Ochrana proti plesni

Múdra huba Pythium oligandrum je účinným biologickým prostriedkom v boji proti plesni.

Súvisiace galérie

Foto dňa

Energeticky sebestačný mobilný dom ponúka plnohodnotné bývanie

Najnovšie knihy a časopisy