Zateplenie obvodového plášťa polystyrénom je ešte stále výhodnejšie

19. 05. 2017
Zdieľať

Od minulého roka platia pri zhotovovaní zateplenia z expandovaného polystyrénu (EPS) sprísnené protipožiarne opatrenia. Použitie EPS vo vonkajších kontaktných tepelnoizolačných systémoch je možné len so striedaním s minerálnou vlnou (MW). Údajne to prináša zvýšené nároky na technologickú disciplínu zhotovovania tepelnoizolačnej vrstvy ETICS a spôsobuje zvýšenie ceny ETICS vplyvom zvýšenia prácnosti. Aká je však pravda?

Skúsenosti z európskych krajín ukazujú, že realizačné firmy už považujú kombináciu materiálov za samozrejmosť a majú s nimi bohaté skúsenosti. Ak sa však aj napriek tomu rozhodneme pre zateplenie bez EPS, treba mať na zreteli niekoľko skutočností:

• tepelná izolácia na báze MW má vyššiu hodnotu (návrhovú) súčiniteľa tepelnej vodivosti λ = 0,040 až 0,045 vo W/(m . K) ako na báze EPS (λ = 0,036 až 0,041),
• na splnenie požiadaviek podľa STN 73 0540-2: 2012 platných od 1. 1. 2016 treba použiť väčšie hrúbky z MW o 20 až 60 mm ako z EPS,
• pri hrubších doskách treba dlhšie rozperné kotvy,
• vplyvom povrchu dosiek z MW sa zvýši spotreba stierkovej hmoty základnej vrstvy,
• vplyvom väčšej hmotnosti sa zvyšuje náročnosť fyzickej práce a náročnosť manipulácie pri zhotovovaní,
• v porovnaní s doskami z EPS sa zvyšuje prácnosť pri úprave dosiek z MW,
• zvyšuje sa priťaženie vplyvom zateplenia.


Zateplenie obvodového plášťa polystyrénom je ešte stále výhodnejšie

Zateplenie obvodového plášťa polystyrénom je ešte stále výhodnejšie
Združenie EPS SR

Použitie EPS s požiarnymi zábranami z hľadiska nákladov

Pri porovnaní nákladov použitia EPS alebo MW sa treba pozrieť aj na ušetrené náklady.
Príklad: Bytový dom: typ P1, 14 ročný, 8.p., 1 vchod, plocha zateplenia: 1501 m² fasády a 110 m² ostení, hrúbka izolácie: EPS, MW, MW požiarne pásy – 160 mm
Pri použití ETICS s EPS, tak môžeme ušetriť náklady na jedno auto!


Zateplenie obvodového plášťa polystyrénom je ešte stále výhodnejšie

1966563
Združenia EPS SR

Porovnanie nákladov na dodatočné zateplenie (ETICS)*

www.epssr.sk

Kategória: Aktuality
Zdieľať článok

Diskusia