23. 03. 2007
Zdieľať

Strecha je ako auto – vyžaduje pravidelnú údržbu a kontrolu. Dažde nakoniec odhalia aj tie najväčšie tajomstvá, ktoré boli dosiaľ ukryté pod povrchom. Aby nás podobné strešné defekty neprekvapili, je dôležité nezabudnúť na niekoľko základných zásad.

Prečo sa strecha kazí


A predsa tečie!

85110

Ploché strechy sa môžu poškodiť z niekoľkých príčin. Prvotné nedostatky sa objavujú už vo fáze projektovej prípravy, preto každý stavebník, ktorý sa rozhodol pre plochú strechu (či už novú, alebo rekonštrukciu tej starej), by si mal vybrať kvalifikovaného projektanta, prípadne dobrú realizačnú firmu. Realizácia a návrh strešnej konštrukcie nekvalifikovanými pracovníkmi často vedú k nesprávnym technickým riešeniam, ktoré nevezmú do úvahy všetky vonkajšie vplyvy pôsobiace na strechu, ich vzájomné spolupôsobenie alebo nedostatočne zohľadnia používanie vnútorného prostredia pod strechou.

Kvalitný materiál, a predsa tečie?


A predsa tečie!

85111

V minulosti kvalitu strechy ovplyvňoval nesprávny, nedostačujúci alebo chybný hydroizolačný materiál. V súčasnosti trh ponúka množstvo moderných, kvalitných a spoľahlivých materiálov. Nedodržiavanie technologických podmienok však zvyšuje riziko výskytu porúch (ak sa napríklad použije povlaková krytina, ktorá nie je odolná proti UV žiareniu, skracuje sa životnosť strechy). Hydroizolačné fólie by mali byť vysokodifúzne. Kladú sa na podklad predpísaný normou (debnenie, betónová mazanina alebo tepelná izolácia). Často sa stáva, že sa hydroizolačná fólia položí naopak.

Nie každá strešná krytina je vhodná na každú strechu a jej výber určujú mnohé faktory, ktoré musí projektant zohľadniť. Na poruchovosť strechy vplýva aj nesprávne skladovanie materiálov, ktoré spôsobuje zmenu ich základných vlastností, v dôsledku čoho neplnia požadovanú funkciu.


A predsa tečie!

85112

Tepelná izolácia strechy a jej ochrana

Najčastejšie sa na plochej streche vyskytujú poruchy z dôvodu zlého riešenia detailov, a to najmä pre nedostatočné utesnenie hydroizolácie na povrchu fasády, ktorá by mala byť ukončená minimálne 15 cm nad poslednou vrstvou strechy. Problematické býva aj napojenie asfaltových pásov natavením priamo na kovové oplechovania či ukončenia do strešných vpustov (prelepením viacerých vrstiev vznikne vyvýšenina a voda nemôže zo strechy riadne odtekať).


A predsa tečie!

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

85118

Chyby pri odvodnení plochej strechy vznikajú aj nevhodným situovaním strešného vpustu v blízkosti zvislej konštrukcie obvodovej steny. Pri zlom dimenzovaní ochranných krytov vpustu z hľadiska možnosti prepúšťania vody sa vpust zanáša nečistotami a zapcháva. V našich podmienkach nie je vhodný vonkajší systém odvodnenia plochej strechy vzhľadom na veľké teplotné rozdiely v zimnom období. Tie spôsobujú topenie snehu počas dňa a vzápätí zamŕzanie vody v odvodňovacích prvkoch strechy v noci, v dôsledku čoho strešné vpusty a potrubie dažďovej kanalizácie praskajú. Preto sa v našich zemepisných šírkach odporúča zvislá dažďová kanalizácia vedená vnútrom budovy.


Obhliadka

Väčšina porúch strešného plášťa sa dá odhaliť jednoducho – pohľadom. Najlepšie je vyjsť priamo na strechu a dôkladne si všetko poprezerať. Pri obhliadke si treba všímať najmä: • popraskaný, rozrušený či inak deštruovaný povrch krytiny;


 • pľuzgiere, bubliny a vydutiny;


 • odlepené či inak porušené spoje asfaltových pásov;


 • trhliny a škáry v povrchovej vrstve;


 • lepenku odtrhnutú od atikového muriva;


 • krytinu odtrhnutú od podkladu;


 • klampiarske konštrukcie odtrhnuté od podkladu;


 • koróziu klampiarskych konštrukcií a pod.


S bublinkami či bez?


A predsa tečie!

