Nový stavebný veľtrh na Slovensku

20. 04. 2006
Zdieľať

Dôležitou udalosťou výstavného kalendára v roku 2006 je prvý ročník Komplexného stavebného veľtrhu Domexpo organizované spoločnosťou LCE - Low cost expo, a.s. Bratislava.

„Staviate? Obnovujete? Máte problém? Príďte a pýtajte sa!“ to je základná filozofia výstavy. Okrem širokej ponuky vystavovateľov je pre návštevníka pripravený zaujímavý sprievodný program, ktorý je možné rozdeliť do dvoch rovín:

Odborný program – bude situovaný do prednáškových miestností v hale M2.
Program venovaný všetkým návštevníkom bude prebiehať na otvorenom pódiu haly M3

Po vzore ČR, Rakúska alebo SRN sa pripravuje v areáli výstaviska výstavba Parku vzorových domov. Základný kameň parku bude položený 20. 4.2006 o 10.oo hod. za pavilónom M3. Park vzorových domov, s celoročnou prevádzkou a so stálym informačným centrom, vytvorí priestor pre bezplatné poradenstvo pre stavebníkov. V informačnom centre získa návštevník databázu výrobcov alebo predajcov. Súčasne si môže prezrieť vzorkovňu stavebných materiálov najvyššej kvality, ktoré spĺňajú vysoké požiadavky na ochranu životného prostredia a ako aj na estetiku vnútorného i vonkajšieho prostredia. Typové domy svojim architektonickým riešením za použitia najmodernejších materiálov, tak prispejú k zvyšovaniu estetickej úrovne vznikajúcich obytných zón.


SPRIEVODNÉ TEMATICKÉ VÝSTAVY • Bývanie očami študentov Fakulty architektúry
  Výstava prác študentov Fakulty architektúry STU v Bratislave
 • CE • ZA • AR 2005
  Ceny Slovenskej komory architektov za architektúru
 • Trendy rodinných domov na Slovensku
  Spolok architektov Slovenska
 • Strechy roka 2003, 2004, 2005
  Cech strechárov Slovenska
 • Kvalitný strešný materiál a neodborná práca remeselníkov
  Cech strechárov Slovenska

Kategória: Aktuality
Zdieľať článok

Diskusia