Komín, komínik alebo diera do zeme?

Komín, komínik alebo diera do zeme?

17. 08. 2007
Zdieľať

Nezávidím nikomu, kto sa práve rozhoduje, aký druh vykurovania zvoliť do svojho príbytku. Nie je to ľahký krok a nemal by byť unáhlený. Dobré vykurovanie umocňuje útulnosť domova a malo by byť teda nenáročné na obsluhu, lacné, ekologické, príjemné a predovšetkým účinné. Výber vykurovacieho systému je rozhodne záležitosťou, ktorá sa nemá odkladať či nechávať na koniec plánovaného budovania. Už preto, že sa musí poriadne premyslieť, spočítať a že mnohé prípravné práce na jeho inštaláciu treba urobiť už pri hrubej stavbe domu.


Komín, komínik alebo diera do zeme?

104610

Podľa názorov odborníkov sú v súčasnosti na vykurovanie rodinných domov najvhodnejšie a najperspektívnejšie plynové kotly, kotly na biomasu a tepelné čerpadlá. Vykurovanie plynom sa hojne podporovalo a propagovalo len nedávno. Bolo lacné, ekologické, pohodlné, jednoducho regulovateľné a vďaka masívnym dotáciám dostupné takmer všade. Rovnako ako pri kedysi veľmi odporúčanom priamom vykurovaní sa však už veľmi nehovorilo o budúcom raste cien. Hlavným cieľom bolo pripojiť na plyn čo najviac ľudí, kým bol lacný. Cena zemného plynu však za posledné roky neuveriteľne vzrástla, a preto sa na novovybudované rozvody v obciach pripojila sotva tretina odberateľov, ktorí to pôvodne plánovali.


Komín, komínik alebo diera do zeme?

104616

Boli aj takí, ktorí sa od plynu vrátili k uhliu, pretože ak máte doma radi teplo alebo máte vyhrievaný bazén, dokáže účet od dodávateľa plynu poriadne zamiešať rodinným rozpočtom. Priaznivé nie sú ani prognózy – pravdepodobné je ďalšie zvyšovanie ceny plynu. Druhou odporúčanou možnosťou je vykurovanie domu pomocou kotla na biomasu. Je, samozrejme, ekologické a zatiaľ aj ekonomické. Má však, bohužiaľ, jeden háčik – nie je plne automatické a o zdroj tepla sa musíte počas vykurovacej sezóny starať – treba prikladať, čistiť kotol aj rúry komína a navyše zabezpečiť a niekam uložiť palivo, rovnako ako neskôr odstraňovať a likvidovať popol.

Ostáva tak variant tretí – tepelné čerpadlo. Čo to je? Je to zariadenie na čerpanie tepla z jedného priestoru do druhého. Celkom nič nehovoriaca definícia. Po príklad ale netreba chodiť ďaleko. Najbežnejším tepelným čerpadlom je domáca chladnička – čerpá teplo z chladiaceho priestoru a cez zadnú mriežku ho prenáša do okolia. Tým vo vnútri vytvára chlad, zatiaľ čo mriežka vzadu kúri. Tepelným čerpadlom môžete čerpať teplo ľubovoľným smerom – stručne povedané, môžete ním chladiť a s jeho pomocou aj kúriť.


Dôvody na využitie tepelného čerpadla:
• čerpaná energia je väčšinou zadarmo (odoberáme ju z prírody),
• energia potrebná na prevádzku čerpadla, ktorú musíme zaplatiť, je oveľa menšia než teplo, s ktorým daný priestor vyhrievame,
• energiu, ktorú odoberieme, prírode znovu vraciame v podobe tepelných strát napríklad stenami a strechou budovy,
• tepelné čerpadlo je ekologickejšie ako iné typy vyhrievania,
• niektoré typy tepelných čerpadiel sa dajú použiť ako klimatizácia (presmerovaním čerpania tepla sa z ohrievacieho systému stane systém chladiaci).Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste


Komín, komínik alebo diera do zeme?

