Wienerberger fórum 2014

Wienerberger fórum 2014

21. 01. 2014 Zdieľať

Tento rok spoločnosť Wienerberger opäť usporiada sériu prednášok určených predovšetkým projektantom, architektom, ale aj ostatným odborníkom z oblasti stavebníctva pod názvom Wienerberger fórum 2014. V troch slovenských mestách zaznejú aktuálne a užitočné informácie zo stavebnej praxe.

Wienerberger fórum 2014 nadväzuje na úspech série prednášok z roku 2013, ktorú pre profesionálov z oblasti stavebníctva pripravila spoločnosť Wienerberger slovenské tehelne, spol. s r. o. Záujemcovia z radov odbornej verejnosti sa môžu bezplatne zúčastniť na seminároch v nasledujúcich termínoch:

29. 1. 2014 Prešov, PKO – Čierny orol
  4. 2. 2014 Žilina, Dom odborov
11. 2. 2014 Bratislava, City hotel Bratislava 

Program inšpirovaný praxou
Témy pripravovaného fóra odpovedajú na aktuálne požiadavky profesionálov, ktorí sú aktívni v oblasti stavebníctva. Wienerberger fórum 2014 bude zamerané na problematiku tepelnej ochrany budov, stavebnej akustiky a statiky murovaných konštrukcií. S ohľadom na ekonomiku hrubej stavby určite zaujme analýza použitia doplnkových tehál z hľadiska skutočných nákladov na hrubú stavbu.

K oceňovaným častiam programu patria aj praktické ukážky. Aplikační technici predvedú tentokrát praktickú ukážku použitia roletových prekladov Porotherm VARIO nad rohovým oknom. „Za kľúčovú konkurenčnú výhodu našich partnerov považujeme odborné informácie a skúsenosti z praxe. Preto je našou ambíciou priniesť profesionálom čo najviac dôležitých informácií v čo možno najhutnejšej forme,“ hovorí Ing. Vladimír Klučiar, obchodný riaditeľ spoločnosti Wienerberger slovenské tehelne.

V roku 2014 môžu účastníci zo seminára odchádzať nielen plní nových vedomostí, ale aj s výhrou. Na záver dňa sa bude losovať o darčekový poukaz na víkendový pobyt pre dve osoby.

V prípade záujmu o účasť na Wienerberger fóre 2014 nás kontaktujte prostredníctvom webových stránok: www.wienerbergerforum.sk alebo www.wienerberger.sk.

Kategória: Aktuality
Tagy: forum wienerberger
Zdieľať článok