Viete, ako môžete ušetriť 30 – 50 percent na inštalácii solárnych zariadení?

25.01.2016  |     

Slovenská inovačná a energetická agentúra spustila predčasom národný projekt Zelená domácnostiam na podporu inštalácie malých zariadení na využívanie obnoviteľných zdrojov energie do domácností. Majitelia rodinných domov, ale aj spoločenstvá vlastníkov bytov a nebytových priestorov tak majú práve teraz možnosť získať finančný príspevok, ktorý výrazne zníži ich náklady na výstavbu takýchto zariadení.

Zvoľte si partnerov s certifikovanými zariadeniami

Fotovoltické panely, veterné turbíny, slnečné kolektory, kotly na biomasu, tepelné čerpadlá. Vedeli ste, že všetky tieto malé zariadenia na výrobu elektriny alebo tepla si teraz môžete ako vlastník rodinného domu nechať inštalovať s využitím až 30 – 50 % dotácie. „Aktuálne prebieha na našej stránke www.solarenergia.sk/dotacie registrácia uchádzačov o príspevok. Po registrácii každému záujemcovi vypracujeme individuálny plán na získanie dotácie tak, aby presne zodpovedal jeho potrebám aj možnostiam,“ poveda Ján Karaba zo spoločnosti SolarEnergia, ktorá už od roku 2008 aktívne rozvíja a inštaluje obnoviteľné zdroje energie, predovšetkým v oblasti fotovoltických technológií. 

 „Venujeme sa celému procesu prípravy, výstavby a prevádzky solárnych fotovoltických zdrojov, pričom vykonávame aj technické a energetické audity, hĺbkové previerky a navrhujeme a realizujeme inovatívne riešenia solárnych fotovoltických systémov využiteľných v domácnostiach aj v priemysle. Naša spoločnosť spĺňa všetky podmienky oprávneného zhotoviteľa podľa podmienok dotácie Zelená domácnostiam. Sme certifikovaní na montáž solárnych kolektorov, fotovoltických systémova tepelných čerpadiel. Všetky nami inštalované zariadenia spĺňajú prísne európske normy a majú certifikáty o zhode a certifikáty TÜV,“ dodal Ján Karaba. 

Vyberte si zariadenie zodpovedajúce vašim potrebám

Pre domácnosť je, podľa Jána Karabu, nateraz dôležité, aby poznala konkrétny druh a inštalovaný výkon navrhovaného zariadenia, pretože od toho závisí výška podpory. Inštalovaný výkon určuje, aké množstvo energie bude zariadenie schopné “vyrobiť” a nahradiť tak výrobu energie z fosílnych palív. V ponuke spoločnosti SolarEnergia má koncový zákazník na výber z dvoch možností – SolarGRID a SolarHYBRID. SolarGRID je laicky povedané fotovoltický systém, ktorý dodáva energiu primárne do spotrebičov v domácnosti a pri prebytku elektriny z fotovoltických panelov tento prebytok buď dodáva do verejnej siete alebo pomocou osobitnej funkcie obmedzuje výkon systému, aby sa zamedzil pretok elektriny do verejnej siete. Systém SolarHYBRID naopak využíva aj batériové úložisko, kde sa ukladá prebytočná energia, ktorú nie je možné v danom okamihu priamo spotrebovať v domácnosti. „V prípade, že má SolarHYBRID nedostatok vlastnej elektriny z fotovoltických panelov a spotrebiče si pýtajú viac, začne využívať aj energiu uloženú v batériách. Elektrina z verejnej siete sa začne odoberať až vtedy, keď systém nedostáva energiu ani z fotovoltických panelov ani v batériách. SolarHYBRID dokáže vďaka batériám taktiež zásobovať domácnosť elektrinou aj pri výpadku verejnej siete,“ vysvetľuje Ján Karaba

Spoločnosť SolarEnergia do dnešného dňa úspešne pripravila a zrealizovala desiatky projektov solárnych fotovoltických elektrární na Slovensku a v Českej republike s celkovým výkonom vyše 8.000 kW. Má skúsenosti s realizáciou všetkých druhov fotovoltických systémov, s osobitným dôrazom na hybridné systémy, ktoré využívajú batériové sety ako úložisko pre nadbytočnú energiu. „Naším cieľom je v spolupráci so súkromnými partnermi alebo samosprávami pripravovať, realizovať a prevádzkovať ekonomicky a energeticky efektívne projekty s využitím najmodernejších technologických riešení. Chceme sa tak nielen podieľať na zvyšovaní využívania ekologických obnoviteľných zdrojov, ale aj prispievať k vyššej energetickej samostatnosti regiónov, v ktorých pôsobíme,“ uzavrel Ján Karaba.

O národnom projekte v skratke

Národný projekt SIEA je financovaný z Operačného programu Kvalita životného prostredia, ktorý riadi Ministerstvo životného prostredia SR. V pilotnom projekte bude v prvej fáze do konca roku 2018 k dispozícii 45 miliónov €. Celková výška podpory na inštaláciu malých zariadení OZE zostáva naďalej na úrovni pôvodných 115 miliónov € z európskych a štátnych zdrojov.

Od 1. decembra 2015 bolo spustené 1. kolo projektu. K 4. decembru 2015 boli všetky vyčlenené prostriedky na 1. kolo rezervované pre už vydané poukážky. O ďalšie poukážky je možné požiadať v 2. kole, ktoré by malo byť spustené v januári 2016. Domácnosti mimo Bratislavského kraja mohli v 1. kole využiť 2 780 000 €. V Bratislavskom kraji bolo v prvom kole k dispozícií 470 000 € z celkovej sumy 2,3 milióna € určenej pre tento región.

Uchádzať sa o dotáciu môžete na stránke: www.solarenergia.sk/dotacie

SolarEnergia, s.r.o.
Zdroj: PR článok

Mohlo by vás tiež zaujímať:

Foto dňa

Vidiecke bývanie plné slnka a pohody: Čo sa stane, keď časť strechy otvoríte slnku?

Najnovšie knihy a časopisy

Najnovšie príspevky