Naozaj má Mesiac taký vplyv na vývin rastlín, že stojí za to uvažovať o pestovaní podľa neho?

07. 12. 2016
Zdieľať

Vyrastal a študoval som v období keď centrálne riadenie tieto vplyvy nepripúšťalo. Veľa, alebo skôr vôbec sa na túto tému nepublikovalo. Ako som už spomenul, po ukončení VŠP v Nitre bol pre mňa vplyv mesiaca na rastliny v rovine zábavy, alebo pavedy.

V živote som mal v tomto smere šťastie. Či to bolo na mojom prvom pracovisku JRD, alebo neskôr na ÚKSÚP, som stretol  veľa rozumných ľudí. Ich postoje, analýzy, ma neskôr keď som si za životnú dráhu zvolil pestovanie zeleniny, primäli k novým úvahám. 

Keď som videl ako mesiac hýbe morami, oceánmi, ovplyvňuje náladu ľudí, začal som hľadať niektoré nevysvetliteľné odchýlky v porastoch. Pri tých istých agrotechnických podmienkach – identické osivo, priesada, príprava pôdy… –  sme dosiahli odlišné výsledky.

Nie, nevymyslel som nič nového. Len som začal študovať všetky dostupné lunárne kalendáre, okrem agrotechnického termínu a počasia sme sa začali prispôsobovať aj mesiacu. Nie vždy sa nám darilo akceptovať aj tretí faktor. To boli najlepšie pokusy ktoré ma presvedčili. 

A či stojí o tom uvažovať? Dopestovať si kúsok zeleniny je náročné a vstupy sú drahé. Akceptovanie mesiaca má niekoľko výhod:
–  je to v prvom rade najlacnejší vstup – nič nestojí, 
–  zhodnotí vloženú prácu, lepšie zhodnotí vložené vstupy
–  šetrí životné prostredie – nehnojíme podzemné vody ale pôdu
–  uľahčuje boj so škodcami a chorobami rastlín
–  znižuje potrebu závlah
–  zvyšuje ujatie štepených rastlín
–  zlepšuje skladovateľnosť pozbieranej úrody
–  vylepšuje okrasný trávnik


Naozaj má Mesiac taký vplyv na vývin rastlín, že stojí za to uvažovať o pestovaní podľa neho?

1879173
Zelotex s.r.o.

        
 V čom sa váš kalendár líši od ostatných, keďže na trhu je množstvo podobných publikácií?
Na dráhe mesiaca, jeho pohybu okolo Zemi sa nedá nič nového vymyslieť. Toto prebieha milióny rokov bez väčších odchýlok. Celkom jasne sú  definované vplyvy fáz, smeru v zvieratníku a znamenia Mesiaca na rastliny. V tomto sú všetky kalendáre zhodné.

Nedostatok vidím v oddelenosti ich vplyvov ako ich tieto kalendáre vnímajú.

Fáza, smer a znamenie pôsobia v každom momente na rastliny spoločne. Môže sa stať že bežný lunárny kalendár Vám podľa fázy odporúča sejbu, alebo sadenie plodiny. S prekvapením môžete zistiť že v mojom kalendári nájdete pre tento deň a skupinu plodín číslo 6, teda už menej vhodné obdobie. Môže nastať aj opačná situácia. Podľa fázy Vám nie je odporúčaná sejba, sadenie, ale môže sa stať že v mojom kalendári nájdete číslo 4, teda už akceptovateľné obdobie. Vhodnosť dňa pre tú ktorú skupinu plodín a sejbu, sadenie či ošetrovania je vždy daná spolupôsobením fázy, smeru a znamenia Mesiaca.


Naozaj má Mesiac taký vplyv na vývin rastlín, že stojí za to uvažovať o pestovaní podľa neho?

1879165
Zelotex s.r.o.

Prednosťou je rýchla orientácia v kalendári. Farebno – číselné kódy dávajú jednoznačnú charakteristiku pre daný deň a skupinu plodín.  Umožňuje pestovateľovi naplánovať si jednotlivé práce, prípadne uprednostniť výhodnejší deň.

Ale pozor: Dodržiavanie lunárnych zásad nenahradí poctivú prácu, môže ju len zhodnotiť!

Pre svoju odlišnosť od iných kalendárov, systém výpočtu, aj grafické, farebno-číselné zobrazenie bol registrovaný na Úrade priemyselného vlastníctva EU (EUIPO) v Alicante ako chránený vzor.
Jeho šírenie, či akákoľvek modifikácia je možná len so súhlasom vlastníka!     

• Je v ňom vyznačený len spln, nov a prízemie Mesiaca. Prvé dva termíny sú, myslím, každému jasné, ale čo označujte prízemie Mesiaca?
Pri využívaní kalendára nie je dôležité aby sa pestovateľ vyznal v astronómii. Prízemie (perigeum) je bod  dráhy Mesiaca s najmenšou vzdialenosťou od stredu Zeme /cca 350 tis.km/ 
Príťažlivosť Mesiaca a Slnka vytvára príliv a odliv. Ak je Mesiac bližšie k Zemi, jeho príťažlivosť je silnejšia. Pri splne a nove, keď Zem, Mesiac a Slnko sú približne na jednej priamke, sú prílivové a odlivové vlny vždy najvyššie.

Takže keď budem chcieť záhradkárčiť podľa tohto kalendára, čo si mám všímať? Je dôležitý každý deň, alebo sa doň stačí pozrieť raz za týždeň?
Veľkou prednosťou tohto kalendára je prehľadnosť a teda ľahké a rýchle plánovanie.  Vhodnejšie a menej vhodné dni sa striedajú približne v dvojtýždňových intervaloch. Podľa toho si plánujeme práce v záhrade. Ak si kalendár zavesíme na viditeľné miesto, môžeme vďaka prehľadnosti ľahko ustrážiť tie najvhodnejšie dni a vyhnúť sa nepriaznivým.

www.zelotex.sk a www.netkanetextilie.sk

ZDROJ PR článok spoločnosti Zelotex s.r.o.

Kategória: Aktuality
Zdieľať článok

Diskusia