Vykurujeme moderne, efektívne a ekologicky – vykurujeme biomasou

Vykurujeme moderne, efektívne a ekologicky – vykurujeme biomasou

03. 02. 2010
Zdieľať

Dnes, keď sa do popredia dostávajú otázky súvisiace so životným prostredím, ako je globálne otepľovanie Zeme, ochrana životného prostredia, ale i postupné vyčerpávanie zásob fosílnych palív, neistota ich dodávok a neustály rast cien, dochádza pri rozhodovaní o vykurovaní našich domovov k zmene myslenia a hľadajú sa alternatívne možnosti zabezpečenia tepelného komfortu. Stále častejšie sa skloňuje výraz obnoviteľné zdroje energie. Do tejto skupiny zdrojov energie patrí aj biomasa, ktorá by mala v budúcnosti postupne nahradiť významnú časť fosílnych palív, využívaných na výrobu tepla.


Čo je to biomasa?Vykurujeme moderne, efektívne a ekologicky – vykurujeme biomasou

242193

Základná charakteristika biomasy hovorí, že biomasa je chemicky zakonzervovaná slnečná energia. Tento zdroj energie má obnoviteľný charakter. Prirodzená produkcia biomasy (dreviny) je asi 5 ton na hektár za rok. Prednosťou biomasy v porovnaní s fosílnymi palivami je neutralita emisií CO2 – pri spaľovaní sa produkuje rovnaké množstvo CO2, ako spotrebuje rastlina na svoj rast. Veľký význam má využívanie biomasy aj z hľadiska emisií síry a obmedzovania kyslých dažďov. Biomasa ako palivo sa najčastejšie vy­užíva vo forme palivového (kusového) dreva, drevnej štiepky alebo ušľachtilých palív vyrábaných na báze drevného odpadu, ako sú pelety a brikety. Drevo ako palivo nie je nové – ľudstvo pozná a využíva vykurovanie drevom už tisícročia, nové sú len technológie, ktorými dnes disponujeme a ktoré prešli dlhoročným vývojom. Moderné vykurovacie zariadenia celý proces vykurovania zefektívňujú, automatizujú a poskytujú vysoký užívateľský komfort. Pri výbere a návrhu najvhodnejšieho systému vykurovania biomasou je vhodné poradiť sa s projektantom alebo výrobcom technológie.Pelety – moderné palivo z biomasyPelety sú dnes najmodernejšou formou paliva na báze drevného odpadu. Majú vysokú výhrevnosť (16 až 18 MJ/kg), dobre sa skladujú a umožňujú kotlom spaľujúcim biomasu automatickú prevádzku. Vyrábajú sa lisovaním z pilín bez pridania chemických prísad, ako sú tmely či spojivá. Majú tvar valčekov s priemerom 6 mm a dĺžkou 25 až 30 mm. Pri správnom spaľovaní horí toto palivo prakticky bez dymu, ľahko sa zapaľuje, nešpiní pri manipulácii a tvorí len málo popola (okolo 1 % hm.). Drevný popol obsahuje dusík, vápnik, horčík, hydroxid draselný, oxid kremičitý, kyselinu fosforečnú a stopové prvky. Možno ho použiť ako prírodné hnojivo.Zaprášená kotolňa a nočné prikladanie je už minulosťouVykurovacie zariadenia spaľujúce biomasu prešli dlhoročným vývojom. Zaprášená kotolňa, náročná obsluha, každodenné zapaľovanie, čistenie a vyberanie popola, ťažkosti pri kolísaní potreby tepla alebo nočné prikladanie – to všetko je dnes už minulosťou. Moderné vykurovacie zariadenia ponúkajú porovnateľný štandard a komfort ako zariadenia na plyn. Na trhu nájdeme viacero energeticky úsporných zariadení vhodných na vykurovanie rodinných domov. Automatická prevádzka, pohodlná a jednoduchá obsluha, flexibilita a minimálne nároky na priestor sú pre moderné vykurovacie zariadenia na pelety samozrejmosťou. Automatické peletové kotly sa vyrábajú v širokej škále menovitých výkonov, pričom výkon sa dá plynule regulovať v rozsahu 30 až 100  %, čo predstavuje napríklad pri kotle s menovitým výkonom 10 kW rozsah 3,9 až 10 kW. 
Vykurujeme moderne, efektívne a ekologicky – vykurujeme biomasou

