Zohrievajte sa slnkom a svetlom po celý rok alebo Solárne kolektory vo vašom dome

24. 06. 2011 Zdieľať

Prečo používať solárne kolektory alebo ako využiť energiu svetla?Solárne kolektory sú výhodnou a ekologickou alternatívnou ako ušetriť náklady na energie. Pri optimálne navrhnutom systéme môžu solárne kolektory nahradiť 40 – 60 % energie potrebnej na ohrev teplej vody.

— Advertorial spoločnosti iPromo, s.r.o. —

Ako na to alebo modelový prípad

Štvorčlenná domácnosť spotrebuje 200 l teplej vody denne  a na jej prípravu zakúpila jeden z lacnejších solárnych systémov na slovenskom trhu v cene 2 500 €. V rámci solárneho systému boli inštalované 3 kolektory s 5,4 m² celkovej absorpčnej plochy, na ktoré získali štátnu dotáciu vo výške 1 080 €.

V prípade, že naša modelová rodina využíva ohrev vody prostredníctvom  kotla na zemný plyn s účinnosťou 89 %, domácnosť ročne spotrebuje 366 m³ zemného plynu, za čo zaplatí 219 €. Po inštalácii solárneho systému jej náklady klesnú na 110 €.


Zohrievajte sa slnkom a svetlom po celý rok alebo Solárne kolektory vo vašom dome

1018638

A v prípade, že by rovnaké množstvo teplej vody bolo pripravované v elektrickom bojleri, ročne na jej prípravu domácnosť spotrebuje 4 664 kWh elektriny, čo ju stojí 398 €. Po inštalácii solárneho systému, v tomto prípade, náklady klesnú na 199 €.


Zohrievajte sa slnkom a svetlom po celý rok alebo Solárne kolektory vo vašom dome

1018639

Ako systém solárneho ohrevu funguje alebo v čom spočíva  tajomstvo

Slnečné lúče prenikajú stenami vákuovej trubice (4) a dopadajú na tepelnú trubicu (1), ktorá je centrovaná hliníkovými profilmi (3) v strede vákuovej trubice. Absorpčná vrstva vákuovej trubice (4) napomáha absorbovať čo najväčšiu časť dopadajúceho slnečného žiarenia. Vnútorný priestor je utesnený silikónovým tesnením (2). Slnečná energia zohreje pracovnú (kvapalnú) látku vo vnútri tepelnej trubice, tá sa začne odparovať a stúpa do hornej časti trubice. V hornej časti trubice odparená látka skondenzuje (skvapalní sa), a pritom odovzdá tepelnú energiu výmenníku (zbernému potrubiu). Tento proces sa v tepelnej trubici neustále opakuje. Teplonosná látka, ktorá vďaka obehovému čerpadlu cirkuluje v obvode solárneho systému, vo výmenníku prijme odovzdanú tepelnú energiu a prenáša ju do zásobníka TUV.

1 – Medená tepelná trubica
2 – Silikónové tesnenie    
3 – Hliníkové rebro
4 – Vákuová trubica

Štátna dotácia alebo ako ušetriť viac

Domácnosti, ktoré majú záujem o inštaláciu slnečných kolektorov, môžu získať dotáciu na kúpu zariadení z „Programu vyššieho využitia biomasy a slnečnej energie v domácnostiach“.

Na program bolo vyčlenených celkom 8 miliónov €. V roku 2011 budú pre posudzované žiadosti o dotácie na slnečné kolektory a kotly na biomasu prostriedky v celkovej sume 2 675 200,88 €. Program, ktorý schválila vláda SR v rámci súboru opatrení na zmiernenie následkov hospodárskej krízy a v súvislosti s napĺňaním cieľov Stratégie vyššieho využitia obnoviteľných zdrojov energie v SR v oblasti výroby tepla z biomasy a slnečnej energie, nadobudol účinnosť 20. apríla 2009.


Zohrievajte sa slnkom a svetlom po celý rok alebo Solárne kolektory vo vašom dome

1018636

Základné podmienky získania dotácie v roku 2011:

Dotáciu je možné poskytnúť na základe písomnej žiadosti podanej žiadateľom po ukončení inštalácie slnečných kolektorov, alebo po ukončení inštalácie kotla na biomasu len na tie inštalácie, ktoré boli ukončené po 20. apríli 2009, najneskôr však do pol roka po inštalácii.

Oprávnení žiadatelia:

• vlastník alebo spoluvlastník rodinného domu
• správca bytového domu
• spoločenstvo vlastníkov bytov a nebytových priestorov.

Dotácia

• 200 € za 1 m² nainštalovaných slnečných kolektorov v rodinnom dome v rozsahu najviac 8 m² absorpčnej plochy vrátane
• 100 € za 1 m² nainštalovaných slnečných kolektorov v bytovom dome; najvyššia dotácia je v rozsahu najviac 3 m² na každý byt v bytovom dome.
Bližšie informácie o dotácií získate na www.sea.gov.sk

www.BOOMER.sk alebo ako ušetriť najviac

Na stránke www.boomer.zoznam.sk môžete získať ešte 350 Eur zľavu na svoj nový solárny systém. Zároveň, na BOOMERi môžete získať  aj viac informácii o tejto forme úsporného a ekologického šetrenia energiami, preto kliknite SEM.

Kategória: Ekolife Technológie
Tagy: Boomer
Zdieľať článok