Detská preliezka

Detská preliezka

17. 04. 2007
Zdieľať

Malé deti majú obrovský potenciál. Veľa vecí si pamätajú, rýchlo sa učia, všetko chcú vidieť a vyskúšať. Keďže sú menšie ako my, dospelí, chceli by byť vyššie, vidieť viac, mať väčší rozhľad. Všetci to poznáme – stále sa za niečím načahujú, niekam sa štverajú, kamsi vyliezajú. Preliezka „na mieru“, ktorú im urobí šikovný otec či dedo, bude pre nich a ich kamarátov výborným darčekom, omnoho prospešnejším ako nová počítačová hra.

Prvý dôležitý krok


Detská preliezka

86785

Spočíva v správnom návrhu vychádzajúcom z požiadaviek investora (rodiča, škôlky, materského centra) a z možností, ktoré ponúka konkrétny priestor. Preliezka, ktorú vám predstavujeme, je postavená v materskom centre Klbko v bratislavskej Karlovej Vsi. Má slúžiť na hranie väčších detí (deti do dvoch rokov majú samostatnú herňu vedľa). Požiadavkou bolo, aby sa miestnosť mohla aj naďalej využívať ako telocvičňa, prednášková miestnosť a knižnica, čiže aby preliezka zabrala čo najmenej podlahovej plochy. Zároveň sa muselo rátať s väčším počtom detí a pamätať na ich bezpečnosť.

Materiál


Detská preliezka

86790

Pracujeme s kvalitným materiálom, ohobľovanými trámami a doskami z mäkkého dreva. Premeriame interiér a v návrhu prispôsobíme všetky rozmery jeho svetlej výške. Podľa výšky miestnosti upravíme dĺžku zvislých trámov (2 × A). V zodpovedajúcich vzdialenostiach do nich vyvŕtame diery na ukotvenie rúčok rebriny (D). Prekontrolujeme výšku kratších trámov (B). Upravíme pozdĺžny prierez dvoch z nich (budú sa nachádzať v rohu medzi šmykľavkou a rebríkom a budú v nich ukotvené posuvné zariadenia) tak, aby po spojení utvorili jednu rovinu. Zatiaľ ich nespájame, spoja sa až pri montáži. V príslušných miestach v strede trámov (1 × A, 3 × B) vydlabeme miesto na ukotvenie U-profilov (M, P). Tie zaskrutkujeme do zvislých trámov.


Detská preliezka

86782

Postup práce

Podľa návrhu spočítame množstvo potrebného materiálu. V našom prípade sa použili zvislé nosné trámy z mäkkého dreva s prierezom 10 × 10 cm, vodorovné nosné trámy s prierezom 6 × 8 cm a dosky hrubé 2 cm.

Hlavná konštrukcia

Vodorovné nosné trámy hornej podlahy (C1) a nosné trámiky dolnej podlahy (F) opracujeme tak, aby vytvorili (zatiaľ bez pevného spojenia) požadovaný tvar (môžeme utvoriť čapy alebo ich spojiť uholníkmi), a uložíme ich vodorovne na podlahu. Vymeriame veľkosti dosiek (E, G) na pódiá a porovnáme s priestorom, ktorý vymedzuje rám vodorovných trámov. Dosky orežeme a očíslujeme. Dosky horného pódia pevne spojíme so stredovým a koncovým trámikom (C2) a utvoríme tak dielec podlahy. Podobným spôsobom podľa nákresu vymeriame a vyskúšaním doladíme aj lichobežníkovú podlahu dolného pódia. Vymeriame dĺžky bočných zábran (H) a vytvoríme ich z dosiek. Tie tiež spojíme kolmými trámikmi do dvoch kusov (predného a bočného).

Preliezka


Detská preliezka

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

86781

Preliezka sa skladá z dvoch častí – hornej plošiny (lode) a dolnej plošiny (prístupu na šmykľavku a hornú plošinu). Zoradenie plošín za sebou umožňuje bezpečný prístup na hornú plošinu, dieťa naraz prekonáva výšku iba do 1,2 m. Pádu detí pri divokom naháňaní sa zabraňujú vodorovné zábrany vo výške 60 cm. Aby sa dieťa mohlo šmyknúť alebo zliezť po rebríku či rebrine, musí si najprv sadnúť. Obvod hornej plošiny zabezpečuje pevná sieť z prírodných lán ukotvená do konštrukcie, bočných stien a stropu.


Detská preliezka

86791

Vďaka svetlej výške miestnosti 3,4 m sa hracia plošina mohla umiestniť v dostatočnej výške tak, aby sa pod ňou dalo pohodlne stáť aj sedieť. Lichobežníkový tvar pôdorysu umožňuje vyhnúť sa lampe (deti na ňu z plošiny nedosiahnu), pôsobí vzdušne a vnáša do priestoru dynamiku. Preliezku zhotovil profesionálny stolár. Pomerne jednoduchá konštrukcia však umožňuje každému šikovnému domácemu majstrovi realizovať sa. Ak chceme mať podobnú preliezku v byte, po prispôsobení tvaru potrebám detí môžeme v jej hornej časti umiestniť matrace na spanie. V tejto podobe je šmykľavka vhodná do interiéru, pretože dážď, sneh a padajúce nečistoty by mohli narušiť posúvací mechanizmus šmykľavky a rebríka. V exteriéri by bolo vhodnejšie ich pevné ukotvenie.