242192

Elektronická regulácia – srdce zariadenia na spaľovanie biomasyVďaka elektronickej regulácii a optimalizácii procesu spaľovania kotly dosahujú konštantnú vysokú účinnosť (viac ako 90 %) a zároveň aj pri minimálnom výkone spĺňajú kritériá na množstvo emisií požadovaných legislatívou EÚ. Inteligentný systém riadenia plne automaticky prispôsobí výkon kotla potrebe tepla, a tak sa znížia náklady na vykurovanie. Centrálna riadiaca jednotka okrem riadenia spaľovacieho procesu a prísunu paliva slúži aj na reguláciu vykurovacích okruhov, prípravu teplej vody, zvýšenie teploty vratnej vody, riadenie akumulačnej nádoby i reguláciu solárneho okruhu. Regulácia umožňuje nastaviť časovú prevádzku (rôzne časy vykurovania pri rôznych vykurovacích okruhoch), takzvanú prázdninovú prevádzku, keď zariadenie pracuje v útlmovom režime, alebo letnú prevádzku, keď sú vykurovacie okruhy vypnuté a aktívny je len okruh na ohrev teplej vody. V oboch spomenutých režimoch je aktívna funkcia protimrazovej ochrany kotla. Nastavenie parametrov spaľovania, prevádzkových režimov, ako aj vykurovacích okruhov je spolu so zaškolením používateľa servisným technikom súčasťou uvedenia zariadenia do prevádzky. Používateľ môže niektoré parametre, napríklad nastavenie jednotlivých vykurovacích okruhov, aj sám jednoduchým spôsobom upravovať.Zápalky ani lopatku na popol nebudete potrebovaťKotly sú vybavené automatickým zapaľovaním – pri poklese potreby tepla je výroba tepla prerušená a pri opätovnej požiadavke na dodávku tepla sa palivo pomocou ventilátora na horúci vzduch automaticky zapáli, obsluha nie je potrebná. Pri obsluhe takéhoto zariadenia prevádzkovateľ ocení minimálne požiadavky na údržbu – horák aj plochy výmenníka tepla sa čistia automaticky počas prevádzky zariadenia. Zásobníky na popol sú ľahko prístupné spredu a veľkoryso dimenzované tak, aby intervaly na vyberanie popola z popolovej nádoby boli dostatočne dlhé.Nezabúda sa ani na bezpečnosťKotly na biomasu sa vyznačujú vysokým stupňom bezpečnosti a ochrany proti prehriatiu či vzniku požiaru. Vyhotovujú sa ako absolútne tesné s požiarnou klapkou oddeľujúcou sklad paliva od medzizásobníka kotla, ktorá zabráni prípadnému spätnému vznieteniu paliva a vzniku požiaru v sklade paliva. Pri vypnutí hlavného vypínača, respektíve pri výpadku elektrického prúdu sa zariadenie ihneď vypne. Za predpokladu správne nadimenzovaného komína ostávajúce množstvo paliva zhorí samo, bez úniku jedovatých plynov. Aj pri prekročení nastavenej teploty kotlovej vody (napríklad pri náhlom prerušení odberu tepla) bezpečnostný termostat zariadenie okamžite vypne. Pri kotloch s vyšším výkonom (zväčša viac ako 30 kW) sa zariadenie proti prehriatiu chráni aj bezpečnostným výmenníkom tepla.Skladovanie a doprava pelietTip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Vykurujeme moderne, efektívne a ekologicky – vykurujeme biomasou

