Slnečný dom budúcnosti

Slnečný dom budúcnosti

06. 12. 2010
Zdieľať

Len niekoľko kilometrov západne od Viedne otvorili v októbri Slnečný dom (Sunlighthouse) – v poradí tretiu stavbu celoeurópskeho projektu VELUX Model Home 2020, postavenú na princípe aktívneho domu, ktorá je zároveň prvým rakúskym CO2, neutrálnym rodinným domom. Slnečný dom ponúka komfort a zdravé vnútorné prostredie, je energeticky efektívny a ohľaduplný k životnému prostrediu.

Slnečný dom, rovnako ako predchádzajúce stavby projektu VELUX Model Home 2020, ctí princíp aktívneho domu, ktorý stojí na troch pilieroch – energetickej úspornosti, šetrnosti k životnému prostrediu a komfortnom bývaní spojenom so zdravou vnútornou klímou. To všetko sa v rakúskej realizácii dosiahlo pomocou dnes bežne dostupných technológií, materiálov a výrobkov.

„Európania trávia asi 80 % času v budovách, preto je potrebné, aby im budovy poskytovali tú najlepšiu zdravú klímu na život a prácu. Na prevádzku budovy zasa padne až 40 % z celkovej spotreby energie v Európe. Ak teda má byť stavebníctvo udržateľné aj v budúcnosti, musí sa výrazné znížiť energetická spotreba domov a ostávajúca potreba energie by sa mala pokryť z obnoviteľných zdrojov.

Slnečný dom – prvý rakúsky CO2 neutrálny dom – zapadá do okolitej krajiny a rešpektuje miestne klimatické aj kultúrne podmienky. Jeho strechu pokrývajú fotovoltické panely a solárne kolektory, medzi ktorými sú nainštalované strešné okná tak, že všetko tvorí harmonický celok.

To je aj cieľom spoločnosti VELUX, ktorá je jedným z vizionárov konceptu zdravého, ekologicky šetrného a komfortného bývania 21. storočia,“ hovorí David Brož, generálny riaditeľ VELUX SLOVENSKO, spol. s r. o., a dodáva: „Dôkazom je projekt Model Home 2020, ktorý sme predstavili v roku 2008 a ktorý zahŕňa výstavbu šiestich experimentálnych aktívnych domov – Dom pre život a Zelený maják stoja od roku 2009 v Dánsku, najnovším zrealizovaným je Slnečný dom v Rakúsku. Po ňom by mali nasledovať ešte tri domy, a to v Nemecku, vo Veľkej Británii a Francúzsku.“

Vizionárska architektúra
Architektonicky zaujímavá stavba Slnečného domu zapadá do krajiny a zohľadňuje tunajšie klimatické podmienky aj okolitú zástavbu. Z vybraného svahovitého pozemku, obklopeného lesom, je nádherný výhľad na okolité kopce aj do údolia, na jazero Wienerwaldsee, neumožňoval však orientovať budovu ideálne – na juh. To spoločne s prudkým sklonom a rozmermi úzkej parcely predstavovalo pre architektov skutočnú výzvu. Autori návrhu – štúdio Hein-Troy Architekten – sa na základe daných podmienok rozhodli pre pomerne úzku a dlhú drevostavbu, čiastočne zapustenú do svahu. Jednoduchý tvar oživuje átrium, ktoré umožnilo otvoriť fasádu smerom na juh a umiestniť na túto stranu viac okien. Tie zabezpečujú výborné presvetlenie a dostatok čerstvého vzduchu v interiéri. Zároveň tu vznikol hodnotný vonkajší priestor – akási chránená terasa. Za jednoduchým minimalistickým vzhľadom domu sa teda skrýva premyslená dispozícia a viaceré inteligentné riešenia.


Slnečný dom budúcnosti

296983

Množstvo zasklených plôch znamená nielen nádherný výhľad na okolie, ale najmä umožňuje maximálne využiť slnečné svetlo aj teplo. To pomáha minimalizovať spotrebu energie na umelé osvetlenie aj vykurovanie. V horúcom lete možno okná zatieniť vonkajšími markízami a žalúziami, ktoré zabraňujú prehrievaniu interiéru.

