Bývať v rodinnom dome sa dá aj bez vysokých účtov

Bývať v rodinnom dome sa dá aj bez vysokých účtov

04. 12. 2013
Zdieľať

Bývanie v rodinnom dome má množstvo výhod. Čo však urobiť, aby bolo aj ekonomicky nenáročné, to vŕta v hlave nejednému majiteľovi domu. Vďaka obnove podľa zásad nízkoenergetickej výstavby môžete získať pohodu a vysoký štandard bývania, ktorý sa len minimálne odlišuje od podmienok v novostavbe. Hlavným cieľom nízkoenergetickej výstavby, ako aj renovácie v tomto duchu, je v prvom rade ekonomické hľadisko – energetické úspory pri výstavbe, a predovšetkým pri prevádzke budovy. S tým, samozrejme, úzko súvisí aj ekologické hľadisko (zlepšenie stavu životného prostredia), aj keď množstvo záujemcov o nízkoenergetickú výstavbu práve toto hľadisko nepovažuje za najdôležitejšie.

Využite výhody terénu a zónujte

Ak patríte k šťastlivcom so starším rodinným domom s vysokou spotrebou energie na jeho prevádzku, najprv vás čaká dôkladná analýza, ktorá vám pomôže objaviť všetky diery – kritické body alebo, ako vravia odborníci, tepelné mosty, cez ktoré vám uniká drahá energia. Až keď dôkladne poznáte nepriateľa, môžete začať bojovať a pristúpiť k samotnej obnove.
 
Pri novostavbe nízkoenergetického domu sa začína výberom kompaktného stavebného materiálu, ktorý najlepšie zapadá do urbanistického prostredia. Pri zvažovaní, ako stavbu umiestniť na pozemok, sa vychádza z orientácie na svetové strany, z terénnych daností a okolitej vegetácie, ako aj z klimatických podmienok. Jestvujúci dom však ťažko posuniete či otočíte. Pomôcť si môžete zmenou vnútornej dispozície. V podstate ide o to, čo poznali a využívali už naši predkovia, keď na studenú a veternú stranu stavali stodoly a obytné izby otvárali smerom k slniečku.
 
V záujme vytvárania teplotných zón by ste mali prehodnotiť usporiadanie izieb a na studenej strane objektu vytvoriť tepelný filter z miestností, ktoré si na teplo až tak nepotrpia (napríklad z garáže, zo skladovacích priestorov a zádveria) a zároveň budú zachytávať najväčší nápor chladu. Za touto studenou zónou by mala nasledovať vedľajšia alebo obslužná zóna so schodiskom, šatníkom či priestormi na hygienu, ktorá nadväzuje na hlavné obytné priestory orientované na teplú, v ideálnom prípade južnú stranu. Južnú (akumulačnú) zónu by mali uzatvárať stavebné prvky určené na pasívne využívanie solárnej energie – zimná záhrada alebo veľké zasklené plochy.
 
Dom riešený podľa teplotných zón spoznáte na prvý pohľad – severná strana je takmer bez okien, a keď sa aj nejaké objaví, tak má rozmery iba o niečo väčšie ako zápalková škatuľka, zatiaľ čo južná strana je vo veľkej miere zasklená. Výrazným prvkom na slnečnej strane je tieniaca technika a ochrana proti prehrievaniu budovy, ktorá je dôležitá nielen v letných horúcich mesiacoch, ale aj počas chladných nocí, keď slúži ako ďalšia zábrana unikajúceho tepla.
 

Tepelnotechnicky slabým miestom okennej konštrukcie však nie je zasklenie, ale rámy a často aj osadzovacia škára okenného rámu.

Tepelnotechnicky slabým miestom okennej konštrukcie však nie je zasklenie, ale rámy a často aj osadzovacia škára okenného rámu.
Minirol

 

Bez poriadneho kožucha to nepôjde

Každý dobrý nízkoenergetický dom musí byť poriadne a kvalitne zateplený – cez obvodové murivo, strechu a základy odchádza veľká časť tepla. Investícia do zatepľovacieho systému sa vám určite vráti už v priebehu niekoľkých rokov.
 
Ak však má váš dom plochú jednoduchú fasádu, určite sa poobzerajte po niektorom zo systémov vonkajšieho zateplenia.
 
Vhodným riešením zateplenia je vonkajší obklad s prevetrávanou vrstvou v podobe zavesenej fasády. Medzi laty nosného roštu sa krížom uložia tepelnoizolačné rohože. Pri použití sypaných materiálov musí byť medzi fasádnym obkladom a murivom uzavretá dutina. Funkciu veternej zábrany a ochrany proti vlhkosti spĺňa difúzna fólia alebo drevovláknitá doska umiestnená z vonkajšej strany tepelnej izolácie. Pomocou zvislého latovania sa zabezpečí dostatočné prevetrávanie a difúzia vodnej pary. V hornej a dolnej časti treba prevetrávaciu vrstvu uzavrieť ochrannou sieťkou. Na vyhotovenie vonkajšieho obkladu je v ponuke množstvo materiálov – drevo, plast, kameň a podobne.
 
