Ako sa pozerať na plochú strechu

Ako sa pozerať na plochú strechu

15. 07. 2009
Zdieľať

Samozrejmosťou striech je, že spĺňajú svoju prvoradú úlohu – ochranu interiéru pred atmosférickými zrážkami. Nápadité a variabilné architektonické riešenia, ale aj technické parametre moderných plochých striech však posúvajú stvárnenie domu ďalej.

Výhodná investícia

V minulosti vyvažovala ekonomickú dostupnosť plochých striech ich nižšia životnosť. To dnes už neplatí. Starostlivo skombinovaná skladba plochej strechy zabezpečuje jej funkčnosť, strecha si zachová pôvodný vzhľad počas celej životnosti (čo môže byť viac ako 30 rokov), samozrejme, za predpokladu kvalitnej a precíznej realizácie. Budúci užívateľ nemusí realizovať špeciálnu strešnú konštrukciu – krov, čo znamená významnú úsporu nákladov.


Ako sa pozerať na plochú strechu

208091
Daniel Veselský

Rastúce ceny energií upozorňujú aj na prednosti plochej strechy ako efektívnej konštrukcie – zateplenie plochej strechy s miernym sklonom (do 10°) je výhodnejšie, najmä vzhľadom na elimináciu tepelných mostov. Z hľadiska komfortu bývania azda netreba pripomínať, že pod takouto strechou vzniká plnohodnotný priestor s možnosťou ľubovoľného dispozičného členenia. Navyše, plochá strecha sa môže premeniť aj na veľkorysú terasu či záhradu. Výsledná cena konštrukcie plochej strechy závisí nielen od konštrukčného systému, množstva a druhu aplikovaných vrstiev, ale aj od náročnosti realizácie.
 


Ako sa pozerať na plochú strechu

208085

Vhodná povlaková krytina

Predvídavosť je vlastnosť, ktorú investor musí mať už vo fáze prípravy projektu plochej strechy. Zabezpečiť dokonalú ochranu pred prenikaním vlhkosti možno iba aplikáciou kvalitnej hydroizolačnej vrstvy – povlakovej krytiny. V súčasnosti sa na strechách našich domov objavuje hydroizolácia v podobe PVC fólií alebo modifikovaných asfaltovaných pásov, ktoré majú na rozdiel od svojich oxidovaných predchodcov lepšiu teplotnú aj technickú použiteľnosť. Výhodou asfaltovaných pásov je možnosť ich aplikácie vo dvojvrstvovom hydroizolačnom systéme, ktorý investorovi zaručí, že strecha bude dlhodobo funkčná. V praxi však, najmä z finančných dôvodov, ľudia často siahajú po jednovrstvovom hydroizolačnom systéme, ktorý možno realizovať PVC fóliami i asfaltovanými pásmi. Tu je profesionalita realizačnej firmy veľmi dôležitým faktorom funkčnosti strechy. Výhodou asfaltovaných pásov je možnosť aplikovať ich na pôvodnú krytinu – novú hydroizolačnú vrstvu možno priamo nataviť na jestvujúce vrstvy. Na rozdiel od PVC fólií umožňujú asfaltované pásy aj lokálne opravy.


 

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Kroky ku kvalitnej plochej streche

Plochá strecha môže byť zhotovená s klasickým poradím nasledujúcich vrstiev:
• parozábrany – zabraňuje prenikaniu vodných pár do strešného plášťa,
• tepelnej izolácie – zabezpečuje dostatočný tepelný odpor strešnej konštrukcie a tepelnú pohodu bývania,
• povlakovej krytiny – hlavná hydroizolačná vrstva.


Ako sa pozerať na plochú strechu

208087

Ďalšou možnosťou je realizácia strechy s obráteným poradím vrstiev, ktorá si nevyžaduje aplikáciu parozábrany, čo predstavuje ušetrenie financií. Na druhej strane do tejto konštrukcie musí ísť extrudovaný polystyrén, ktorý je o niečo drahší ako penový. Nevýhodou je, že sa voda dostane až na hydroizoláciu, čo zvyšuje riziko väčších tepelných strát. S vodou často prichádza nános semien, ktoré v miestach medzi hydroizoláciou a tepelnou izoláciu môžu začať klíčiť. Ak nie je hydroizolácia dostatočne odolná proti prerastaniu koreňov, môže sa porušiť. Výhodou strechy s obráteným poradím je, že v nej nedochádza ku kondenzácii vodnej pary. V súvislosti s neustále narastajúcimi cenami energií je čoraz dôležitejšia tepelnoizolačná vrstva, ktorá účinne bráni úniku tepla z domu. Ak nie je požiadavka na zvýšenie tepelnotechnických vlastností strechy, rieši sa na plochej streche iba otázka jej ochrany pred degradačnými účinkami vody.
 

Pri cenových ponukách realizačných firiem treba dbať na to, aby v nich bolo započítané aj prespádovanie strechy. Minimálny sklon strechy musí byť 1°, čo zabezpečí odtok zrážkovej vody do vpustov. Dôsledkom nevyspádovanej strechy by bolo nerovnomerné namáhanie hydroizolácie stojatou vodou na viacerých miestach. Zmrazovacie cykly spolu s UV žiarením by mohli výrazne znížiť životnosť povlakovej krytiny. Ak plochú strechu realizuje spoľahlivá firma so skúsenosťami a pomocou kvalitných materiálov, jej životnosť sa odhaduje na minimálne 30 rokov.

