biomasa

Vykurovacie zariadenia
Technológie

Vykurovacie zariadenia

Teplovodné kotly v spojení s ústredným kúrením sú asi najbežnejším zdrojom tepla v rodinných domoch, najrozšírenejšou biomasou, ktorá sa pritom využíva, je kusové drevo. Kotly na kusové drevo s pyrolytickým spaľovaním však môžu fungovať iba pri vysokých teplotách vykurovacej vody.

Obnoviteľné zdroje energie – biomasa  (2.)
Nezaradené

Obnoviteľné zdroje energie – biomasa (2.)

Z biomasy sa vyrába jednak elektrina (v bioplynových staniciach), jednak teplo. Centrálnym zdrojom na vykurovanie mesta môže byť kotolňa na spaľovanie biomasy, centrálnym zdrojom na vykurovanie domu napríklad kotol na pelety. Biomasa sa dá využiť aj v moderných tepelných elektrárňach pri spoločnom spaľovaní s uhlím. Jej podiel v palive môže byť až 25 %.

Obnoviteľné zdroje energie – biomasa
Nezaradené

Obnoviteľné zdroje energie – biomasa

Stav životného prostredia je alarmujúci. Zásoby uhlia a ropy sa zmenšujú, nehľadiac na negatívne dosahy ich spaľovania. Oxid uhličitý a ďalšie exhaláty ničia vrstvu ozónu a menia našu planétu na miesto, kde už zakrátko nebude možné žiť. Efektívne využívanie energie z obnoviteľných zdrojov sa pritom ešte stále uvádza do praxe len váhavo. Nechávame tak „ležať ladom“ to, čo nám príroda sama ponúka – energiu zo slnka a zeme.

Vykurujeme moderne, efektívne a ekologicky – vykurujeme biomasou
Technológie

Vykurujeme moderne, efektívne a ekologicky – vykurujeme biomasou

Dnes, keď sa do popredia dostávajú otázky súvisiace so životným prostredím, ako je globálne otepľovanie Zeme, ochrana životného prostredia, ale i postupné vyčerpávanie zásob fosílnych palív, neistota ich dodávok a neustály rast cien, dochádza pri rozhodovaní o vykurovaní našich domovov k zmene myslenia a hľadajú sa alternatívne možnosti zabezpečenia tepelného komfortu. Stále častejšie sa skloňuje výraz obnoviteľné zdroje energie. Do tejto skupiny zdrojov energie patrí aj biomasa, ktorá by mala v budúcnosti postupne nahradiť významnú časť fosílnych palív, využívaných na výrobu tepla.

Alternatívne palivá a ich využitie
Technológie

Alternatívne palivá a ich využitie

Slovensko má minimálne zdroje fosílnych palív, dováža takmer 90 % primárnych energií. Využívanie alternatívnych zdrojov energie je jednou z ciest, ktoré smerujú k budúcemu uspokojeniu našej potreby energie v čo najlepšom súlade s prírodou pričom veľmi významným zdrojom popri slnečnej energii, energii vetra, vody a geotermálnej energii je biomasa.

Využite dotáciu na komín
Energia

Využite dotáciu na komín

Viete, ako môžete v súčasnosti ušetriť peniaze a zároveň znížiť spotrebu energie? Správnou odpoveďou je prejsť na vykurovanie biomasou. Vďaka štátnej dotácii na kotly na biomasu ušetríte financie v peňaženke, kúrením obnoviteľným zdrojom energie znížite spotrebu energie a prispejete tak k ochrane životného prostredia. Na to však potrebujete kvalitný komín. Bez neho nebude vykurovanie biomasou efektívne a bezpečné.

Využitie tepla z biomasy na Slovensku
Aktuality

Využitie tepla z biomasy na Slovensku

Nové spôsoby a možnosti riešenia komunálnej energetiky predstavili na dnešnej tlačovej besede zástupcovia Únie miest Slovenska (ÚMS) spolu s predstaviteľmi spoločností, ktoré ponúkajú a majú skúsenosti s využívaním alternatívnych zdrojov energie využiteľných najmä v tepelnom […]

Kúrenie budúcnosti – teplo z obnoviteľných zdrojov
Nezaradené

Kúrenie budúcnosti – teplo z obnoviteľných zdrojov

„Globálna civilizácia môže uniknúť život ohrozujúcej pasci fosílnych palív iba v prípade razantného prechodu na obnoviteľné a trvalo udržateľné zdroje. Prechod na obnoviteľné zdroje energie (OZE) je zmena, ktorá nemá od čias priemyselnej revolúcie obdobu. Ekonomická výhodnosť výroby energie z fosílnych a jadrových palív je mýtus, ktorý stojí na štátom garantovaných privilégiách. Regionálne zdroje OZE je možné využívať efektívnejšie, environmentálne citlivejšie, a teda aj ekonomickejšie, pokiaľ fyzikálne zákony budú prevládať nad mutovateľnými zákonmi trhu súčasného ekonomického poriadku.“ (Hermann Scheer, Slnečná ekonómia, 2004)

Biomasa – budúcnosť vo vykurovaní
Nezaradené

Biomasa – budúcnosť vo vykurovaní

Ľudstvo je v dnešnej dobe závislé od využívania primárnych energetických zdrojov. Aby sa tento stav v budúcnosti zmenil, musia sa hľadať vhodné náhrady za fosílne palivá, ktorých zásoby sa odhadujú už len na niekoľko desiatok rokov. Čiastočným riešením problému môže byť energetické zhodnocovanie biomasy, ktorej energetický potenciál niekoľkokrát prevyšuje ročnú celosvetovú spotrebu energie. Dôležité je zhodnocovanie drevného odpadu, ktorý je na rozdiel od iných druhov odpadov cenený najmä pre svoj vysoký energetický obsah. Veľké množstvo drevného odpadu, ktoré každodenne vyprodukuje najmä drevospracujúci a stavebný priemysel, je výbornou surovinou pre výrobu alternatívnych biopalív ako sú brikety a pelety.

Návrh a prevádzka vykurovacieho systému
Energia

Návrh a prevádzka vykurovacieho systému

Na trhu existuje viacero výrobcov malých domácich kotlov na drevo určených na vykurovanie objektov, ako sú napr. rodinné domy. Ich cena sa pohybuje na úrovni 25- až 45 000 Sk. Palivové drevo predstavuje lokálny zdroj, ktorý si vyžaduje len minimálne nároky na dopravu, a preto je relatívne lacný v porovnaní s klasickými fosílnymi palivami. Rast cien palivového dreva je podstatne nižší ako rast cien zemného plynu alebo elektrickej energie.