85122

Na streche z asfaltových pásov sa v zime dostáva voda cez chyby v strešnej krytine do jej nosnej konštrukcie alebo tepelnej izolácie. V letných mesiacoch vyššie teploty strechu prehrejú a voda sa odparuje. Bráni jej v tom však samotná izolácia, ktorá sa začne tlakom vzniknutej pary dvíhať, v dôsledku čoho lokálne vzniká hrboľ, bublina. V tomto mieste sa hrúbka krytiny zmenšuje, po čase sa pretrhne, pretaví alebo sa nasledujúcu zimu od mrazov prelomí.

Odstránenie bubliny

Za dobrého počasia ostrým nožom rozrežeme bublinu. Otvoríme ju a vlhký podklad pod ňou necháme vysušiť. V prípade dažďa rozrezaný otvor provizórne zakryjeme kusom obyčajnej fólie, ktorú pripevníme silikónovým tmelom. Po vysušení natavíme nad otvor plát z pôvodného materiálu s presahom ako pri pôvodnej izolácii.


A predsa tečie!

85123

Na odstránenie bubliny môžeme použiť aj inú technológiu ako natavenie pôvodného materiálu. Jednou z možností sú bitúmenové nátery stužené sieťovinou. Ako prvú vrstvu nanesieme základný penetračný a súčasne hydroizolačný náter na porézne povrchy stavieb. Po jeho uschnutí nanesieme na opravovanú plochu vodotesný náter, ktorý môže byť s rozpúšťadlom alebo bez neho. Na zvýšenie tuhosti v ťahu krytiny a po nanesení prvej vrstvy vtláčame do náteru textíliu Fabric. Druhú vrstvu vodotesného náteru nanesieme po úplnom zaschnutí prvej. Nakoniec (alebo v prípade ukončenia izolácie z asfaltových pásov) po oprave krytiny uvedenou technológiou,je vhodné strechu natrieť farbou, ktorá chráni krytinu pred pôsobením UV žiarenia. Náterom znížime povrchovú teplotu strechy. Týmto spôsobom môžeme opraviť nielen lokálne chyby, ale aj celú plochu. Pred nanášaním náteru odstránime štetcom, valčekom, rozprašovačom alebo kefou namontovanou na rúčke mach, lišajníky, plesne a prach. Náter nanášame na suchý a nemastný povrch. Rozotierame ho opatrne, podľa možnosti nie viacnásobne, aby podklad nezmäkol.


Najčastejšie poruchy plochých striech a ich príčiny: • poruchy povlakovej krytiny z asfaltových pásov spôsobené kyslou dažďovou vodou v kalužiach na streche;


 • netesnosti v spojoch povlakových krytín všetkých druhov zapríčinené nekvalitnou realizáciou všetkých prác;


 • zabudovanie vody z mokrých procesov do fragmentu strechy nad parozábranou;


 • netesnosti asfaltových krytín v natavovaní na oplechovania z pozinkovaného plechu (pretože majú rozdielnu rozťažnosť pri zmenách teploty);


 • nedokonalé zateplenie konštrukcií vo fasáde spôsobujúce kondenzáciu vodných pár v konštrukcii a neskoršie vlhnutie stropov a stien interiérov;


 • nevyriešené odvetranie strešného plášťa plochej strechy vytvoreného drevenými priehradovými väzníkmi, čo spôsobuje zamokanie celej konštrukcie.


Samolepiaca bitúmenová fólia

V mieste lokálneho porušenia krytiny položíme na suchú plochu pásku z bitúmenovej samolepiacej fólie. Odmeriame ju a odrežeme potrebnú dĺžku. Z pásky strhneme ochrannú fóliu a pritlačíme ju na opravovanú chybu s presahom 3 až 5 cm. Celú plochu, a najmä okraje pásky, prevalcujeme gumeným valčekom.


Postup práce pri izolácii s fóliou

V prípade, že klampiarske výrobky sú z pozinkovaného alebo medeného plechu, treba izolačnú fóliu ukončiť pod nimi. Súčasťou izolačného systému z hydroizolačných fólií sú aj klampiarske výrobky z poplastovaných plechov. Je dobré pôvodné klampiarske výrobky (oplechovanie atík, komínov, prestupov a pod.) vymeniť za poplastované. Aj na ne sa fólia navára teplovzdušne. Dosiahne sa tak nižšia spotreba izolačného materiálu a zároveň sa predĺži životnosť klampiarskych výrobkov.

V rámci systému sú vyriešené kotviace prvky a tvarovky na odvádzanie zrážkových vôd. Pri montáži antény, reklamy alebo bleskozvodu treba fóliu zosiliť v mieste základov týchto zariadení na dvojnásobnú hrúbku. Ďalšou výhodou je, že ich prípadné poškodenie sa obyčajne dá identifikovať aj vizuálne.


Oprava systémom strešných dielcov


A predsa tečie!

