Teplá voda v kuchyni

16. 05. 2007
Zdieľať

Neodmysliteľnou súčasťou aj tej najmodernejšej a najdrahšej kuchyne je voda – teplá voda, ktorá sa v domácnostiach používa nielen na kúpanie a sprchovanie, ale aj na umývanie riadu.

Najčastejšie používaným spôsobom na prípravu POV je elektrický ohrev. Zariadenia na jej prípravu sú ohrievače. O kúpe ohrievača by sme mali uvažovať najmä vtedy, ak je klasický kotol na ohrev vody poddimenzovaný alebo teplú vodu potrebujeme len v malých množstvách a v nepravidelnom čase. Ohrievače môžu byť akumulačné alebo prietokové, nástenné a stacionárne, zvislé a vodorovné alebo aj samostatné, či v kaskáde.

Akumulačné ohrievače

Akumulačné ohrievače sú elektrické spotrebiče, ktoré ohrievajú vodu na požadovanú teplotu a udržiavajú ju v akumulačnej nádrži (zásobníku). Voda sa pritom ohrieva najmä počas nočných hodín, kedy je nižšie zaťaženie na elektrickú energiu. Práve možnosť lacnej prevádzky v nočnom čase, teda v nižšej tarife, je jednou z ich výhod. Ďalšími výhodami sú menšie nároky na príkon ohrievacieho média, minimálne tepelné straty pri nastavení optimálnej teploty (50 až 55 oC), a to, že obsah bojlera zvyčajne vystačí na dennú spotrebu až do ďalšieho ohrevu.


Teplá voda v kuchyni

93022

Akumulačné ohrievače však majú aj svoje nevýhody. Ak sa teplota nastaví nad 55 °C, zvyšujú sa tepelné straty únikom cez plášť ohrievača a vo väčšej miere sa tvorí vodný kameň. S vyššími tepelnými stratami môžeme rátať aj v prípade, ak sú rozvody tepla dlhšie ako 4 m. Tento typ ohrievačov má navyše aj väčšie nároky na priestor. Akumulačný ohrievač môže byť riešený ako beztlakový alebo tlakový. Výhodné sú pritom zásobníky kombinované, na ktoré je možné pripojiť aj iný zdroj energie. V zásobníku je umiestnená ohrevná vložka, termostat a ochranná horčíková anóda. Nádoba je oceľová smaltovaná a izolovaná.

Prietokové ohrievače

Pri prietokovom ohreve voda preteká okolo vykurovacieho telesa a ohrieva sa. Tento typ ohrievačov pripravuje OPV na okamžitú spotrebu a môže byť riešením aj vtedy, ak máme problémy s tlakom vody. V prípade viacerých odberných miest je možné ohrev vody aj decentralizovať, teda umiestniť na každé odberné miesto jeden prietokový ohrievač. Tento je inštalovaný v mieste spotreby vody a zohrieva ju prakticky okamžite po otvorení kohútika. Rovnako sú pri ňom minimálne tepelné straty a reálna je aj úspora potrubia na rozvod OPV.


Teplá voda v kuchyni

93026

Prietokový ohrievač je oproti akumulačnému rozmerovo menší, takže sa dá bez problémov inštalovať takmer všade a poskytuje možnosť rozšírenia systému prípravy teplej vody. Takýto ohrievač má zvyčajne vyššie investičné náklady, vyžaduje častejšiu údržbu, má väčšie nároky na príkon ohrievacieho média a pri príkonoch nad 5 kW aj trojfázové pripojenie. Aj preto sa dnes používajú najmä malé prietokové ohrievače pre umývadlo či drez. Tento typ ohrievačov je veľmi citlivý aj na kvalitu vody. Neupravovaná zanáša výmenník vodným kameňom oveľa rýchlejšie a po niekoľkých rokoch môže zostať prístroj nefunkčný. Veľmi tvrdú vodu je vhodné upravovať. V praxi sa používajú rôzne upravené vody – magnetické, elektrické a chemické. Najspoľahlivejšia úprava je na chemickej báze.