Na dodatočné zateplenie fasády sú vhodné omietnuté tepelnoizolačné dosky alebo tzv. kontaktný zatepľovací systém. Fasádne tepelnoizolačné dosky, ktoré sa na murivo lepia alebo prichytávajú špeciálnymi príchytkami, slúžia aj ako podklad pre ďalšie vrstvy (stierkový materiál, výstužnú sieťku a omietku). Všetky používané materiály musia byť súčasťou jednotného zatepľovacieho systému, aby sa zabezpečilo ich kvalitné spolupôsobenie. Konečná povrchová úprava sa vytvára z minerálnych omietok a náterov, ktoré by mali prepúšťať vlhkosť.
 
Pri zmene starého, energeticky náročného objektu na nízkoenergetický netreba zabúdať ani na suterén a strop najvyššieho podlažia či strechu a podlahu. Cez strop najvyššieho podlažia, respektíve cez strechu uniká 15 až 20 % tepla. Zateplením podlahy podkrovia a podstrešného priestoru vrstvou tepelnej izolácie s hrúbkou 20 cm sa energetické straty únikom zredukujú približne o 100 kWh m2 zateplenej plochy.
 

Bývať v rodinnom dome sa dá aj bez vysokých účtov

1182424
Rockwool

 

Okno je na riadené vetranie

Oknám vďačíme za veľa – prepúšťajú slnečné lúče, umožňujú nám kochať sa okolitou prírodou, ale pokiaľ ide o tie staršie, majú svoj podiel viny aj na vysokých účtoch za kúrenie. Najjednoduchším spôsobom, ako sa so starými oknami vyrovnať, je zbaviť sa ich a nahradiť modernou, ale najmä po tepelnoizolačnej stránke kvalitnou náhradou. Súčasný trh ponúka množstvo typov, druhov, materiálových i farebných riešení. Nezabúdajte však venovať pozornosť detailom a technickému vyhotoveniu. Samozrejmosťou pri nových oknách by mala byť inštalácia podľa novej normy – s patrotesnými páskami po vnútornom obvode. O kvalitnom kovaní či o dvojitom dorazovom a stredovom tesnení ani nehovoriac.
 
Vymenené okná sa v dome bez zateplenej fasády, stropu a podláh môžu stať nepríjemný zdrojom problémov (najmä v nezateplených či zle zateplených domoch a v miestach tepelných mostov). Skoncovali totiž s neustálym prievanom cez netesnosti – ak nemá vnútri vzrásť vlhkosť tak, že sa nám na konštrukciách začne vlhkosť zrážať, musíme vetrať. V zime len raz za čas, ale poriadne.
Pri nových oknách by zasklenie malo mať hodnotu U aspoň 1,1 W/m2 . K. Tepelnotechnicky slabým miestom okennej konštrukcie však nie je zasklenie, ale rámy a často aj osadenie okna do steny. Rozhodujúca je teda tepelnoizolačná kvalita celého okna, ktorého hodnota U by mala byť určite menšia ako 1,4 W/(m2 . K).
 

Všetky používané materiály musia byť súčasťou jednotného zatepľovacieho systému, aby sa zabezpečilo ich kvalitné spolupôsobenie.

Všetky používané materiály musia byť súčasťou jednotného zatepľovacieho systému, aby sa zabezpečilo ich kvalitné spolupôsobenie.
Rockwool

 

Využívajte grátis energiu

Znižovať spotrebu energie na vykurovanie a prípravu teplej vody pomáha využívanie slnečnej energie. S pasívnymi solárnymi prvkami treba rátať už pri projekte. Ich úlohou je zachytávať tepelnú slnečnú energiu počas studených mesiacov a, naopak, zabrániť jej prieniku v letnom období. Okrem jednoduchých pasívnych prvkov, ako sú slnečné okná, zimné záhrady alebo transparentné izolácie, sa využívajú aj zložitejšie, tzv. hybridné konvektívne systémy, napríklad okenné kolektory, vzduchové kolektory, tepelnoakumulačné steny. V prípade dobre projektovaného nízkoenergetického domu môže podiel využívanej solárnej energie dosiahnuť 50 až 60 %.
 

Podiel na redukcii tepelných strát domu má aj zateplenie podlahy. Pred betonážou treba minerálnu vlnu chrániť fóliou.

