Dva varianty na riešenie nedostatku priestoru v malom byte

Variant A

Zdroj: Ing. arch. Martin Ďurík, Ing. arch. Kristína Šťastná, ateliér Neustále

Súvisiace galérie