242191

Skladovateľnosť peliet je neobmedzená – ak to priestorové možnosti dovoľujú, peletami sa možno predzásobiť na celý rok. Na ilustráciu: ročná spotreba peliet predstavuje pri 10 kW kotle v okolí Bratislavy necelých 5 ton, na Liptove okolo 6 ton. Dôležité je, aby priestor na uskladnenie peliet bol suchý, pretože pri navlhnutí pelety zväčšujú svoj objem. Dajú sa skladovať v miestnosti priľahlej ku kotolni, v tkanivovom alebo v podzemnom zásobníku či sile. Možností je veľa, najvhodnejšie riešenie treba vybrať vždy podľa konkrétnych podmienok a prispôsobiť individuálne dispozičným možnostiam. Výrobcovia ponúkajú viacero systémov, napríklad dopravu peliet závitovým dopravníkom, flexibilným dopravníkom či dopravu paliva v dopravnej hadici vzduchom – prostredníctvom podtlaku vytváraného sacou turbínou. Možné sú aj kombinácie závitového dopravníka a sacieho systému. Niektorí výrobcovia ponúkajú kotly v kompaktnom vyhotovení so zásobníkom peliet, ktorý však treba dopĺňať ručne, čo čiastočne znižuje komfort používateľa.Drevná štiepkaTreba ešte spomenúť vykurovanie drevnou štiepkou. Ide o palivo pripravené naštiepkovaním drevnej hmoty na požadované rozmery. Veľmi dôležitým faktorom je vlhkosť takto pripraveného paliva. Maximálna vlhkosť drevnej štiepky odporúčaná výrobcami kotlov sa pohybuje v rozpätí 25 až 30 %. Drevná štiepka je však náročnejšia z hľadiska skladovania. V sklade sa musí dať použiť pružinové miešadlo a vzhľadom na svoje lastnosti (nižšiu výhrevnosť a menšiu objemovú, resp. sypnú hmotnosť) drevná štiepka vyžaduje v porovnaní s peletami väčší priestor na uskladnenie a častejšie plnenie skladu. Výkonový rad kotlov na spaľovanie drevnej štiepky sa začína pri menovitom výkone 20 kW. Plnoautomatické spaľovacie zariadenia sa vyznačujú rovnakou úrovňou technického riešenia a regulácie a z hľadiska obsluhy aj komfortu ako automatické zariadenia na pelety. Skúsenosti s vykurovaním biomasouSkúsenosti z praxe dokazujú, že kotly na biomasu sa uplatnia v každom type objektov – od centrálneho zásobovania teplom až po vykurovanie rodinných domov. Peletové kotly použité na vykurovanie rodinných domov, chát či rekreačných objektov v rôznych konfiguráciách slúžia svojim majiteľom už viacero vykurovacích období vo všetkých regiónoch Slovenska od Záhoria až po východ Slovenska. Veľmi dobré skúsenosti sú aj s kombináciou kotla na biomasu a solárneho systému.Využite štátnu podporu využitia biomasyNa základe uznesenia vlády SR bol vytvorený program Ministerstva hospodárstva SR na podporu vyššieho využitia biomasy pre domácnosti, ktoré si nainštalujú kotol určený výlučne na spaľovanie biomasy (peliet, brikiet, drevnej štiepky alebo kusového dreva). Výška dotácie na kúpu kotla na biomasu v rodinnom dome predstavuje maximálne 30 % kúpnej ceny, pričom dotácia sa vypláca do výšky maximálne 1 000 € (30 126 Sk). Kotol musí spĺňať predpísané technické parametre, ako sú minimálna účinnosť, maximálne emisné hodnoty, a obsahovať predpísané bezpečnostné prvky a reguláciu spaľovania.Investujte do budúcnostiVyužitie biomasy ako obnoviteľného zdroja energie prináša viacero kladov – ide o domáci zdroj energie, ktorý sa nemusí dovážať a nie je závislý od monopolného dodávateľa, vyznačuje sa stabilnejšou cenou ako fosílne palivá a zároveň sa znižuje produkcia CO2, čo predstavuje významný krok k udržaniu kvality nášho životného prostredia. V neposlednom rade je vykurovanie biomasou zaujímavé pre investora aj z ekonomického hľadiska pri porovnaní ročných nákladov vynaložených na výrobu rovnakého množstva tepla. Investícia do vykurovania biomasou je investíciou do budúcnosti.

Ekotip
• obnoviteľný zdroj energie = palivo, ktoré dorastá
• neutralita emisií CO2 = neutralita emisií skleníkových plynov
• nízke emisie síry = menej kyslých dažďov
• vykurovanie biomasou = obmedzenie klimatických zmien

Kategória: Technológie
Tagy: biomasa drevná štiepka kotol pelety vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia