Diskusia s popredným architektom Stanislausom Dukátom na tému energetická efektívnosť budov

Diskusia s popredným architektom Stanislausom Dukátom na tému energetická efektívnosť budov

07. 11. 2018 Zdieľať

V technicky rozvinutých krajinách je ukončený vývoj a výskum nulových a energeticky aktívnych domov. Prechádza sa na ďalšiu fázu: ekologizácia urbanizovaných priestorov. Ako je to u nás? Čo z toho, k čomu sa dopracoval technicky vyspelý svet treba ako prvé aplikovať na Slovensku, ako to spraviť a s čím konkrétne začať?

Slovenská komora stavebných inžinierov si Vás dovoľuje pozvať na odbornú diskusiu s popredným architektom – hosťujúcim profesorom Arch. Dipl.-Ing. Stanislausom Dukátom a s ďalšími prizvanými hosťami. 

Cieľom diskusie bude odprezentovať poznatky, ku ktorým sa dopracoval technicky vyspelý svet v oblasti vývoja a výskumu nulových a energeticky aktívnych domov, zistiť aká je situácia v oblasti energetickej efektívnosti budov na Slovensku a navrhnúť vhodné postupy a priority pri aplikácii opatrení v našich podmienkach. 

Architekt Dukát predstaví viacúčelovú občiansku stavbu vybudovanú pre potreby mesta s nulovou potrebou energie, ktorá bola realizovaná v rakúskom meste Koppl pri Salzburgu. O tom, ako aktívne uplatniť získané vedomosti a zručnosti zodpovedajúce európskym štandardom a požiadavkám dnešnej Európy budú diskutovať zástupcovia Slovenskej komory stavebných inžinierov, Slovenskej komory architektov, Slovenskej technickej univerzity, zástupcovia ministerstiev a hlavná architektka hlavného mesta SR Bratislavy Ing. Arch. Ingrid Konrad.

Diskutovať sa bude dňa 15. novembra 2018 v priestoroch Slovenskej komory stavebných inžinierov, na Mýtnej 29 v Bratislave od 14:00 – 17:00 hod. 

Vstup je pre záujemcov bezplatný a registrácia je možná prostredníctvom on-line formuláru:

PRIHLÁSIŤ SA

Diskusného stola sa bude možné zúčastniť osobne v priestoroch Slovenskej komory stavebných inžinierov, na Mýtnej 29 v Bratislave. Formou videoprenosu bude diskusia prepojená do jednotlivých regiónov Slovenska. Školiace miestnosti SKSI bude možné navštíviť v Bratislave, Trnave, Trenčíne, Žiline, Banskej Bystrici a v Košiciach. S cieľom priblížiť problematiku čo najväčšiemu spektru poslucháčov bude prenos diskusie vysielaný aj pre poslucháčov ukrajinskej vysokej školy „Prydniprovska State Academy of Civil Engineering and Architecture“.

Energetická efektívnosť a uvádzanie inovatívnych technológií do praxe sú cestou k šetreniu nákladov, zvyšovaniu konkurencieschopnosti a udržateľnosti, znižovaniu CO2, a teda aj k ochrane životného prostredia. 

Diskusia bude pozostávať z 2 častí:

1. časť: 14:00 – 14:45 Budova s nulovou potrebou energie

Prezentácia budovy s nulovou potrebou energie realizovanej v meste Koppl pri Salzburgu (viacúčelová občianska stavba pre potreby mesta)

14:45 – 15:00 Diskusia

15:00 – 15:10 Coffee break

2. časť: 15:10 – 16:00  Ako aktívne uplatniť získané vedomosti a zručnosti zodpovedajúce požiadavkám dnešnej Európy?

Technické riešenia a úlohy vyplývajúce z projektovania a činnosti autorizovaných inžinierov. 

16:00 – 16:15 Otázky a odpovede

Slovenská komora stavebných inžinierov si vyhradzuje právo na zmenu miesta konania seminára. Ďakujeme za pochopenie.

Kategória: Aktuality
Zdieľať článok