Zariaďovanie v retro štýle: Keď sa za prahom bytu ocitnete v inej dobe

Nová kúpeľňa vznikla z bývalej komory. Zmena polohy kúpeľne a posunutie priečky v kuchyni boli pri rekonštrukcii bytu najväčšími zásahmi do dispozície.

Zdroj: NORA A JAKUB ČAPRNKA

Súvisiace galérie