť nehorľavými materiálmi. Každé nové komínové teleso musí schváliť a spustiť do prevádzky revízny technik komínov a vykonať preskúšanie komína.

Rizikové neodborné pripájanie vykurovacieho spotrebiča

Neopatrnosť a tiež akékoľvek amatérske zásahy môžu vyjsť poriadne draho. Škody spôsobené ohňom sa často šplhajú až do výšky niekoľko desiatok tisíc eur. Pri komínoch treba dodržiavať spôsob používania, na ktorý je komín certifikovaný. Riziko požiaru sa zvyšuje aj vtedy, keď sa v kotloch, kachliach a krboch spaľuje domáci odpad namiesto určeného paliva. Výrobca komína musí v návode na používanie uviesť presné množstvo dreva alebo paliva, ktoré možno do spotrebiča vložiť. „Ľudia však tento údaj často ignorujú alebo o ňom nevedia. Nevhodné dávkovanie paliva môže mať za následok prekúrenie spotrebiča. Vtedy ide do komína vyššia teplota, ako je teplota, na ktorú je komín certifikovaný. To je dôsledkom rýchlejšieho poškodenia komína,“ hovorí pán Hlaváčik.


Alarmujúci počet požiarov

1078605

Moderné komíny sú odolnejšie

Nároky na komíny sa neustále zvyšujú. Bezpečnostným požiadavkám nezodpovedajú tiež mnohé zastarané komíny, ktoré sú náchylnejšie na tvorbu trhlín v dôsledku vysokých teplotných rozdielov, ktoré v komíne vznikajú. Nevyhovujú už ani požiadavkám súčasnej legislatívy či potrebám moderných vykurovacích spotrebičov. Moderné komínové systémy s kvalitnou vložkou dokážu proti deštrukčným účinkom spalín bojovať. „Kvalitná šamotová rúra dokáže odolať teplotným šokom a teplotám, ktoré sú blízke teplotám pri vyhorení sadzí. Má dlhšiu životnosť a možno ju využívať pri kúrení plynnými, kvapalnými, ale aj tuhými palivami.“ hovorí Maroš Plško, technický riaditeľ spoločnosti Schiedel Slovensko, s. r. o. Moderné komínové systémy sa oproti klasickým murovaným komínom vyznačujú aj väčšou tesnosťou proti vlhkosti a ich tesné konštrukčné riešenie zároveň bráni úniku energií a eliminuje tepelné mosty. Pri obstarávaní komína je preto potrebné hľadieť nielen na náklady, ale predovšetkým na schopnosti komína. Overené skúškami, nielen deklarované dodávateľom – predajcom.

Zdroj:
Key Communications, s. r. o.
Michalska 3, 811 01 Bratislava
Tel.: +421 911 309 086
Fax: +421 02 54 64 24 69 

Kategória: Aktuality
Zdieľať článok