Vymeňte starý kotol a ušetríte!

Vymeňte starý kotol a ušetríte!

14. 05. 2010
Zdieľať

Vykurovacia sezóna sa skončila. Dlhá zima preverila účinnosť a funkčnosť vykurovacích zariadení. Vynaložili ste na tohtoročné vykurovanie viac finančných prostriedkov ako v minulosti? Nechcete už vyhadzovať peniaze von oknom? Je optimálny čas na zmenu. Ovplyvniť úsporu energie a tiež financií možno výmenou starého kotla za nový, modernejší.

Riešiť vykurovací systém treba komplexne. Nefunkčnosť kotla nie je jediným dôvodom na jeho výmenu. Staré, i keď funkčné kotly oproti novším typom spotrebúvajú veľa energie a majú výrazne nižšiu účinnosť. Naopak kotly s vysokou účinnosťou minimalizujú spotrebu paliva, znižujú množstvo emisií a zaručujú pružnú prevádzku pre všetky prevádzkové stavy počas vykurovacieho obdobia. Mnohí užívatelia však výmenu svojho kotla podceňujú a často trvá dlhé roky, kým sa rozhodnú pre zmenu. Otáľanie sa však nemusí vyplatiť. Ak sa rozhodnete pre výmenu starého typu kotla za moderný ušetríte až 40 % nákladov na kúrenie. Strach z vyšších nákladov na kúpu kotla mať nemusíte, pretože návratnosť počiatočnej investície do nového kotla je veľmi rýchla.Vymeňte starý kotol a ušetríte!

262744
Protherm

Aký kotol si vybrať?
Pri výbere nového kotla sa treba rozhodovať na základe investičných nákladov, ceny a dostupnosti paliva, úspor energie, účinnosti, ale aj šetrnosti kotla vo vzťahu k životnému prostrediu. Pri voľbe kotla máte na výber z viacerých typov palív – drevo, uhlie, elektrina, zemný plyn, kvapalný plyn a ľahké vykurovacie oleje. Ak sa neviete rozhodnúť, ktorý kotol je pre vás najvhodnejší, poraďte sa s odborníkom. Na základe prepočtu tepelných strát domu, ale aj vašich osobných požiadaviek vám odborník pomôže s výberom konkrétneho riešenia. Kritériom pri výbere kotla by okrem vhodného paliva mal byť aj výkonový rozsah kotla. Vďaka modulovanému výkonovému rozsahu máte istotu plynulého vykurovania počas celej vykurovacej sezóny. „Nedostatočný výkon kotla obytný priestor nevykúri či príliš veľký výkon bez vhodnej regulácie spôsobuje prekurovanie. Optimálnym riešením je kotol s plynulou moduláciou výkonu. Nízku minimálnu hodnotu výkonu oceníte najmä v prechodných obdobiach, kedy kotol potrebujete len na prikúrenie a vytvorenie príjemnej tepelnej pohody v príbytku,“ hovorí Jaroslav Rehuš, vedúci oddelenia podpory predaja značky Protherm. Plynulou moduláciou výkonu možno navyše znížiť spotrebu plynu a zvýšiť životnosť kotla. Súčasťou moderného kotla by mala byť aj ekvitermická regulácia. Kotol s ekvitermickou reguláciou mení teplotu vykurovacej vody podľa zmien teploty vonkajšieho vzduchu. Spojenie plynulej regulácie výkonu kotla s ekvitermickou reguláciou umožňuje dosiahnuť ešte významnejšie úspory energie.


Kondenzačný kotol patrí k špičke vykurovacej techniky
Najvhodnejším variantom dosiahnutia úspor energie a návratnosti vložených nákladov je kondenzačná technika. Rozhodujúcou veličinou úspornosti však nie je len kúpna cena kotla, ale predovšetkým návratnosť investícií. Kotol však treba správne nadimenzovať na odvod spalín a kondenzátu. Kondenzačné kotly možno použiť pre všetky vykurovacie systémy – nové, aj tie staršie. Vyznačujú sa vysokou účinnosťou, ktorá je v porovnaní so zastaranými kotlami o 17 – 30 % vyššia. Okrem toho ich možno jednoducho ovládať, sú menej hlučné, vyznačujú sa dlhšou životnosťou a bezpečnou prevádzkou. „Jedinečnosť technológie kondenzačných kotlov je v tom, že sú schopné maximálne využiť energetický obsah zemného plynu. Pracujú na princípe, ktorý dokáže využiť aj teplo obsiahnuté vo vodnej pare spalín. Využívaním kondenzačného tepla sa preto znižuje spotreba plynu a tým aj celkové náklady na vykurovanie a prípravu teplej vody,“ vysvetľuje Tibor Jedlička, manažér pre vzťahy s trhovými partnermi z SPP. Pri klasických kotloch sa spaliny bez ďalšieho využitia odvádzajú do komína. Vyššia účinnosť a efektívnejšie využívanie tepelnej energie prispievajú k znižovaniu spotreby plynu a tvorby emisií.


Ešte stále možno získať 20% príspevok na kondenzačný kotol
Kondenzačný kotol s výkonom do 30 kW možno v súčasnosti získať veľmi výhodne. EkoFond spoločne so svojím zriaďovateľom spoločnosťou Slovenský plynárenský priemysel vyhlásili v tomto roku akciu s názvom EkoBonus. Kúpou kondenzačného kotla možno získať príspevok vo výške 20 % z obstarávacej ceny kotla, maximálne však do výšky 400 €. „Ak si od 22. marca 2010 kúpite kondenzačný kotol značky Protherm a do dvoch mesiacov od jeho uvedenia do prevádzky požiadate EkoFond o príspevok, môžete ušetriť. Pre poradie žiadateľov bude rozhodujúci dátum podania žiadosti podľa poštovej pečiatky na obálke s požadovanými dokladmi. Akcia sa týka kotlov LEV 28KKO, LEV 28KKV, LEV 24KKV a stacionárneho kondenzačného kotla LEV 30KKZ,“ hovorí Jaroslav Rehuš. K 22. aprílu rozdelil Ekofond už polovicu finančných prostriedkov, pričom príspevok na kondenzačný kotol zatiaľ získalo 984 záujemcov. Pre ďalších záujemcov však stále ostáva viac ako 270 000 € (o aktuálnej výške zostávajúcich finančných prostriedkov sa treba informovať u SPP).


Nezabúdajte na kontrolu
Po kúpe kondenzačného kotla nezabúdajte na jeho pravidelnú kontrolu. Zanedbaná údržba vedie k znižovaniu účinnosti kotla a tiež k rýchlemu opotrebovaniu a predčasnému ukončeniu jeho funkčnosti. Povinnosť pravidelnej kontroly kotlov vyplýva zo zákona č. 17/2007 o pravidelnej kontrole kotlov, vykurovacích sústav a klimatizačných systémov. Týka sa kotlov s výkonom od 20 kW vrátane, ktoré spaľujú tuhé a tekuté fosílne palivá, biomasu a bioplyn, ďalej vykurovacích sústav, ktorých súčasťou je kotol starší ako 15 rokov a klimatizačných sústav s menovitým výkonom od 12 kW vrátane. Ak si majiteľ nesplní povinnosť pravidelnej kontroly kotlov, hrozí mu pokuta vo výške 331,94 eur, podnikatelia môžu dostať až päťnásobok tejto sumy.

Kategória: Aktuality
Tagy: protherm
Zdieľať článok

Diskusia