Duálne vzdelávanie v spoločnosti ForDom s.r.o.

Duálne vzdelávanie v spoločnosti ForDom s.r.o.

27. 09. 2016
Zdieľať

Pod pojmom duálne vzdelávanie rozumieme systém odborného vzdelávania a prípravy na výkon povolania, vďaka ktorému majú žiaci možnosť získať vedomosti, schopnosti a zručnosti potrebné pre povolanie. Charakteristickým znakom duálneho vzdelávania je úzke prepojenie všeobecného a odborného teoretického vzdelávania v strednej odbornej škole s praktickou prípravou u konkrétnych zamestnávateľov.

Výučba v škole sa strieda s praktickým vyučovaním v priestoroch zamestnávateľa. Sme veľmi radi, že naša spoločnosť ForDom s.r.o., patrí k podnikom, ktoré sa o svoje skúsenosti radi podelia z mladšou generáciou. Duálne vzdelávanie považujeme za výborný krok vpred v oblasti vzdelávania na Slovensku. Praktické zručnosti, ktoré môžu študenti získať už počas štúdia sú určite neoceniteľnou výhodu pre každého jedného z nich.

V uplynulom školskom roku využili možnosť praktického vzdelávania v našej spoločnosti štyria študenti zo Strednej odbornej školy drevárskej vo Zvolene. Lukáš Kumštár, Jozef Karásek, Jakub Kurek a Samuel Repka študujúci v odbore Technik drevostavieb si nenechali ujsť túto jedinečnú skúsenosť a na krátky čas sa stali súčasťou nášho pracovného kolektívu.


Duálne vzdelávanie v spoločnosti ForDom s.r.o.

1837201
ForDom s. r. o., Zvolen

Praktické zručnosti čerstvých absolventov stredných odborných škôl sú v súčasnosti na nezaplatenie. Systém duálneho vzdelávania veľmi efektívne skracuje adaptačnú fázu pri nástupe do pracovného pomeru a to vďaka tomu, že žiaci sa mohli pripravovať na povolanie v reálnych podmienkach, často krát priamo u svojho budúceho zamestnávateľa. Tu samozrejme výhody duálneho vzdelávania nekončia, študenti počas tohto procesu získavajú pracovné návyky, dostávajú sa do kontaktu s najnovšími technológiami, zariadeniami a materiálmi a vo väčšine prípadov sa žiaci postupne začleňujú do pracovného kolektívu budúceho zamestnávateľa. Dôležitým prvkom duálneho vzdelávania je vplyv zamestnávateľov na obsah odborného vzdelávania, čo prispieva k rozvoju profesií naviazaných na potreby trhu, čím sa zvyšuje lepšie uplatnenie žiakov stredných odborných škôl na pracovnom trhu. Toto by samozrejme malo byť cieľom každej vzdelávacej inštitúcie nielen na Slovensku ale aj vo svete. Naša budúcnosť spočíva na pleciach nasledujúcej generácie a to, ako ju na budúcnosť pripravíme záleží aj na nás samých preto veríme, že systém duálneho vzdelávania sa bude na Slovensku tešiť čoraz väčšej obľube a my sa už teraz tešíme na ďalších šikovných mladých ľudí, ktorým môžeme odovzdať to, čo sme sa o výrobe drevostavieb naučili počas realizácie našich dvesto desiatich  úspešne dokončených projektov.

Kategória: Aktuality
Zdieľať článok

Diskusia