Šmykľavka a rebrík


Detská preliezka

86789

Šetria miesto – sú rozťahovacie. V sklopenom stave zaberajú veľmi málo miesta a navyše znemožňujú prístup nestráženým malým deťom. Dospelý človek šmykľavku aj rebrík rozloží jednoduchým povytiahnutím. Bočnice šmykľavky svojím tvarom pripomínajú veslá, a tak dotvárajú obraz lode. Atmosféru miestnosti vystihuje obraz podmorského sveta na protiľahlej stene, ktorý bol namaľovaný skôr a vlastne inšpiroval výtvarné dotvorenie šmykľavky.


Detská preliezka

86786

Pri tvorbe dielu šmykľavky je dôležité dobre vymerať tvar drevených bočníc tak, aby sa v zloženom aj rozloženom stave dotýkali zeme po celej dĺžke príslušnej hrany. Strednú časť tvoria dva melamínové obdĺžniky vsadené do drážok v bočniciach. Stabilitu šmykľavky zaisťujú priečne trámiky spájajúce bočnice zo spodnej strany. Železnými očkami pripevníme zdola pri hornom okraji šmykľavky tyč, pomocou ktorej sa bude šmykľavka posúvať. Z každej strany by mala vyčnievať približne o 2 cm, ktoré sa budú posúvať v U-profiloch. Aby tyč nebolo vidieť, k spodnej strane šmykľavky priskrutkujeme latku s trojuholníkovým prierezom. Podobne zhotovíme posúvacie zariadenie rebríka a priskrutkujeme naň stupienky. Vymeriame rúčky rebriny a vyskúšame, či presne zapadajú do zvislých nosných trámov. Tiež vyskúšame, ako funguje pohyb tyčí v drážkach.

Montáž


Detská preliezka

86787

Všetky diely nafarbíme ešte pred ich osadením. Práca bude pohodlnejšia a vodorovné uloženie pri maľovaní zabráni zatekaniu farieb. Pri maľovaní tejto konštrukcie sa použili farby na detský nábytok Natrima. Pri samotnej montáži si najprv označíme miesta na stene, v ktorých bude pripevnená vodorovná nosná konštrukcia, a vsadíme do nich príchytky (hmoždinky).


Detská preliezka

86784

Pripevníme 4 zvislé nosné trámy (2 × A, 2 × B) do podlahy a stropu. Medzi trámy A vložíme rúčky rebriny. Potom osadíme nosnú konštrukciu horného pódia a vyskúšame stabilitu. Na nosnú konštrukciu položíme horné pódium a pripevníme ho k podkladu. K šikmému trámu B ukotvíme piaty trám (B) a medzi U-profily vsadíme rebrík a šmykľavku. Konštrukciu stabilizujeme. Na nosné trámy priskrutkujeme bočné strany lode. Spodok lode tvorí nosný trám hornej podlahy. Do bočných stien a stropu pripevníme drevený rám na sieť, ktorú vsadíme, a potom priskrutkujeme druhý diel rámu. Do dosky nad rebríkom do vopred vyvŕtanej dierky uviažeme pomocné lano.

Návrh: Ing. arch. Jana Macinská
Detaily konštrukcie a realizácia: stolárstvo ASTOR, Pavol Ďurčanský, Bratislava
Projektoví manažéri a foto:
Richard Balogh a Hana Lichardová
Materské centrum Klbko, Lackova 3, Bratislava


Materiál na hlavnú konštrukciu

A – 2 trámy dlhé 3,4 m (zvislá nosná kostra)
B – 3 trámy dlhé 2,3 m (zvislá nosná kostra)
C1 – trámy dlhé 2,7 m, 1,9 m, 1,8 m
C2 – 1,3 m a 0,95 m (nosná konštrukcia hornej podlahy)
D – 9 tyčiek s guľatým prierezom 2,5 cm dlhých 0,93 m (rúčky rebriny)
E – dosky na zhotovenie horného pódia s dĺžkou do 1,7 m, spolu 2 m² (horná podlaha)
F – trámiky dlhé 0,95 m, 3 × 0,6 m (nosná konštrukcia dolnej podlahy)
G – dosky na zhotovenie dolného pódia dlhé 0,55 m, spolu 0,5 m² (dolná podlaha)
H – dosky na zhotovenie bočných zábran dlhé 2,7 m a 0,6 m, spolu 4 m² (boky lode)
I – lišty na ukotvenie siete z prírodných lán 4 m²

Materiál na konštrukciu šmykľavky

J – dve bočnice zhotovené z mäkkého dreva podľa obrázku, dookrúhla ohobľované
K – stredové časti z melamínu na sedadlovú plochu šmykľavky a lišty na podoprenie stredových častí
L – posuvná kovová tyč dlhá 0,53 m
M – dva kovové U-profily – drážky, v ktorých sa bude pohybovať posuvná tyč šmykľavky

Materiál na konštrukciu šmykľavky

J – dve bočnice zhotovené z mäkkého dreva podľa obrázku, dookrúhla ohobľované
K – stredové časti z melamínu na sedadlovú plochu šmykľavky a lišty na podoprenie stredových častí
L – posuvná kovová tyč dlhá 0,53 m
M – dva kovové U-profily – drážky, v ktorých sa bude pohybovať posuvná tyč šmykľavky

Materiál na konštrukciu rebríka

N – doska široká 0,5 m a hrubá 2 cm, 5 latiek na schodíky
O – posuvná kovová tyč dlhá 0,53 m
P – dva kovové U-profily – drážky, v ktorých sa bude pohybovať posuvná tyč rebríka

Kategória: Nezaradené
Tagy: návod urob si sám
Zdieľať článok

Diskusia