Ak sa dodrží postup, múry postaví aj laik

Ak sa dodrží postup, múry postaví aj laik

30. 09. 2010 Zdieľať

Vápenno-pieskové murovacie prvky patria medzi moderné stavebné materiály používané ako vnútorné aj obvodové murivo, na nosné, deliace a výplňové konštrukcie. Ich vysoká objemová hmotnosť zaručuje pevnosť tehál v tlaku a vynikajúce akumulačné aj akustické vlastnosti už pri menších hrúbkach nosných stien. Voliteľná hrúbka zateplenia určuje tepelnotechnické vlastnosti obvodového muriva, a teda aj celkový tepelný odpor stien. Hrubú stavbu zo systému KMB SENDWIX v podstate zvládne aj laik, treba však dodržať niekoľko základných pravidiel. Stavajte s nami!

— Advertorial spoločnosti KM Beta, a.s. —


Príprava – vyrovnanie základov


1)Ak sa dodrží postup, múry postaví aj laik

285895


Na vyzretej betónovej základovej doske je už pripravená izolačná vrstva lepenky. Pásy sú natiahnuté po obvode aj vnútri stavby pod všetkými nosnými stenami s presahom cez šírku muriva na budúce napojenie vodorovnej izolácie.


Rozmerajte si budúce murivo. Určite, kde presne budú vonkajšie rohy hrubej stavby, a na orientáciu ich označte kriedou.


2)Ak sa dodrží postup, múry postaví aj laik

285898

Pomocou povrázku a vodováhy si prenesením rozmerov z lavičiek označte na izolácii vonkajšie rohy. Pásmom prekontrolujte rozmery stavby.


 


 


3)Ak sa dodrží postup, múry postaví aj laik

285897

Na výškové založenie prvého radu muriva možno použiť tzv. zakladaciu súpravu, ktorú si môžete kúpiť alebo zapožičať. Východiskový bod je najvyššie miesto zistené pri nivelácii. Pomocou skrutiek, vodováhy a nivelačného prístroja nastavíte minimálnu výšku maltovej vrstvy a potrebnú rovinu.


Alternatívne a najpoužívanejšie založenie je výškové založenie rohov, keď sa roh zakladá v najvyššom nameranom mieste na minimálnu vrstvu malty. Vrstvy malty v ďalších rohoch musia zabezpečiť potrebnú rovinu. Ďalej nasleduje murovanie medzi založeným rohmi pomocou povrázku a vodováhy.


4)Ak sa dodrží postup, múry postaví aj laik

285898

Na zakladacej súprave nastavte šírku muriva (zvyčajne 24 nebo 17,5 cm + asi 1 cm navyše).


Približne dva metre od prvej zakladacej súpravy umiestnite druhú – medzi súpravami je položená hliníková sťahovacia lata.
Pripravte si murovaciu maltu 920 SX značky KM BETA.


 


5)Ak sa dodrží postup, múry postaví aj laik

285899

Maltu rozprestrite v pripravenom priestore medzi dve zakladacie súpravy a latou strhávajte maltu ku krajom, kým nevznikne rovná plocha.


Pokračujte tak, že prvú zakladaciu súpravu premiestnite do vzdialenosti 2 m od druhej zakladacej súpravy. Maltu opäť pomocou laty a nivelačného prístroja vyrovnávajte do roviny. Šírka vyrovnanej malty zodpovedá šírke vápenno-pieskových prvkov. Na obrázku je príprava na šírku 24 cm.


 


Postupujeme od rohov


6)Ak sa dodrží postup, múry postaví aj laik

285900

Prvá vápenno-piesková tehla sa pokladá priamo do malty. Začíname vždy od väzby rohov, pri murive s hrúbkou 24 cm prvkom KMB SENDWIX 2 DF-LD (písmeno L v názve tehly označuje prvky určené na murovanie na lepidlo). Prvok uložte do čerstvej malty a vyrovnajte pomocou vodováhy a napätých povrázkov.


Ďalším variantom je realizácia vyrovnaného maltového podkladu po celom obvode stavby – po jeho zatvrdnutí sa prvý zakladací rad muriva položí už na lepidlo.


7)Ak sa dodrží postup, múry postaví aj laik

285908

Ak ste si zvolili murovanie na lepidlo, pripravte si lepidlo KM BETA FLEX SX-L v takom množstve, aby ste ho stačili spracovať do predpísaného času spracovateľnosti uvedeného na obale.


 


Ďalším variantom je murovanie na maltu. V systéme KMB SENDWIX sú na túto alternatívu pripravené murovacie prvky menších rozmerov, aby sa vždy dodržal výškový modul 250 mm.


 


 


8)Ak sa dodrží postup, múry postaví aj laik

285902

Zubovou stierkou rozprestrite lepidlo po celej šírke na hornej časti prvku KMB SENDWIX 2 DF-LD a pokračujte v realizácii rohovej väzby tak, že na vápenno-pieskový prvok 2 DF-LD položíte na lepidlo ďalší prvok s rovnakými rozmermi. Rovinu skontrolujte pomocou vodováhy a gumovej paličky.


 


9)Ak sa dodrží postup, múry postaví aj laik

285903

Zubovou stierkou a lepidlom vytvorte na bočnej strane spojených prvkov 2 DF-LD spoj a potom priložte ďalší vápenno-pieskový prvok – na obrázku je to KMB SENDWIX 8 DF-LD, ale podobne možno pokračovať aj s ďalšími prvkami KMB SENDWIX, napr. 16 DF, 12 DF, 6 DF.


Maltu v ložnej škáre treba naniesť až k obom lícom steny, ale nesmie presiahnuť cez hrany tehál, preto prebytočnú maltu vytekajúcu po položení prvku z ložnej škáry stiahnite murárskou lyžicou.


10)Ak sa dodrží postup, múry postaví aj laik

285904

Postupujte od rohov a ostení do strán po celom obvode stavby. Zvislé škáry pri prvkoch so systémom pero – drážka sa nemaltujú. Každý blok 8 DF-LD má otvory, tzv. kapsy, na jednoduchšiu manipuláciu a pokladanie. 


Pri postupe od rohov do strán môže v murive ostať štrbina na dokončenie radu. Túto štrbinu možno vyplniť presne odrezaným kusom zo základného prvku 8 DF-LD. Pri dodržaní pôdorysného modulu 125 mm už pri navrhovaní stavby však nie je prácne rezanie alebo sekanie tehál nevyhnutné. Rad možno zostaviť kombináciou existujúcich prvkov zo systému KMB SENDWIX.


11)Ak sa dodrží postup, múry postaví aj laik

285905

Aj druhý rad začnite väzbou pomocou dvoch prvkov 2 DF-LD nad sebou. Ich pôdorysná orientácia v rohu je však kolmo na rovnaké dva prvky v predchádzajúcom rade. Prvky 2 DF-LD sa s ostatným murivom spoja lepidlom.


 


12)Ak sa dodrží postup, múry postaví aj laik

285906

Spoj medzi prvým a druhým radom muriva je realizovaný lepidlom. Opäť ho nanášame zubovou stierkou. Potom pokračujeme od rohov a ostení do strán, rovnako ako pri prvom rade.


Každý ďalší rad sa realizuje podobne.


 


Nič zložité, však? Nabudúce vám už len poradíme, ako správne realizovať priečky a preklady a ako sa muruje s prvkami KMB SENDWIX hrúbky 17,5 cm. Viac informácií o systéme KMB SENDWIX získate na www.sendwix.cz.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: KM Beta stavba a rekonštrukcia
Zdieľať článok