S modernými prístrojmi na vykurovanie k vyššej účinnosti

24. 10. 2018 Zdieľať

Na začiatku tohto roku vstúpili do platnosti pravidlá o ekodizajne a energetickom štítkovaní lokálnych vykurovacích zariadení, na základe nariadenia komisie (EU) 2015/1188 z 28. apríla 2015, ktorým sa vykonáva smernica Európskeho parlamentu a Rady 2009/125/ES (Energy related Products - ErP).

V tomto prípade nie sú produkty radené do energetických tried (napr. A, B alebo C) a ani nemajú energetické štítky. Smernica však stanovuje pre každý typ výrobku limit, ktorý musí byť vypočítaný podľa niekoľkých kritérií. Iba v prípade ak produkt dosiahne stanovený limit, môže byť predávaný výrobcom na trhu Európskej únie. Jedným z hlavných kritérií je použitie vstavaného elektronického regulátora. Práve ten posúva prístroje z pohľadu úspor elektrickej energie na vyššiu úroveň.

Firma STIEBEL ELTRON ako líder na trhu elektrického vykurovania a elektrického ohrevu vody zásadne revidovala program produktov akumulačného a priamovýhrevného vykurovania tak, aby produkty ponúkali viac pohodlia, viac funkcií a súčasne spĺňali smernicu ErP.


Vstavaný elektronický regulátor nástenného konvektora STIEBEL ELTRON CNS TREND

Vstavaný elektronický regulátor nástenného konvektora STIEBEL ELTRON CNS TREND
Stiebel-Eltron

Pri všetkých nových prístrojoch pre elektrické vykurovanie použila jednotnú elektronickú reguláciu s LCD displejom. Medzi jej hlavné výhody patrí prehľadná obsluha a jednoducho dostupné umiestnenie na prístroji.

Medzi základné funkcie regulátora patrí týždenné programovanie vykurovacieho režimu a automatické zisťovanie otvoreného okna v miestnosti. Týždenným časovačom s tromi časovými programami je možné naprogramovať komfortné alebo útlmové vykurovanie miestnosti. Pre zamedzenie zbytočnej spotreby energie pri vetraní, sa zariadenie pri otvorenom okne automaticky prepne do protimrazového režimu. Túto funkciu je samozrejme možné vypnúť.

Pri elektrických priamovýhrevných konvektoroch smernica vyžaduje ročnú efektivitu vykurovania priestorov 38%. Nová generácia prístrojov typových rád CNS a CON dosahuje ročnú účinnosť 39%. Prístroje využívajú posledné technologické trendy v konštrukcii vykurovacích telies aj dlhodobé skúsenosti firmy STIEBEL ELTRON s elektrickým vykurovaním. Vďaka novému dizajnu sa teraz hodia aj do moderných interiérov. Inštalácia a zavesenie sú jednoduché vďaka samostatnému montážnemu rámu, na ktorý sa prístroj iba nasadí.

Elektrické priamovýhrevné konvektory sú flexibilné pri inštalácii a presné pri vykurovaní. Teplo je vyrábané priamo na mieste, takže nie je nutné privádzať rozvody z kotolne. Výsledkom sú dva hlavné výhody. Za prvé: nízke investičné náklady. Keďže elektrický konvektor funguje bez rozvodov, radiátorov a komína, dostaneme sa na nízke náklady na kúpu a inštaláciu. Za druhé: nízke prevádzkové náklady. Pretože pri elektrických konvektoroch je možné využiť lacnejšiu tarifu za elektrinu. Naviac tieto systémy pracujú bezúdržbovo. A tak sú pre trvalé alebo doplnkové vykurovanie dobrou alternatívou.


Akumulačná pec STIEBEL ELTRON ETW Plus

Akumulačná pec STIEBEL ELTRON ETW Plus
Stiebel-Eltron

Akumulačné pece majú podľa smernice dosahovať ročnú efektivitu vykurovania priestorov 38,5%. Nové akumulačné pece rady ETS Plus, ETW Plus a ETT Plus dosahujú ročnú účinnosť 39,5%. Aj tu nové modely vychádzajú z osvedčenej konštrukcie pôvodných pecí.

Ako tepelná izolácia sa používa vysoko účinný a ekologický materiál „thermosolid“, ktorý je vyrobený z prírodnej látky Vermiculite a osvedčených mikrothermických dosiek zasadených do tkaniva zo sklenených vlákien. Výmurovka je zhotovená z materiálu Feolit, ktorý má pri menších rozmeroch rovnakú schopnosť akumulácie tepla ako v minulosti používané materiály na báze šamotu.

Povrchová teplota týchto pecí je výrazne nižšia než normovaná hodnota. Pece je preto možné inštalovať bez nutnosti použitia nehorľavej podložky napríklad aj na drevené podlahy. Nová riadiaca elektronika nabíjania a vybíjania umožní v budúcnosti modernizovať zariadenie pomocou rádiových modulov.

www.stiebel-eltron.sk

Kategória: Aktuality
Tagy: elektrické konvektory elektrické vykurovanie
Zdieľať článok