Ochrana proti plesni

Múdra huba Pythium oligandrum je účinným biologickým prostriedkom v boji proti plesni.

Súvisiace galérie

Foto dňa

Moderná drevostavba vo Veternej Porube

Najnovšie knihy a časopisy