Zdroj: Mesto Galanta

Fénix – Kultúrna pamiatka roka: Architektonické skvosty, ktoré vstali z popola

20. 01. 2023 Zdieľať

Prestížna súťaž, ktorá oceňuje snahu majiteľov národných kultúrnych pamiatok pri ich obnove či záchrane, odštartovala svoj 16. ročník. Záujemcovia môžu prihlásiť svoju obnovenú pamiatku do 31. januára 2023.

Kultúrne pamiatky musia prežiť!

Zachovanie kultúrneho dedičstva pre ďalšie generácie je dôležitou úlohou každého národa.

Ministerstvo kultúry SR preto považuje za kľúčové motivovať, inšpirovať a podporovať vlastníkov cenných pamiatok pri ich obnove a rekonštrukcii, a spolu s partnermi súťaže Nadáciou SPP, SPP a mediálnym partnerom RTVS vyhlasuje ďalší ročník súťaže Fénix – Kultúrna pamiatka roka.

Aj v tomto ročníku ocení ministerka kultúry SR soškou bájneho vtáka Fénixa troch víťazov. Odmenení budú za čiastočnú alebo komplexnú obnovu objektu národnej kultúrnej pamiatky, resp. za výnimočný počin záchrany národnej kultúrnej pamiatky. Okrem toho získajú laureáti odmenu 10 000 eur od generálneho partnera súťaže, Nadácie SPP, ktorá spolu s SPP dlhodobo podporuje obnovu a záchranu kultúrnych pamiatok na Slovensku.

Záleží nám na tom, aby úsilie a trpezlivá práca dobrovoľníkov, majiteľov či zástupcov samospráv, ktorí sa snažia prinavrátiť našim národným pamiatkam ich dávnu krásu, kultúrnu a spoločenskú hodnotu, nezostalo nepovšimnuté. Súťaž Fénix – Kultúrna pamiatka roka je spôsob, ako im vzdať hold a úprimnú vďaku,“ hovorí Eva Guliková, správkyňa Nadácie SPP.

Nadácia SPP zároveň odovzdá špeciálnu cenu „Fénix – Cena Nadácie SPP“, ktorá bude patriť  najkrajšej obnovenej pamiatke podľa hlasovanie verejnosti na web stránke. Odborná porota môže tiež udeliť titul „Čestné uznanie“ za mimoriadny prínos k ochrane a obnove pamiatky. Súťaž podporuje aj projekty, ktoré sú stále v procese obnovy, a to prostredníctvom ocenenia „Adept na cenu Fénix – Kultúrna pamiatka roka“.

Beethoven a diamantový bažant v záchodovej šachte

Pamiatky prihlásené do súťaže sú veľakrát výnimočné nielen svojou kultúrnou hodnotou, ale aj príbehom, ktorý sa za nimi skrýva. V roku 2021 si dve ocenenia zo súťaže odniesol projekt obnovy erbovej sály Dessewffyovského kaštieľa vo Finticiach, v ktorej svojho času koncertoval sám Ludwig van Beethoven. Zaujímavé je, že v roku 2016 našli v záchodovej šachte kaštieľa vzácny porcelán vrátane diamantovej sochy bažanta, ktorý rozvíril záujem verejnosti o túto pamiatku. Práve vďaka náleznému od Pamiatkového úradu mohli pristúpiť k samotnej rekonštrukcii erbovej sály. Udelenie prestížneho ocenenia bolo už iba čerešničkou na torte v ich neúnavnej práci.

„Pre obec Fintice znamenala účasť v súťaži a získanie dokonca dvojnásobného ocenenia jednu veľkú, nezaplatiteľnú reklamu. Fintice sa tak dostali do povedomia širokej verejnosti“, hovorí Gabriel Trusa, riaditeľ Galérie a múzea ľudového umenia v obci Fintice.

„Technologické postupy obnovy si vyžadovali podstatne viac času, než sme si predstavovali. S tým je spojená aj obrovská trpezlivosť, ktorú musíte preukázať voči tým, ktorí obnovu realizujú. Preto je dobré nevzdávať sa a vytrvať, lebo výsledok stojí za to!“ povzbudzuje ďalších vlastníkov, ktorý sa rozhodujú, či k realizácii obnovy pristúpiť, pán Trusa.

Podmienky súťaže

Prihlasovanie pamiatok do súťaže bolo spustené 2. novembra 2022 a trvá do 31. januára 2023. O prestížnu cenu sa môžu uchádzať pamiatky, ktoré boli obnovené alebo zreštaurované v rokoch 2021 a 2022. Prihlášku do súťaže, spolu s kompletnou dokumentáciou môžete v tomto ročníku podať iba elektronicky na nadaciaspp.egrant.sk/.

Viac informácií o súťaži nájdete na www.kpr-fenix.sk.

Zdroj: PR článok Fénix – Kultúrna pamiatka roka

Kategória: Aktuality
Tagy: obnova pamiatka súťaž
Zdieľať článok