85125

Ak sa na rekonštrukciu rozhodneme použiť systém strešných dielcov kompletizovaných z polystyrénových dosiek, prípadne z priečnych polystyrénových pásov (blokov), na ktoré je nalepený separačný alebo hydroizolačný asfaltový pás, musíme venovať veľkú pozornosť príprave podkladu. Polystyrénové dosky sú totiž pomerne tuhé, na prípadných nerovnostiach podkladu sa pohybujú a nedajú sa pevne prilepiť ani ukotviť. Pri väčších výškových rozdieloch sa dosky môžu dokonca zlomiť. Pohyb dosiek na podklade spôsobuje nadmerné namáhanie vrchného hydroizolačného pása, na ktorom sa časom objavia rozličné poruchy.


A predsa tečie!

85126

Ak kladieme dielce na asfaltový pás, ktorý slúži ako poistná hydroizolácia alebo ako parotesná vrstva, musíme počítať s nerovnosťami asi 4 mm v spojoch pásov. Vyčnievajúce nerovnosti sa snažíme mechanicky odstrániť, prípadne spodnú stranu dosiek mechanicky alebo teplom čiastočne upravíme. Je to však náročné a môžeme poškodiť celú dosku. Proti pohybu dosku zabezpečíme väčším počtom prvkov mechanického kotvenia. Priehlbne na streche vypĺňame rozohriatym asfaltom, respektíve zmesou kameniva a asfaltu. Rozsiahle priehlbne môžeme vyplniť aj odrezkami z polystyrénu. Pred začiatkom práce si preveríme, či plán ukladania zodpovedá skutočnému stavu strechy. Plán ukladania spádových i izolačných dosiek vypracujeme vopred a snažíme sa ho čo najpresnejšie dodržiavať. Improvizácia zvyčajne prináša väčšiu spotrebu dosiek a zvýšenie nákladov. Počas montáže strešných dielcov dodržiavame tieto princípy:
 • A predsa tečie!

  85127

  presahy asfaltového pása v chladnejšom období nahrejeme a ohneme dohora, čím si uľahčíme ukladanie dosiek; • dosky začíname ukladať vždy od vtokov a priebežne kontrolujeme spád krytiny;


 • rovné dosky kladieme na väzbu (striedanie škár o pol dosky);


 • dosky ukladáme čo najtesnejšie k sebe;


 • dielce sa dajú ľahko rezať stolárskou, a dokonca aj reťazovou pílou, pritom však vzniká množstvo polystyrénovej drviny, ktorá môže skomplikovať lepenie dosiek. Preto je vhodnejšie dosky rezať nahriatym nožom alebo špachtľou. Dobrou pomôckou je aj tavný nôž, ktorý nájdeme vo výbave teplovzdušných pištolí;


 • väčšie škáry a štrbiny môžeme vyplniť odrezkami z polystyrénu alebo PUR penou, ktorú prekryjeme asfaltovou lepenkou.


Nanášanie izolácie

Na krytinu nanášame izolačnú hmotu štetcom alebo valčekom. Ak ide o krytinu s bitúmenovým povrchom, najprv ju natrieme penetračným náterom. Po nanesení prvého (základného) náteru vložíme na jeho spevnenie, respektíve na spevnenie povrchu bitúmenového podkladu sieťovinu z polyesteru. Táto tkanina je rozťažná iba v jednom smere. Po vložení a zatuhnutí prvej vrstvy nanášame druhý hydroizolačný náter. Životnosť takéhoto náteru závisí aj od množstva naneseného materiálu. Postup je mimoriadne rýchly a jednoduchý. Hmotu vyťahujeme na oplechovanie do dostatočnej výšky.

Ďalšie chyby pri realizácii striech

Dôležitou zásadou je zabudovať vrstvy strešného plášťa v suchom stave. Zabudovaná vlhkosť – rovnako ako dažďová voda prenikajúca cez porušenú krytinu a neskôr vo forme pary – spôsobuje na asfaltových krytinách tvorbu bublín. V zime pri mínusových teplotách potom krytina popraská.


A predsa tečie!

85130

Poruchy plochých striech však nevznikajú len nesprávnym výberom materiálov a technológií, ale aj neprofesionálnou montážou a realizáciou. Preto je pri výbere dodávateľa strechy (či už jej stavby, alebo rekonštrukcie) dôležité nehľadieť len na najnižšiu cenu, ale zvažovať, aký kvalifikovaný je návrh, aké referencie má firma, či má firma vybudovaný systém kontroly vykonávaných prác, či má svojho stavbyvedúceho na riadenie prác, či je firma organizovaná v profesiových organizáciách a či už podobné alebo rovnaké práce vykonávala. To sú kritériá, ktoré jednoznačne hovoria o kvalite či nekvalite firmy a vám môžu naznačiť, ako dlho sa budete tešiť z pohodlia, tepla a sucha pod strechou.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: rekonštrukcia strecha
Zdieľať článok

Diskusia