Kuchyňa pre imobilných

31. 05. 2007
Zdieľať

Celé stáročia registrujeme zdravotne postihnutých jedincov, ktorí sú následkom svojho postihnutia vylúčení, či už čiastočne, alebo úplne, zo života spoločnosti. Telesne postihnutí ľudia na vozíkoch denne bojujú s vysokými obrubníkmi, neprispôsobeným schodiskom, rampami, prahmi v byte. Zdravý človek si nevie predstaviť, koľko bariér musia prekonať pri obyčajnej ceste do práce, divadla či na nákupy. Je až zarážajúce, že aj v dnešnej vyspelej dobe musia zápasiť s takýmito „maličkosťami“. Preto snahou nás, zdravých ľudí, by malo byť umožnenie bezbariérového pohybu týmto ľudom. Ak už nie je v našich silách zlepšiť pre nich existenčné podmienky na verejných priestranstvách, tak sa o to pokúsme aspoň v domácom prostredí.

K tomu, aby sme mohli lepšie pochopiť bezbariérovosť z hľadiska postihnutej osoby, si musíme uvedomiť, že existuje viacero druhov telesných postihnutí, ktoré si vyžadujú rôzne nároky, potreby a spôsoby vybavenia obývaných priestorov. My sa zameriame na dispozičné riešenie kuchyne pre vozičkárov. Kuchyňa je spolu s WC a kúpeľňou miestnosť vykazujúca vyššie nároky na priestor a vybavenie. Snažme sa, aby tieto priestory boli navrhnuté a zariadené s čo najväčšou zodpovednosťou. Odmenou nám bude väčšia samostatnosť, bezpečnosť a spokojnosť postihnutej osoby.


Kuchyňa pre imobilných

93699

Pri navrhovaní kuchyne by sme mali presne vedieť, ktorú bariéru je treba odstrániť alebo vôbec nenavrhnúť. Hlavne si musíme dobre rozmyslieť umiestnenie pevných zariadení kuchyne. Tieto zahrňujú všetky prvky, ktoré nie je ľahké po ich osadení odstrániť. Hovoríme napríklad o kuchynskej linke, spotrebičoch a aj o oknách. Priestor v kuchyni by mal byť technicky a priestorovo riešený tak, aby vyhovoval potrebám všetkých obyvateľov príbytku, to znamená, aj telesne postihnutým, aj zdravým. Preto už pri počiatočnom riešení zariadenia kuchyne musíme brať do úvahy možnosť zmeny zloženia rodiny. Ide hlavne o možnosť spolunažívania telesne postihnutej osoby.

Skôr, ako začneme

Presné zásady vybavenia kuchyne pre telesne postihnuté osoby je vždy najjednoduchšie a najideálnejšie navrhovať pre konkrétnu telesne postihnutú osobu. V prvom rade sa treba zamerať na správnu dispozíciu v kuchyni, ktorá je základom pohodlia a bezpečnosti pri práci. Aby sme toto mohli dosiahnuť, je potrebné premyslieť si všetky podrobnosti a nezabúdať na žiadne detaily.


Kuchyňa pre imobilných

93690

Treba si uvedomiť, že osoba s obmedzeným pohybom, ktorá bude kuchyňu využívať, musí vykonať takmer takú istú prácu ako zdravá osoba. To znamená, že potrebuje niečo vybrať zo skrinky, zo zásuviek, preniesť horúci hrniec zo sporáka na pracovnú dosku, položiť niečo na jedálenský stôl, dostať sa bezpečne k rúre či umyť riad v dreze. Toto všetko si musíme uvedomiť skôr ako začneme s dispozičným riešením kuchyne, ktoré musí byť navrhnuté tak, aby sa vozičkár čo najmenej namáhal a bol v čo najväčšom bezpečí.

Dispozičné zásady

Predtým ako začneme s riešením kuchyne, zamerajme sa ešte na samotný vstup do kuchyne. Svetlosť dverí musí zodpovedať potrebnej veľkosti na prechod invalidného vozíka. Šírka vnútorných dvier je minimálne 900 mm, pretože sú častejšie využívané ako vstupné dvere do bytu, ktorých rozmer môže byť minimálne 800 mm.

Dôležitým faktorom pre lepší pohyb imobilných ľudí v kuchyni je jej pôdorysné usporiadanie, ktoré je najlepšie navrhnúť do tvaru L alebo U. Lineárne rozvrhnutie je nevhodné. Taktiež musíme zabezpečiť priestor pre bezkolízne otáčanie vozíka o 360°, to je kruh s priemerom 1 500 mm. Varná doska nesmie byť v rohu linky. Ak je na konci linky, musí byť odsadená od steny minimálne 450 mm. Drez by mal byť v jej blízkosti.


Kuchyňa pre imobilných

93692

Rúru na pečenie alebo mikrovlnnú rúru treba umiestniť tak, aby pod ňou bola plocha, pod ktorú môže vozičkár zájsť. Najvhodnejší je elektrický sporák s ovládacími prvkami vpredu. Vedľa rúry by mal byť odkladací priestor, ktorého povrchová úprava je odolná voči vysokým teplotám. Taktiež kuchynská linka má umožniť zasunutie invalidného vozíka pod pracovnú plochu tak, aby dosahová vzdialenosť vozičkára zostala čo najväčšia. Výška pracovnej dosky kuchynskej linky je 720 až 750 mm a vzdialenosť spodnej strany dosky od podlahy cca 700 mm. Je potrebné, aby šírka pracovnej dosky bola 900 až 1 200 mm. Horné skrinky by mali mať police do výšky 1 400 mm.