Teplá voda v kuchyni

93002

Prietokové ohrievače môžu byť aj na zemný plyn a dokážu zásobovať dve až tri odberné miesta. Niektoré typy disponujú modulovými horákmi, umožňujúcimi pružne reagovať na požadovaný prietok vody, pričom dosahujú stálu teplotu odoberanej teplej vody. Znižujú tak nielen spotrebu vody, ale aj plynu. V systémoch zásobovania však plynové ohrievače vyžadujú odvod spalín (komín) a zároveň aj prívod vzduchu na spaľovanie. Ich investičné náklady sú dokonca vyššie ako pri elektrických prietokových ohrievačoch. Majú nižšie prevádzkové náklady, mala by ich aspoň raz za rok skontrolovať oprávnená osoba, respektíve revízny technik. Z hľadiska užívateľa a technickej stránky ohrievača nie je veľký rozdiel medzi plynovým a elektrickým ohrievačom, zohľadniť by sa v podstate mali buď už spomínané náklady, alebo to, či máme doma zavedený plyn.


Teplá voda v kuchyni

92999

Pri prietokovom ohrievači nezabudnite, že pri príliš veľkej vzdialenosti od miesta odberu sa stráca veľké množstvo energie v rozvodoch. Zdroje ohrevu vody je preto vždy najlepšie umiestniť čo najbližšie k miestu odberu, prípadne je možné zaviesť do systému časovo obmedzenú nútenú cirkuláciu teplej vody alebo nainštalovať na najvzdialenejšom mieste odberu aj pomocný prietokový ohrievač vody.

Voľba správneho ohrievača

Pri výbere ohrievača je potrebné zohľadniť potrebu teplej vody v domácnosti, rozloženie jej spotreby počas dňa, určenie miest odberu a miest jej ohrevu, požadovanú teplotu a riešenie vykurovacieho systému a dostupného paliva. V prípade elektrického vykurovania berte ohľad aj na pomer elektrického výkonu ohrievačov vody k výkonu elektrického vykurovania.


Teplá voda v kuchyni

93025

Ak sa rozhodnete pre akumulačný ohrievač vody, nezabudnite prihliadnuť na jeho optimálnu veľkosť. Pri zlej voľbe sa vám môžu zvýšiť náklady na prípravu OPV. Pri prietokovom ohrievači je zase nutné zohľadniť jeho príkon. Okamžite je schopný poskytnúť také množstvo vody v litroch za minútu, ktoré sa rovná približne polovici jeho elektrického príkonu v kilowattoch. Správne navrhnutý ohrievač je dobré vybrať aj v spolupráci s odborným predajcom, ktorý zváži klady a zápory, zohľadní danú situáciu a navrhne vám najvhodnejšie riešenie. Pri výbere uprednostnite značkový ohrievač od renomovanej firmy, aby ste sa vyhli prípadným nepríjemnostiam či nekvalitnému výrobku.

Kvalitné ohrievače sú dnes na vysokej bezpečnostnej aj technickej úrovni. Obsahujú poistky proti úniku plynu, prehriatiu, elektrickému skratu alebo postriekaniu ohrievača vodou. Bežná však musí byť aj svetelná signalizácia zapnutia a vypnutia prístroja.
 

Šetriť za tri

Ohrievače sú technické zariadenia, a je preto samozrejmosťou, že sa o ne treba aj starať. Pravidelné čistenie je potrebné zabezpečiť najmä v oblastiach s tvrdou vodou. Zanedbanie čistenia má za následok zvyšovanie spotreby energie a nepresnosť merania vody. Nezabúdajte však ani na to, že peniazmi plytvajú aj zle tesniace batérie. Používajte moderné a úsporné pákové batérie, ktoré uľahčujú manipuláciu pri nastavení požadovanej teploty vody. Ušetriť môžete aj znížením prebytočného pretlaku vo vodovode a pri nákupe domácich spotrebičov (umývačka) sledujte aj energetický štítok. Ten udáva jeho spotrebu vody, ktorú môžete porovnať s inými spotrebičmi. Pri úspore pomôže aj priebežné sledovanie a meranie spotreby energie.

Kategória: Kuchyňa, jedáleň
Tagy: energie kuchyňa
Zdieľať článok

Diskusia