ASB GALA večer 2010

23. 04. 2010
Zdieľať

Bratislava 22. apríla 2010 – Vydavateľstvo JAGA v spolupráci s týždenníkom TREND zorganizovali 21. 4. 2010 v poradí už 4. ročník slávnostného vyhlasovania výsledkov hodnotenia prínosu spoločností a jednotlivcov pôsobiacich v oblasti stavebníctva, ktoré zorganizoval mesačník ASB pod názvom ASB GALA večer. Jeho vyvrcholením bolo vyhlásenie a odovzdanie výročných cien z oblasti architektúry, stavebníctva a biznisu.

ASB GALA večer je prestížne podujatie s cieľom oceniť osobnosti a firmy pôsobiace v oblasti architektúry a stavebníctva a jeho poslaním je zároveň aj poukázať na aktuálne danie v spomínanej oblasti. Už po štvrtýkrát sa vyhlasovali výsledky hlasovania odbornej poroty v  kategóriách: ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva, ASB Developer roka, ASB Stavebná firma roka. Počas galavečera boli vyhlásené aj výsledky hlasovania verejnosti, ktoré prebiehalo na odbornom portáli www.asb.sk.
Nominované osobnosti, stavebné firmy a developerov vybrala nominačná komisia, ktorá bola zložená z členov redakčnej rady mesačníka ASB a z vrcholných predstaviteľov Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska, Slovenskej komory stavebných inžinierov a vysokoškolských pedagógov Stavebnej fakulty STU. Dvaja členovia nominačnej komisie boli nominovaní vyhlasovateľmi – vydavateľstvom JAGA a týždenníkom TREND.


Víťazov hlavných cien následne určila odborná porota, ktorá pozostávala z osobností slovenského stavebníctva, architektúry, predstaviteľov štátnej správy, samospráv, zástupcov odborových združení a komôr.


Hlavné ceny získali:


• ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva
Ing. arch. Ľubomír Závodný


• ASB Developer roka
Ballymore Properties, s. r. o.


• ASB Stavebná firma roka
Doprastav, a. s.


O víťazoch nerozhodovali len odborníci, ale aj verejnosť. Z jej hlasovania vzišli a ocenenie získali títo víťazi:


• ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva podľa www.asb.sk
doc. Ing. arch. Ján M. Bahna, akademický architekt
Ing. arch. Ľubomír Závodný


• ASB Developer roka podľa www.asb.sk
MLYNY, a. s.


• ASB Stavebná firma roka podľa www.asb.sk
Doprastav, a. s.


Spestrením slávnostného ASB GALA večera 2010 pre takmer 300 zúčastnených hostí bol kultúrny program, ktorý sa odohrával v priestoroch Heineken Tower Stage za účinkovania Zuzany Smatanovej a Henryho Tótha. Večerom prítomných hostí sprevádzal Matej Landl.


Katarína Gregová
marketingASB GALA večer 2010

258891


Víťazi ocenení hlavnými cenami a cenami, ktoré získali na základe internetového hlasovania.


Zľava: Ing. arch. Ľubomír Závodný – ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva 2010, súčasne aj ASB Osobnosť architektúry a stavebníctva podľa www.asb.sk. O ocenenie prostredníctvom internetového hlasovania sa delil s doc. Ing. arch. Jánom M. Bahnom, akademickým architektom, ktorý sa na slávnostnom udeľovaní cien, žiaľ, nemohol zúčastniť.


Ing. arch. Pavol Kollár, podpredseda predstavenstva MLYNY, a. s. – ASB Developer roka 2010 podľa www.asb.sk


Simon Johnson, konateľ Ballymore Properties, s. r. o. – ASB Developer roka 2010
Ing. Dušan Šamudovský, generálny riaditeľ Doprastav, a. s. – ASB Stavebná firma roka 2010, súčasne aj ASB Stavebná firma roka podľa
www.asb.skKategória: Aktuality
Zdieľať článok

Diskusia