Poličky nad pracovnou doskou by nemali byť hlbšie ako 300 mm. Je dobré, aby chladnička aj mraznička umožnili dosah do všetkých ich úrovní. Spodné skrinky je vhodné umiestniť po stranách voľnej pracovnej plochy; to je tá časť linky, pod ktorú osoba s vozíkom môže zájsť. V súčasnosti sa prezentuje typ kuchyne, ktorý má elektricky nastaviteľnú výšku pracovnej plochy a závesných skriniek. Toto, na prvý pohľad ideálne riešenie, má však svoje mínus, a to veľké finančné zaťaženie pre užívateľa, ktorý si môže nastaviť výšky natrvalo a výhody nastaviteľnosti nevyužíva.

Základ je jednoduché ovládanie

Pri navrhovaní kuchyne taktiež nezabudnite správne umiestniť ovládacie prvky. Prvky varného panelu či odsávača pary by mali mať svoje miesto na pracovnej doske alebo na zadnej stene, kde sú orientované aj vypínače svetla či zásuvky. Batéria môže byť umiestnená aj na stene, výhodnejšie je však na pracovnej doske, každopádne však treba zvoliť pákovú batériu, ktorá umožňuje jednoduchšie ovládanie.

Veľmi vhodné je kuchyňu vybaviť aj mobilným nábytkom na kolieskach. Dobrou mobilnou pomôckou sú stoličky na kolieskach a servírovacie stolíky, ktoré pomáhajú „prenášať“ riad, potraviny alebo slúžia ako odkladací priestor. Zľahčia prácu nielen postihnutým ľudom, ale aj ich zdravým spolubývajúcim. Neoddeliteľnou súčasťou vybavenia kuchyne je aj jedálenský stôl. Tu treba taktiež dbať na vhodné rozmery, aby postihnutý mohol zájsť s vozíkom pod stôl. Výška dosky stolu by mala byť 720 až 750 mm od podlahy. Jedálenský stôl je potrebné doplniť vhodnými stoličkami, kde výška sedenia je 500 mm a veľkosť cca 500 x 500 mm. Stoličky musia byť stabilné a masívne.


Kuchyňa pre imobilných

93691

Ďalším veľmi dôležitým detailom je vybavenie kuchyne rôznymi pomôckami pre postihnutých, ktoré využívajú pri práci, počas stravovania či oddychu. Keď vybavujete kuchyňu pre vozičkárov, treba vziať do úvahy, že mnohí postihnutí majú oslabenú jemnú motoriku. Tieto pomôcky im pomôžu uľahčiť prácu a samotný pohyb v kuchyni. Ide predovšetkým o špeciálne tvarované príbory, taniere, poháre, rôzne otvárače na konzervy alebo fľaše, strúhadlá alebo pomôcky pri krájaní potravín. Je veľa firiem, hlavne zahraničných, ktoré sa zaoberajú výrobou spomínaných pomôcok pre telesne postihnutých. Pri každom z týchto výrobkov vidieť snahu výrobcu o vytvorenie nielen kvalitného, užitočného, ale aj estetického predmetu. Ich jedinou nevýhodou je to, že tieto výrobky sú pomerne drahé a pre užívateľa často cenovo nedostupné.

Pri dispozičnom riešení kuchyne je dôležité konzultovať navrhované riešenia s postihnutou osobou a plne rešpektovať jej nároky a názory. Taktiež treba brať do úvahy názor zdravých členov rodiny, ktorí kuchyňu zdieľajú spolu s vozičkármi. Najvhodnejšie pri návrhu kuchyne je skombinovať jej zariadenie v závislosti od druhu postihnutia vozičkára, od priestorových možností, rodinného zázemia a finančných možností. Pri projektovaní kuchyne bez bariér je vhodné osloviť odborníka, ktorý je kvalifikovaný a má dostatočnu prax v danom odbore.

Podlaha

Podlaha je jeden z faktorov, ktoré vplývajú na bezpečný a pohodlný pobyt v kuchyni. Podlahová krytina preto musí spĺňať niekoľko základných požiadaviek. Najpodstatnejšia je protišmyková úprava podlahy. Podlaha by mala byť ľahko čistiteľná, zdraviu vyhovujúca, odolná proti nárazom. Toto všetko by mal garantovať výrobca produktu.

Veľmi vhodnou podlahovou krytinou je laminátová podlaha a keramické alebo kamenné dlaždice. V kuchyni sú nevhodné kusové koberce. Vozičkárovi sa koberec hrnie a zakladá pod kolesá. Ak ste sa predsa len rozhodli pre koberec, treba ho umiestniť po celej ploche miestnosti. Okolo stien je dobré zrealizovať obklad, ktorý chráni stenu proti poškodeniu vozíkom.

Kategória: Kuchyňa, jedáleň
Tagy: kuchyňa
Zdieľať článok

Diskusia