Betónová škridla – to najlepšie na šikmú strechu

Betónová škridla – to najlepšie na šikmú strechu

01. 05. 2009
Zdieľať

Šikmá plocha má v prostredí striech iba pozitívny význam. Tento účelný tvar eliminuje korozívne pôsobenie vonkajších agresívnych vplyvov na strechu, a tak podporuje optimálne podstrešné prostredie. Šikmá strecha bezchybne pokrytá betónovou strešnou krytinou od firmy KM Beta hravo odolá atmosférickým vplyvom i mechanickému zaťaženiu, a to všetko s príťažlivým architektonickým výrazom.

— Komerčná prezentácia spoločnosti KM BETA spol. s r.o. —
V porovnaní s plochou strechou má šikmá výhodu v rýchlom odvádzaní zrážkovej vody zo strešného plášťa a v nižších nárokoch na opravu. Šikmá strecha je navyše charakteristická prirodzeným spôsobom odvetrania. To priaznivo vplýva nielen na životnosť betónovej strešnej krytiny, ale aj na zdravé bývanie pod strechou. Navrhovanie a realizácia šikmých striech v Slovenskej republike zodpovedá norme STN 73 1901 o základných ustanoveniach navrhovania striech. Funkčnosť tohto typu strechy dopĺňa jej tvarová a vzhľadová variabilita, ale iba v prípade, že strešnej konštrukcii sekunduje aj výber kvalitnej strešnej krytiny. Aby čo najvernejšie naplnili klientovu predstavu o budúcej streche, architekti často siahajú po betónovej krytine od spoločnosti KM Beta, ktorá účinne chráni objekt pred poveternostnými vplyvmi bez ohľadu na nadmorskú výšku a zároveň dodáva streche punc originality.

Tvary strešných plôch vo všeobecnosti závisia nielen od pôdorysu budovy a celkového architektonického riešenia, ale aj od prostredia, do ktorého bude stavba umiestnená. Najmä v oblastiach zaťažovaných snehom sa odporúča uprednostniť jednoduché a osvedčené strešné tvary, obmedziť atiky, vikiere a prechody materiálov, ktoré podporujú vírenie a viac sa na nich drží sneh. Tvar a výraz šikmej strechy možno obmieňať vďaka trom variantom modelov škridiel od firmy KM Beta. Na rovinné šikmé strechy sú vhodné profilované škridly KMB Beta a KMB Hodonka. Na náročné tvary striech, ako sú napr. tzv. volské oko, kužele či oblé plochy, je vhodnejšie použiť klasický typ maloformátovej škridly KMB Bobrovka. Výhodou pri realizácii zložitých detailov, ktoré si vyžadujú priam remeselnícku zručnosť, je možnosť kombinácie profilovanej krytiny s KMB Bobrovkou.

Kvalitne položená krytina


Betónová škridla – to najlepšie na šikmú strechu

191509

Betónové škridly od spoločnosti KM Beta majú identický tvar, ktorého presnosť sa ani časom nemení. Umožňujú jednoduché a rýchle kladenie. Pokrýva sa bez malty, teda nasucho. Krytina je vďaka vysokej pevnosti ihneď pochôdzna, možno však stúpať iba na štandardné škridly a len do ich stredu. Profilované škridly sa kladú v jednej vrstve. Ďalej sa postupuje sprava doľava, vždy od odkvapu k hrebeňu. Dôslednosť sa vyžaduje najmä pri zhotovovaní detailov úžľabí, priestupov a pri ukončeniach na okrajoch striech.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Pred začiatkom kladenia treba nielen poznať rozmiestnenie a spôsob prichytávania škridiel a strešných doplnkov, ale aj zabezpečiť rovnosť podkladovej konštrukcie bez priehybov. Zásadné je správne latovanie, ktoré treba prispôsobiť hodnotám krycej dĺžky a šírky škridiel, strešnému sklonu i dĺžke krokví. Pri profilovanej krytine KMB Beta a KMB Hodonka so sklonom strechy 12° až 30°je vzdialenosť medzi latami maximálne 325 mm, pričom dĺžkové prekrytie je 95 mm. Pri sklone vyššom ako 30° je vzdialenosť lát maximálne 340 mm a dĺžkové prekrytie 80 mm. Dĺžka krokiev je pri príslušnom strešnom sklone rôzna a bližšie sa opisuje v technickej príručke. Pôvodné laty možno pri rekonštrukcii použiť, iba ak je zdravá nosná konštrukcia strechy.

Dlhá životnosť šikmej strechy

Tri varianty strešnej krytiny sa vyznačujú vysokou odolnosťou a pevnosťou. Správne zapracovanie kvalitných strešných systémových doplnkov od firmy KM Beta sa podpisuje pod životnosť strechy, ktorá sa odhaduje až na sto rokov. Betónová strešná krytina od spoločnosti KM Beta umožňuje realizovať strešné sklony nižšie ako 22°. Vtedy treba doplniť skladbu strešného plášťa o vhodne vybranú poistnú hydroizolačnú fóliu, ktorá zabraňuje prenikaniu prachu a vnikaniu nežiaducej vlhkosti. Zrážková voda i silové pôsobenie vetra môžu ohroziť životnosť strechy, preto treba dbať na správne prichytenie škridiel.

Betónová strešná krytina je bezpečne položená bez pripevnenia k strešnej konštrukcii, ak má sklon od 12° do 45°. Pri sklone 45° až 60° sa každá tretia škridla pripevní pozinkovanou skrutkou cez otvor v škridle alebo príchytkou škridly. Ak je sklon strechy od 60° do 90°, treba prichytiť každú škridlu. Súčasťou sortimentu spoločnosti KM Beta sú aj modifikované špeciálne škridly a strešné doplnky, ktoré zabezpečujú maximálnu funkčnosť strechy. Ku konštrukcii sa pripevňujú bez ohľadu na sklon strechy.

Kategória: Stavba a rekonštrukcia Strecha, podkrovie
Tagy: betónová škridla betónová strešná krytina KM Beta strecha
Zdieľať článok

Diskusia