Až dve hlavné ceny Stavba roka 2010 v tohtoročnej súťaži…

Až dve hlavné ceny Stavba roka 2010 v tohtoročnej súťaži…

08. 10. 2010
Zdieľať

Dňa 07. 10. 2010 sa uskutočnilo v Heineken Tower Stage slávnostné odovzdávanie cien 16. ročníka prestížnej celoštátnej verejnej súťaže realizovaných na Slovensku bez ohľadu na štátnu príslušnosť autorov architektonických riešení, projektantov, hlavných zhotoviteľov a stavebníkov či developerov Stavba roka 2010 za účasti Slovenskej televízie. Medzi významnými hosťami bol aj 1. podpredseda vlády SR a minister dopravy, pôšt a telekomunikácií Ján Fígeľ, ktorý v zastúpení ministra hospodárstva a výstavby SR PhDr. Juraja Miškova (t. č. v zahraničí) odovzdával jeho cenu, ako aj dve hlavné ceny Stavba roka 2010. K ďalším hosťom patrili vysokí štátni úradníci, zástupcovia akademickej obce, obce architektov, projektantov, stavebných inžinierov, podnikateľov v stavebníctve, ako aj ďalšie významné osobnosti a hostia kultúrneho a spoločenského života i hostia zo zahraničia.

— Advertorial —


A zástupca obchodnej spoločnosti Zoznam, s. r. o. Ing. Martin Mác, konateľ spoločnosti,  bol už druhý raz  hosťom tohto prestížneho podujatia v odvetví architektúry a stavebníctva gala večera Stavba roka 2010 ako realizátora úspešnej žrebovateľnej internetovej ankety Cena verejnosti 2010 na internetovom portáli zoznam.sk. Vyžrebovaný víťaz získal automobil Peugeot Slovakia 206+ od spoločnosti Peugeot Slovakia.  Žrebovanie sa uskutočnilo pod dohľadom notárky JUDr. Ireny Bošanskej.  Automobil vyhrala pani Ivana Polakovičová, bytom Rovinka pri Bratislave.


Súťaž Stavba roka 2010 sa uskutočňovala pod záštitou najvyššieho ústavného činiteľa prezidenta SR Ivana Gašparoviča.


Zámerom súťaže Stavba roka  je už 16 rokov   podpora kvality komplexnej realizácie stavebného diela ako  súčasť  uceleného systému zabezpečovania kvality vo výstavbe a stavebníctve. Jedným z gestorov tohto systému je Ministerstvo hospodárstva a výstavby SR a garantmi kvality jeho realizácie sú  Slovenská komora stavebných inžinierov a Slovenská komora architektov.


Súťažné návrhy posudzovala 7-členná odborná porota s medzinárodnou účasťou, ktorej predsedom bol  známy český architekt doc. Ing. Petr Hruša, autorizovaný architekt Českej komory architektov, s radom úspešne realizovaných projektov v Česku i v zahraničí a vysokoškolský pedagóg Vysokého učení technického v Brne i Ostrave. Jeho osobnostné, odborné a profesionálne kvality sa pozitívne prejavili aj na činnosti tejto poroty. Aj v tomto ročníku organizátor súťaže  ABF Slovakia využila v jej štatúte zakotvený inštitút experta a porotu doplnil  expert na dopravné stavby prof. Ing. Ivan Gschwendt, DrSc., emeritný profesor.Až dve hlavné ceny Stavba roka 2010 v tohtoročnej súťaži...

287699


V tomto ročníku sa o titul Stavba roka 2010  uchádzalo 30 stavieb.  Z nich bolo 17 bratislavských a 13 z iných regiónov Slovenska.  V slovenskej súťaži Stavba roka udeľuje všetky ceny odborná porota. Ocenených je 9 stavieb so 14-timi porotou udelenými cenami a z nich 5-tim bratislavským stavbám a 4 mimobratislavským stavbám.


Výnimočne boli v tomto ročníku udelené porotou dve hlavné ceny Stavba roka 2010, jednej inžinierskej stavbe a jednej pozemnej stavbe, a to:


(1) bratislavskej modernej mestskej štvrti na ľavom brehu Dunaja EUROVEA, novostavba, Bratislava, Pribinova ul.
Autori architektonického riešenia: Ing. arch. Marek Varga, Ing. arch. Miroslav Vrábel, Ing. arch. Branislav  Kaliský
                                   BOSE INTERNATIONAL  PLANING & ARCHITECTURE
                                   Michel Desvigne,                                                     
Hlavný projektant: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o. 
                                   Združenie EUROVEA 
                                   ZIPP / PORR SK     
Hlavný zhotoviteľ: ZIPP BRATISLAVA, spol. s r. o. 
                         Združenie EUROVEA
                         ZIPP / PORR SK     
Stavebník: BALLYMORE EUROVEA, a. s.
Investičné náklady s DPH: 450,00 mil. €
Stavebné náklady s DPH: neuvádzajú sa
Lehota výstavby: 02/2006 – 01/2010Až dve hlavné ceny Stavba roka 2010 v tohtoročnej súťaži...