Hydroizolačné materiály

Pred aplikáciou jednotlivých vrstiev sa odporúča aj na novostavbách zhodnotiť vlhkosť a rovinnosť podkladu. Ako hydroizolačnú vrstvu možno použiť viaceré materiály. Čistú a jednoduchú realizáciu umožňuje PVC fólia, ktorá sa na strešný plášť ukladá v jednej vrstve s odporúčanou hrúbkou minimálne 1,5 mm a viac. V ponuke výrobcov sú aj fólie s hrúbkou 1,2 mm, v praxi sa však nepoužívajú často aj preto, lebo sú náchylnejšie na poškodenie. Fólia musí byť od ostatných vrstiev oddelená geotextíliou. Nesmie prísť do priameho kontaktu s polystyrénom alebo asfaltom.


Ako sa pozerať na plochú strechu

208080

Ďalšou možnosťou sú polyolefín kopolymér bitumenové pásy (POCB). Ide o materiál, ktorý je kombináciou vlastností fólií a asfaltovaných pásov. Polyolefínová fólia s nízkym obsahom asfaltu je zaradená do kategórie jednovrstvových hydroizolačných systémov. Táto termoplastická fólia s hrúbkou okolo 3 mm sa spája horúcim vzduchom. Ak bude zaťažená štrkom, možno ju voľne položiť, v ostatných prípadoch ju treba mechanicky zakotviť. Je kompatibilná s polystyrénom i asfaltom, takže ju netreba oddeľovať geotextíliami. Výhodou tohto materiálu oproti PVC fóliám je, že si nevyžaduje klampiarske plechy na kotvenie v miestach detailov. Možno ju priamo napojiť na konštrukciu, čo znižuje náklady na realizáciu detailov strechy. Zároveň predstavuje aj bezpečnejšiu voľbu z hľadiska odolnosti hydroizolačnej vrstvy. Po dlhý čas čelili asfaltované pásy kritike. Nespoľahlivosť oxidovaných asfaltovaných pásov už nahradili vylepšené modifikované asfaltované pásy, ktoré sa vyrábajú z asfaltu s pridaním vhodných elastomérov (SBS modifikácia) alebo plastomérov (APP modifikácia). Oproti fóliám ponúkajú modifikované asfaltované pásy výhodu dvojvrstvového systému, ktorý sa odporúča z hľadiska vyššieho zaťaženia, bezpečnosti i následnosti prác. V takomto prípade sa ako parozábrana aplikuje asfaltovaný pás s hrúbkou 3 až 4 mm s hliníkovou nosnou vložkou. Na tepelnú izoláciu sa umiestni spodný pás s hrúbkou 4 mm s jemným posypom a horný pás sa nataví na spodný s hrúbkou 4,2 mm s hrubozrnným posypom. Pre jednovrstvový systém, ktorý investori volia pre nižšie náklady, sa odporúča hrúbka 5,2 mm. Asfaltované pásy sú ľahko opracovateľné, čo zjednodušuje realizáciu detailov. Ak sa ako tepelná izolácia použijú polystyrény, pre bezpečnosť sa používa spodný samolepiaci asfaltovaný pás a horný pás s hrubozrnným posypom sa natavuje.
 

Zelené strechy prinášajú nový rozmer
Zelená strecha prináša užívateľom domu viacero významných pozitív a zlepšuje kvalitu ich života. Jej výhody sa pritom ani zďaleka nekončia využitím na relaxáciu. Zelené strechy podporujú zdravú klímu v dome aj v jeho okolí. V závislosti od typu vegetačnej strechy zadržiava vegetácia 30 až 90 % zrážkovej vody. Jej následné odparovanie v letných mesiacoch, keď sú stavebné konštrukcie rozhorúčené, zvlhčuje suchý vzduch. Zároveň zadržiava prach, eliminuje teplotné výkyvy, tlmí hluk okolitého prostredia a znižuje náklady na vykurovanie i klimatizáciu. Substrát spolu s rastlinami navyše chráni stavebnú konštrukciu pred extrémnymi vplyvmi počasia a krytinu pred slnkom, čím sa zvyšuje jej životnosť, a tiež znižuje teplotu v dome počas horúcich letných mesiacov. Prednosťou vegetačných striech je aj ich estetický vzhľad. Zeleň na streche spoluvytvára príjemnú podobu domu a zároveň ju možno využiť na rôzne odpočinkové aktivity.

Nevýhodou vegetačných striech sú však vyššie finančné prostriedky potrebné na realizáciu. Na druhej strane hodnota domu s takouto strechou je výrazne vyššia, čo sa môže odraziť pri jeho predaji, a hodnota prostredia, ktoré spolu so zelenou strechou získate, je nevyčísliteľná.

 

Článok bol uverejnený v publikácii Všetko o stavbe domu, JAGA GROUP 2009.

 

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: plochá strecha strecha zelená strecha
Zdieľať článok

Diskusia