104615

Komfort bez preplácania

Hlavným kladom tepelných čerpadiel je pomerne nízka spotreba elektrickej energie. Dodávame ju na presun teplonosného média (a teda aj tepla) vo vnútri systému tepelného čerpadla. Vykurovanie tepelným čerpadlom je navyše úplne automatické a plnohodnotne nahradí akýkoľvek iný zdroj tepla. Vo svete sa spomenutá technológia používa podstatne dlhšie, u nás je to záležitosť približne posledných dvoch desaťročí.

V súčasnosti však podstatne narástol počet jej priaznivcov. Mnohí si totiž dobre uvedomili aj spočítali výhody a prednosti tohto druhu vykurovania. Pre predstavu o ekonomickej výhodnosti vykurovania tepelným čerpadlom uvádzame príklad rodinného domu s tepelnou stratou 10 kW. Základné podmienky na porovnanie sú dané podielmi na potrebe tepelnej energie na vykurovanie, na prípravu teplej vody a energie na ďalšie účely. Z porovnaní celkových prevádzkových nákladov vyplýva, že tepelné čerpadlo v porovnaní s plynovým alebo elektrickým vykurovaním usporí za rok minimálne 20 000 korún.

Treba zdôrazniť, že pri posudzovaní ekonomického efektu rôznych spôsobov vykurovania sú vždy rozhodujúce celkové náklady na všetky energie potrebné na prevádzku vykurovaného objektu. Využitie tepelného čerpadla vo vykurovacom okruhu sa javí ako jedna z mála možností, ako zaistiť komfortné, úplne automatické vykurovanie domu a zároveň neplatiť vysoké čiastky za jeho prevádzku.

Čo na to peňaženka?

Pred konečným rozhodnutím o voľbe tepelného zdroja je potrebné premyslieť nasledujúce body:
• aký priestor chcete vykurovať (chladiť) – rozmery, tepelné straty, typ (spôsob využívania) priestoru,
• akú energiu použijete na „presun“ tepla,
• aký zdroj tepla chcete použiť na vlastné vykurovanie – teplo zo vzduchu, vody, zeme,
• prípadne čím budete prikurovať v extrémne chladných dňoch, keď tepelné čerpadlo nemôže váš priestor dostatočne vykúriť.

Riešenie technických otázok radšej prenechajte odbornej projekčnej firme. Tá totiž pozná možnosti zdrojov vo vašej lokalite, klimatické podmienky, má prax a prehľad. A koľko ušetríte? To je asi najdôležitejšia otázka pre tých, ktorí chcú tepelné čerpadlo vo svojom dome inštalovať. Veľkosť úspor závisí od mnohých faktorov. Najskôr odporúčame podrobne preštudovať základnú funkciu tepelného čerpadla, potom účel, na ktorý má tepelné čerpadlo slúžiť – vykurovanie obydlia, skleníka, ohrev bazéna a podobne.

Energia z prírody

Vzduch, zem a voda sú tri najdôležitejšie súčasti nášho života. V budúcnosti pre nás môžu znamenať ešte viac – zdroj veľkého množstva tepelnej energie. Tepelné čerpadlo dokáže odoberať inak nevyužiteľné, takzvané nízkopotenciálne teplo z prírodného prostredia a pomocou elektrickej energie ho pretvoriť na teplo. To všetko hospodárne a celkom neškodne pre životné prostredie. Zo vzduchu, vody alebo zeme odoberá energiu, ktorá je k dispozícii úplne zadarmo, a na termodynamickom princípe ju mení na potrebné teplo, ktorým vykuruje dom a ohrieva vodu.


Komín, komínik alebo diera do zeme?

104612

Je pravda, že kompresor tepelného čerpadla na svoj chod potrebuje elektrickú energiu. Podstatné však je, že ak spotrebuje 1 kWh elektrickej energie, dodá tri- až päťkrát viac energie vo forme tepla. Tepelné čerpadlo pracuje v princípe rovnako ako chladiace zariadenie, ktorého hnacím prvkom je elektromotorom poháňaný kompresor. Zariadenie odvádza v prvom výmenníku, takzvanom výparníku, teplo z prostredia s nižšou teplotou, napríklad z okolitého vzduchu, zo zeme alebo z vody – tým toto prostredie ochladzuje – a pomocou „hnacej“ elektrickej energie a teplonosného média – chladiva (ako v chladničke) ho premiestni a odovzdá v druhom výmenníku, takzvanom kondenzátore, do prostredia s vyššou teplotou, napríklad do vykurovacej vody – tým ju ohrieva. Teplo prevádzané z výparníka do kondenzátora sa pritom zväčšuje o teplo, na ktoré sa v kompresore mení „hnacia“ elektrická energia. Inými slovami – tepelná energia produkovaná tepelným čerpadlom je daná súčtom oboch vložených energií, čiže je vždy väčšia ako „hnacia“ energia.

