pamiatka

Podkrovie v pamiatkovo chránenom objekte alebo pamiatkovej zóne
Strecha, podkrovie

Podkrovie v pamiatkovo chránenom objekte alebo pamiatkovej zóne

Zriaďovanie kancelárií, obytných miestností alebo dokonca celých bytov v stavbách so šikmými strechami sa dnes chápe ako úplne bežná vec. Vlastníkovi nehnuteľnosti však môžu nastať komplikácie v prípade, ak sa chystá takto upravovať kultúrnu pamiatku alebo iný objekt, ktorý sa nachádza v tzv. území s plošnou pamiatkovou ochranou.

Rekonštrukcia domu v pamiatkovo chránenej zóne
Stavba a rekonštrukcia

Rekonštrukcia domu v pamiatkovo chránenej zóne

Architektonické pamiatky a ich zoskupenia v mestskom alebo vo vidieckom prostredí sú významnou súčasťou kultúrneho dedičstva spoločnosti. Na kultúrne dedičstvo má každý z nás ústavou zaručené právo, podobne ako na vyhovujúce životné prostredie, ochranu zdravia či osobnú bezpečnosť. Desiatky našich historických miest a obcí štát vyhlásil za pamiatkové rezervácie alebo pamiatkové zóny. Okolo významných pamiatok niekedy sú tzv. ochranné pásma. Aj tie patria k miestam, kde dom nemusí byť menovite uvedený v zozname kultúrnych pamiatok, no napriek tomu pri jeho úpravách treba rešpektovať podmienky určené pracovníkmi územno-príslušného pracoviska štátnej pamiatkovej ochrany.