Ako suvisí vzhľad a výkon pece

10. 03. 2011
Zdieľať

Po stanovení výkonu sa rozhodujeme, aký vzhľad bude mať spotrebič. Pokiaľ ide o výkon, povrch i objem sú hlavné určujúce faktory, preto nemôžeme svojvoľne meniť objem a povrchovú plochu telesa bez toho, aby sme ho neovplyvnili.

Niekedy sa stanoví najprv tvar a vzhľad a potom sa vypočíta výkon. Vzhľad i výkon navzájom súvisia, pracujeme s nimi systémom dvoch premenných. Postupne sa dopracujeme k optimálnemu výsledku. Tieto postupy uprednostňujeme pri umelecko-remeselných atypických kusoch, pri ktorých je prvoradý vzhľad a súlad s interiérom a až potom výkon.

Pri navrhovaní pece sa zohľadňuje množstvo faktorov, ktoré sa môžu navzájom ovplyvňovať. Keby sme ich chceli vyjadriť matematicky, dostaneme rovnice s množstvom premenných vstupov a priebežne sa ovplyvňujúcich výsledkov. Uvedieme známe typy spotrebičov, druhy palív, metódy spaľovania, typy izolácií domov, druhy akumulácií stien domov, požadované výkony, kvality komína, polohy domu a estetické požiadavky a podobne. Určenie vstupných údajov pre návrh je mnohostranné. Na stanovenie výsledku potrebujeme okrem matematických metód aj istý odhad či cit. Jednostranné výpočty mnohokrát sklamali.

Autor osadil kozub adekvátne do obvodovej steny, pričom predĺženou líniou kozuba podčiarkol dlhú líniu okien. Navyše, efektívne vyriešil aj uloženie dreva a pomôcok. Veľká plocha z polienok evokuje obrázky ľudovej architektúry so zásobami dreva zloženými pod okienkami. Prírodný prvok dreva v hojnom množstve stlmil sterilnosť priestoru.

Navrhovanie možno robiť počítačom. Počítačové programy však nie sú všemocné. Počítač vychádza z jednoduchých zadaní a vstupných údajov, preto umožňuje iba elementárne výpočty. Programy dimenzovania pecí sú vždy stanovené pre konkrétny typ spotrebiča. Často teda vznikajú omyly a nedorozumenia pri aplikovaní výpočtových metód z jedného typu pece na iný.

Kategória: Technológie
Tagy: energie kozub návrh interiéru pece
Zdieľať článok

Diskusia