Na celkovom množstve tepla potrebného na vykurovanie, ktoré je produkované tepelným čerpadlom, sa nízkopotenciálne teplo, t. j. teplo odoberané z prírodného prostredia (ktoré je k dispozícii „zadarmo“), podieľa asi 60 až 70 % a „hnacia“ elektrická energia (ktorá sa musí zaplatiť) asi 40 alebo iba 30 %. Tepelnú, respektíve ekologickú záťaž okolia pri vykurovaní tepelným čerpadlom preto nevytvára celé produkované teplo, ale iba „hnacia“ energia. Zvyškové teplo sa „recykluje“ a nepredstavuje preto ekologickú záťaž. Záťaž okolia spôsobená vykurovaním je v porovnaní s klasickými vykurovacími systémami asi tretinová!

Zem, voda alebo vzduch?

Tepelné čerpadlá najčastejšie odoberajú teplo zo zeme alebo zo vzduchu. Na prvý pohľad sa môže zdať, že výhodnejšie je vzduchové čerpadlo, pretože pri jeho použití odpadajú nákladné zemné práce pri inštalácii plošných alebo hĺbkových (vrty) kolektorov a zaobstaranie bude lacnejšie. Nie je to také jednoduché: vzduch nemá po celý rok konštantnú teplotu a vzduchové čerpadlo je oveľa zložitejšie a drahšie, navyše má v našich klimatických podmienkach aj vyššie prevádzkové náklady ako čerpadlo odoberajúce teplo zo zeme.


Komín, komínik alebo diera do zeme?

104614


Komín, komínik alebo diera do zeme?

104611


Činnosť tepelného čerpadla v systéme vzduch – voda (IVT)


Jednoduchá schéma vykurovacej koncepcie vzduch – vzduch (IVT)


Na vykurovanie rodinných domčekov odporúčajú odborníci tepelné čerpadlo, ktoré odoberá teplo z plošného kolektora zakopaného na záhrade. Ak je pozemok malý, je na mieste použiť zemný vrt alebo systém vzduch/voda. Prax ukázala, že obstarávacie náklady čerpadla so zemným kolektorom sú rovnaké alebo nižšie ako pri kvalitných vzduchových čerpadlách a prevádzkové náklady sú rovnako nízke ako pri systémoch s vrtom. Zemné čerpadlá navyše netrpia klasickými neduhmi vzduchových čerpadiel, ako sú hlučnosť, kratšia životnosť či problémy s poklesom výkonu pri teplotách pod nulou.

Komín, komínik alebo diera do zeme?

104617


Komín, komínik alebo diera do zeme?

104613


Plošný kolektor systému zem – voda (IVT)


Takto pracuje tepelné čerpadlo koncepcie voda – voda. (IVT)


Komín, komínik alebo diera do zeme?

104609


V priaznivých podmienkach stačí aj jednoduchší kolektor. (IVT)
Zimná výpomoc

Tepelné čerpadlá v praxi zvyčajne nepokrývajú celkovú tepelnú stratu budovy, pretože ich cena s výkonom rastie, a preto je efektívnejšie doplniť ich vhodným prídavným zdrojom. Najčastejšie to býva elektrický kotol. Ten slúži nárazovo na pokrytie špičkovej potreby tepla v najchladnejšom zimnom období. To je však relatívne krátke, a preto je podiel druhého zdroja na doplnenie celkovej potreby tepla na vykurovanie spravidla menej ako 10 %. Systém vyriešený týmto spôsobom vytvára optimálny pomer medzi obstarávacími a prevádzkovými nákladmi. Tepelné čerpadlo je dimenzované zvyčajne na 55 až 90 % potrebného vykurovacieho výkonu. Vykurovací systém s tepelným čerpadlom môže spoľahlivo a hospodárne pracovať s maximálnou hodnotou vykurovacieho média až 65 °C. Parametre tepelného čerpadla výrazne závisia od vonkajších podmienok. Tomu sa musí prispôsobiť riešenie vykurovacieho systému aj jeho prevádzkový režim. Návrh vykurovacieho systému s tepelným čerpadlom preto treba zveriť odborníkovi – projektantovi vykurovania.