Podiel na redukcii tepelných strát domu má aj zateplenie podlahy. Pred betonážou treba minerálnu vlnu chrániť fóliou.
Knauf Insulation

 
 
Jedine triedu A
V priemernej domácnosti prevádzka elektrospotrebičov spotrebuje približne 10 kWh za deň. Túto spotrebu môžete znížiť až o polovicu vďaka úsporným prístrojom a efektívnemu využívaniu jednotlivých spotrebičov. Nezabudnite, že najdôležitejším faktorom, ktorý vplýva na úspešnosť a efektívnosť nízkoenergetického domu, je sám užívateľ – ani tá najlepšia technika totiž nemá efekt, ak ju užívateľ správne neovláda. Preto, ak obyvatelia dostatočne nepochopia účel a princíp fungovania jednotlivých prvkov nízkoenergetického domu, napriek vyššiemu potenciálu nedosiahnu výraznejšie energetické úspory.
 

Teplo ruka v ruke s teplou vodou

Pri obnove domu podľa nízkoenergetických zásad určite dospejete aj k posúdeniu vykurovacieho systému a k jeho náhrade efektívnejšou technológiou na vykurovanie a ohrev vody. Tomuto kroku sa však venujte až po zateplení a výmene okien. Pri starších stavbách sa rieši minimálne odhad tepelnej záťaže podmienený tepelnotechnickou kvalitou obvodového plášťa. Výpočet je však vhodnejší. Naddimenzovaný kotol totiž rýchlo dosiahne prevádzkovú teplotu, a preto sa aj častejšie vypína. Pri častom vypínaní sa kotol ochladzuje, účinnosť klesá a skracuje sa aj životnosť jeho komponentov. V tomto prípade pomôže inštalácia tepelného zásobníka, ktorý zabezpečí predĺženie intervalov zapínania kotla.
 

Pri obnove domu podľa nízkoenergetických zásad určite dospejete aj k posúdeniu vykurovacieho systému a k jeho náhrade efektívnejšou technológiou na vykurovanie a ohrev vody.

Pri obnove domu podľa nízkoenergetických zásad určite dospejete aj k posúdeniu vykurovacieho systému a k jeho náhrade efektívnejšou technológiou na vykurovanie a ohrev vody.
Protherm/Vaillant

 

Priestorové termostaty umožňujú jednoduché riadenie vykurovania, ohrevu TV a cirkulácie.

Priestorové termostaty umožňujú jednoduché riadenie vykurovania, ohrevu TV a cirkulácie.
Vaillant

 
Najpreferovanejším zdrojom tepla je diaľkové vykurovanie, predovšetkým kotolňa na spaľovanie biomasy. Čoraz väčší význam získavajú obnoviteľné zdroje energie – drevo, solárna energia alebo obnoviteľné teplo prostredia využívané pomocou tepelného čerpadla. Novému zdroju tepla by mal byť prispôsobený aj vykurovací systém, najlepšie nízkoteplotný (so vstupnou teplotou maximálne 40 ºC). Konvenčné podlahové vykurovanie nie je pre nízkoenergetické domy najvhodnejšie, a to vzhľadom na veľkú tepelnú zotrvačnosť. Dôležitou súčasťou vykurovacieho systému je regulácia, napríklad aj v podobe termoregulačných ventilov na vykurovacích telesách. Komplexným riešením je montáž regulačného systému riadeného poveternostnými podmienkami.
 
Najväčší podiel na spotrebe energie v nízkoenergetickom dome má príprava teplej vody. Na ohrev vody v letnom období dobre poslúži solárne zariadenie. Ohriata voda sa uskladňuje v zásobníkoch. Dôkladne izolovaný zásobník má len nepatrné tepelné straty, preto zvyčajne stačí jeden ohrev zásobníka za deň. V mnohých prípadoch sa v nízkoenergetických domoch spája zásobník na teplú vodu s tepelným zásobníkom vykurovania, aby sa zužitkovali tepelné straty pri vykurovaní.
 
Modernizáciou starších budov, najmä výmenou pecí za centrálne vykurovanie a obnovou okien sa plášť budovy stal tesnejším. Nevyhnutná výmena vzduchu, ktorá v minulosti fungovala prirodzeným spôsobom, sa dnes musí dosiahnuť cieleným vetraním. Optimálnym spôsobom zabezpečujúcim prívod čerstvého vzduchu a odvod vlhkosti je jednoduché mechanické vetranie bez alebo so spätným získavaním tepla. Druhým spôsobom je využitie centrálneho vetracieho zariadenia s rúrovým systémom rozvodov, taktiež so spätným získavaním tepla, ktoré sa však do starých budov ťažšie integruje.
Kategória: Stavba
Tagy: pasívny dom rodinný dom
Zdieľať článok

Diskusia