Návšteva

Príkladné riešenie rodinného domu na veľmi úzkej parcele

V okrajovej časti Prahy, kde sa rodinné domy prelínajú s výškovou bytovou výstavbou a hustou zeleňou, vznikol domov pre mladý pár s dvoma dcérkami.

Príkladné riešenie rodinného domu Návšteva