Svetlo, teplo a výhľady
Súčet zasklených plôch v dome zodpovedá 42 % podlahovej plochy. Okná zasklené izolačným dvojsklom – strešné i vertikálne – sú pritom rozmiestnené tak, aby umožňovali čo najkrajšie výhľady do okolia a zároveň maximalizovali pasívne solárne zisky. Tým prispievajú k zníženiu spotreby energie za vykurovanie. Keďže vysoko umiestnenými strešnými oknami VELUX preniká denné svetlo hlboko do interiéru na oboch poschodiach Slnečného domu, znižuje sa aj spotreba energie na umelé osvetlenie.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Cielene navrhnuté zasklené plochy zohľadňujú aj súkromie budúcich obyvateľov. Buď sú orientované do chráneného átria, alebo umožňujú krásne výhľady do lesa, ktorý je súčasťou pozemku. Samozrejme, sú vybavené aj vnútornými a vonkajšími tieniacimi prvkami, ktoré  aj v prípade, že sú  stiahnuté, zaisťujú dostatok denného svetla v miestnostiach.


Slnečný dom budúcnosti

296985

Množstvo zasklených plôch znamená nielen nádherný výhľad na okolie, ale najmä umožňuje maximálne využiť slnečné svetlo aj teplo. To pomáha minimalizovať spotrebu energie na umelé osvetlenie aj vykurovanie. V horúcom lete možno okná zatieniť vonkajšími markízami a žalúziami, ktoré zabraňujú prehrievaniu interiéru.

Zbrane proti chladu aj prehrievaniu
Slnečný dom sa v priebehu celého roka prirodzene vetrá cez okná. Kvalitu vzduchu kontrolujú senzory umiestnené na fasáde aj vnútri domu – priebežne vyhodnocujú teplotu a množstvo CO2, vlhkosť v interiéri a vonkajšie poveternostné podmienky. Tieto informácie odovzdávajú automatickému systému, ktorý riadi otváranie a zatváranie okien, v chladnejších obdobiach sa používa nútené vetranie s rekuperáciou tepla. Obyvatelia však môžu okná otvárať kedykoľvek aj manuálne. Prípadnému prehrievaniu interiéru počas horúcich letných dní bránia automaticky riadené vonkajšie markízy, nainštalované na strešných i fasádnych oknách. V kombinácii s riadeným vetraním oknami (na základe hodnôt nameraných senzormi) s využitím komínového prevetrávania a nočného ochladzovania by tak teplota v interiéri nemala ani v tom najhorúcejšom letnom dni prekročiť 26 °C. Konštrukčné riešenie domu počíta aj s akumuláciou tepla na lepšiu tepelnú zotrvačnosť budovy.

Energeticky plusový a CO2 neutrálny
Cieľom Slnečného domu je čo najnižšia celková spotreba energie, pričom všetky energetické nároky sa pokrývajú výhradne z obnoviteľných zdrojov – vykurovanie a čiastočne aj ohrev vody zabezpečuje tepelné čerpadlo, na príprave teplej vody sa, samozrejme, vo veľkej miere podieľajú aj solárne kolektory. Veľa energie sa ušetrí aj vďaka riadenému vetraniu s rekuperáciou a automatickej regulácii osvetlenia. Všetky spotrebiče aj osvetlenie súúsporné a ich potrebu elektrickej energie pokrývajú strešné fotovoltické panely. Keďže Slnečný dom vyrobí viac energie, než sám spotrebuje, môžeme o ňom hovoriť aj ako o energeticky plusovom. Zároveň tento experiment dokázal, že sa dá stavať CO2 neutrálne aj vtedy, keď podmienky na umiestnenie domu nie sú ideálne – z tohto pohľadu sa hodnotilo nielen vykurovanie domu či výroba spotrebovanej elektrickej energie, ale aj všetky materiály použité pri stavbe domu.


Slnečný dom budúcnosti

296984

Množstvo zasklených plôch znamená nielen nádherný výhľad na okolie, ale najmä umožňuje maximálne využiť slnečné svetlo aj teplo. To pomáha minimalizovať spotrebu energie na umelé osvetlenie aj vykurovanie. V horúcom lete možno okná zatieniť vonkajšími markízami a žalúziami, ktoré zabraňujú prehrievaniu interiéru.

V najbližších mesiacoch môže Slnečný dom navštíviť laická i odborná verejnosť, potom bude na predaj. Partneri projektu však budú experimentálny dom aj naďalej sledovať, aby mohli posúdiť, ako sa novým obyvateľom osvedčí pri skutočnom užívaní.

 

Partneri projektu Slnečný dom:
Experimentálny Slnečný dom navrhla firma HEIN-TROY Architekten v spolupráci s vedeckými partnermi projektu – univerzitou v Kremse (Donau-Universität Krems) a Rakúskym inštitútom pre stavebnú biológiu a ekológiu IBO. Výrobky pre dom dodali firmy WindowMaster, VELFAC, Drexel & Weiss a spoločnosť VELUX.
Kategória: Bývanie Návšteva
Tagy: návšteva
Zdieľať článok

Diskusia