287700


(2) z rôznych hľadísk významnej inžinierskej stavbe  diaľničnému úseku D1 Sverepec – Vrtižer, 1. etapa, km 0,000 – 4,900/ Mestská estakáda, Považská Bystrica.  
  Autor architektonického riešenia mestskej estakády: Ing. Miroslav Maťaščík
  Hlavný projektant diaľnice: Dopravoprojekt, a. s.   
  Projektant mestskej estakády: Združenie ALFA 04 – SHP
                                 –  ALFA 04, a. s. – vedúci člen združenia
                                 –  SHP, s. r. o. – člen zduženia
  Hlavný zhotoviteľ: Združenie Sverepec – Vrtižer
                                –  DOPRASTAV, a. s. – vedúci člen združenia
                                –  SKANSKA, a. s. – člen zduženia  
  Stavebník: Národná diaľničná spoločnosť, a. s.
  Investičné náklady s DPH: neuvádzajú sa
  Stavebné náklady s DPH: 175,48 mil.  €Až dve hlavné ceny Stavba roka 2010 v tohtoročnej súťaži...

287702


I.  CENA VEREJNOSTI 2010 
1. miesto udelila verejnosť stavebnému dielu: EUROVEA, novostavba, Bratislava


II.  CENY VYHLASOVATEĽOV


(1)  Cena technického a skúšobného ústavu stavebného, n. o.
             za optimálne použitie progresívnych stavebných materiálov, výrobkov alebo systémov v stavbe
             udelená stavbe
             CASSOVAR BUSINESS CENTER  I,  novostavba, Košice, Staré Mesto, Žriedlová ul. 13


(2)  Cena Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
             za  vysokú kvalitu  stavebnej realizácie
             udelená stavbe
             Vinársky komplex ELESKO, novostavba, KÚ Modra, okres Pezinok
     
(3)  Cena STU v Bratislave, Stavebnej fakulty
            za uplatnenie vedy a techniky v realizácii stavebného diela
            udelená stavbe
            Diaľničný úsek D1 Sverepec – Vrtižer, 1. etapa, km 0,000 – 4,900 / Mestská estakáda, Považská Bystrica


(4) Cena Vydavateľstva EUROSTAV, s. r. o.
            za komplexne progresívne riešenie architektonického diela patrí rekonštrukcii
            udelená stavbe           
            Rekonštrukcia meštianskeho domu, Spišská Sobota – MPR, Sobotské nám.


(5) Cena Slovenskej komory stavebných inžinierov
            za najlepšie projektové riešenie stavebného diela
            Bytový dom MANHATTAN, novostavba, Bratislava, Račianska 69/A


(6) Cena Združenia pre rozvoj slovenskej architektúry a stavebníctva–ABF Slovakia
           udelená stavbe
           za originálne urbanistické a architektonické riešenie stavebného diela
           Polyfunkčný objekt AIRCRAFT, novostavba, Bratislava, Ivánska cesta 30/B


(7) Cena Prvej stavebnej sporiteľne, a. s.
           BYTOVÝ DOM ROKA 2010 (vrátane rodinného domu)
           udelená stavbe
           Centrum GERCENOVA,  polyfunkčné bytové domy, 3. – 5. stavba, novostavba, Bratislava, Petržalka, ulice: Gercenova, Záporožská


III. DVE CENY ZA CELOSPOLOČENSKÝ PRÍNOS


(1) CENA PRIMÁTORA HL. MESTA SR BRATISLAVY 
            udelená stavbe
            Pavilón primátov, ZOO Bratislava, novostavba


 (2) CENA MINISTRA HOSPODÁRSTVA A VÝSTAVBY SR
             udelená stavbe
             Diaľničný úsek D1 Sverepec – Vrtižer, 1. etapa, km 0,000 – 4,900/ Mestská estakáda, Považská Bystrica
       
IV. NOMINÁCIE NA HLAVNÚ CENU  STAVBA ROKA  2010
   (1. nominácia)
          Vinársky komplex ELESKO, novostavba, KÚ Modra, okres Pezinok
 
   (2. nominacia)
          Diaľničný úsek D1 Sverepec – Vrtižer, 1. etapa, km 0,000 – 4,900 / Mestská estakáda, Považská Bystrica


   (3. nominácia )
          EUROVEA,  novostavba, Bratislava
 
V. DVE HLAVNMÉ CENY STAVBA ROKA 2010
Výnimočne v tomto ročníku súťaže boli  udelené dve hlavné ceny Stavba roka 2010, a to:


(1) bratislavskej modernej mestskej štvrti na ľavom brehu Dunaja EUROVEA,


(2) z rôznych hľadísk významnej inžinierskej stavbe
      diaľničnému úseku D1  Sverepec – Vrtižer, 1. etapa, km 0,000 – 4,900/ Mestská estakáda, Považská Bystrica.
  


Zdroj informácií: Združenie ABF Slovakia
Mária BrichtováKategória: Stavba a rekonštrukcia
Zdieľať článok

Diskusia