Ako hlboko musíme načrieť do vrecka?

Je tepelné čerpadlo drahé? V porovnaní s cenou plynového kotla sa zdá, že je veľmi drahé. (Záleží, samozrejme, na podmienkach a type čerpadla, ktoré si vyberiete – cena s jeho výkonnosťou slušne rastie.) Ako je to však v skutočnosti? Po podrobnejšom rozbore to už tak hrozne nevyzerá. Ak k cene plynového kotla pripočítate všetky náklady nutné na jeho sprevádzkovanie, klesne rozdiel medzi nákladmi na zaobstaranie tepelného čerpadla a plynového vykurovania na „obyčajných“ 200– až 300 tisíc korún. Obyčajných preto, že ide o peniaze, ktoré sa majiteľovi tepelného čerpadla veľmi rýchlo vrátia v podobe usporených prevádzkových nákladov jeho domu.

Pri porovnávaní investície do čerpadla alebo do plynového vykurovania sa napríklad často zabúda, že iba privedenie plynu k pozemku stojí nezanedbateľné peniaze. Táto položka sa v rozpočte stavby zväčša neuvádza samostatne a je zakalkulovaná do ceny pozemku. Ak si pri stavbe domu vyberiete parcelu, kde nie je zavedený plyn, zaplatíte za jeho privedenie 30–60 000 Sk, čím sa na prvý pohľad priepastný rozdiel v obstarávacej cene plynového kotla a tepelného čerpadla o čosi zníži. Predchádzajúce zvažovanie potvrdzujú aj informácie z iného zdroja, možno ešte priaznivejšie. Na nasledujúcom príklade si môžete údaje porovnať sami.


Komín, komínik alebo diera do zeme?

104621

V tabuľke sú uvedené náklady na nákup a inštaláciu kotla na zemný plyn a tepelného čerpadla zem – voda IVT Greenline C7 Plus s odberom tepla z plošného kolektora. Pri vykurovaní stredne veľkého domu s tepelnou stratou 12 kW, dvojokruhovou vykurovacou sústavou a dennou spotrebou 200 litrov teplej vody možno vďaka tepelnému čerpadlu za rok ušetriť približne 25 000 korún v porovnaní s plynovým vykurovaním alebo asi 28 000 korún oproti vykurovaniu elektrickým kotlom. V prvom roku je zarátaná iba investícia na nákup tepelného zdroja. V každom ďalšom roku sa však pripočítavajú aj náklady za energie, ktoré pri uvedených zdrojoch (elektrina, plyn) narastajú o 5 % ročne. Návratnosť investície na zaobstaranie modernej a ekologicky prínosnej technológie vykurovania je podľa odborníkov pri súčasných a predovšetkým budúcich cenách energií zaistená. Na základe predpokladaných ekonomických podmienok sa odhaduje v priemere na šesť až dvanásť rokov, životnosť celého systému čerpadla je asi trojnásobná.

Vykurovanie pomocou tepelných čerpadiel nie je v žiadnom prípade iba výsadou nových objektov. Pripojiť sa k už hotovým tepelným rozvodom väčšinou môžete aj pri rekonštrukciách starších stavieb. Musíte si však uvedomiť, že vykurovací systém s tepelným čerpadlom dokáže spoľahlivo a hospodárne pracovať s bežnou teplotou vykurovacieho média 55 °C, zatiaľ čo plynový kotol ho ohrieva na 70 až 80 °C. Situácia sa zväčša vyrieši zväčšením plochy vykurovacích telies. Hodnotu domu budú v čoraz väčšej miere určovať i náklady na jeho prevádzku, pretože ceny energií porastú. Keď pripočítate aj predpokladané ekologické dane, vychádza nízkoenergetický dom s tepelným čerpadlom zo súboja vykurovacích systémov víťazne a je logickým riešením.

Kategória: Nezaradené
Tagy: tepelné čerpadlá
Zdieľať článok

Diskusia