Časopis Môj dom ekoBývanie

Časopis Môj dom ekoBývanie

28. 04. 2010
Zdieľať

Bratislava, 27. 4. 2010, Napriek hospodárskej kríze v roku 2009 vydavateľstvo JAGA začalo s vydávaním časopisu EkoDom, ktorým zareagovalo na zvyšujúci sa záujem o energeticky efektívne bývanie. V roku 2009 tento časopis vyšiel dvakrát, ako príloha časopisov Môj dom a Urob si sám. Keďže si získal veľkú obľubu, a to nielen u laickej verejnosti, vydavateľstvo JAGA sa rozhodlo vydávať ho pre svojich čitateľov samostatne. V tomto roku vyjdú už 4 čísla.

Pred vydaním prvého čísla v roku 2010 časopis na základe prieskumu trhu medzi jednotlivými cieľovými skupinami zmenil svoje zameranie tak, aby vyhovel očakávaniam laickej verejnosti. Z tohto dôvodu už vychádza pod novým názvom Môj dom ekoBývanie. Tento názov lepšie vyjadruje obsahovú stránku časopisu zameranú na cieľovú skupinu najmä žien s praktickým prístupom k otázkam bývania.


Prvé číslo vyšlo 26. 4. 2010 a venuje sa témam ako alternatívne zdroje energie, výstavba energeticky efektívnych domov, znižovanie spotreby energie, vplyv materiálov na životné prostredie, ale aj ekovarenie či ekozáhrada. Sú to témy, ktorými sa denne zaoberá široká verejnosť. Časopis by mal poskytnúť čitateľom podnety a odpovede na otázky v súvislosti s ekonomicky úsporným, ekologickým bývaním, rekonštrukciami a výstavbou. Náklad časopisu je 25 000 výtlačkov, distribúcia je zabezpečená najmä prostredníctvom novinových stánkov, predajní tlače, čerpacích staníc, obchodných reťazcov a iných distribútorov.


Vydavateľstvo JAGA bude pokračovať v tradícii vydávania časopisu ekoBývanie na recyklovateľnom papieri s environmentálnou značkou Európskeho kvetu, ktorý získal ekologickú značku Európskej únie.


Katarína Gregová
marketing


Kategória: Aktuality
Tagy: ekobývanie
Zdieľať článok

Diskusia