Debnenia na výstavbu rodinných domov

Debnenia na výstavbu rodinných domov

24. 02. 2009
Zdieľať

Dôležitou súčasťou realizácie betónových konštrukcií je správny výber debnenia, ktoré svojimi vlastnosťami ovplyvňuje nielen technické parametre, ale aj výslednú cenu hotovej monolitickej konštrukcie.

Výber vhodného debniaceho systému bol v nedávnej minulosti pomerne jednoduchý. Jednoduchý preto, lebo vtedajší československý trh ponúkal veľmi málo debniacich systémov i firiem, ktoré systémové debnenia vyrábali, predávali alebo požičiavali. V súčasnosti je na Slovensku viac ako päť firiem, ktoré majú v ponuke asi 50 typov systémových debnení (zvyčajne má každá firma niekoľko typov debnení na zhotovenie stenových a stropných monolitických konštrukcií).


Debnenia na výstavbu rodinných domov

180460

Nájdete debnenia s možnosťou ručnej manipulácie i debnenia veľkoplošné, ktoré vyžadujú ťažké zdvíhacie stavebné mechanizmy. Stenové a stropné, ako aj špeciálne debnenia umožňujú zhotovenie spravidla všetkých požadovaných tvarov stavebných konštrukcií. Pri takomto veľkom počte typov debnení sa realizátor veľmi ťažko orientuje a zvyčajne reaguje na výšku cenovej ponuky firmy. Takto vybrané debnenie však vo väčšine prípadov nespĺňa viaceré požiadavky a parametre, ktoré sa pri realizácii môžu ukázať rovnako dôležité ako samotná cena debnenia. V konečnom dôsledku sa rozhodnutie na základe ceny prejaví vo zvýšených nákladoch spojených s realizáciou monolitickej konštrukcie, teda v jej výslednej cene.

Delenie debnení

Debnenia možno členiť podľa rôznych kritérií a parametrov. Veľmi dôležitým parametrom a zároveň klasifikačným kritériom, ktorý ovplyvňuje predovšetkým cenu debnenia za jedno použitie v pracovnom kroku, je takzvaná obrátkovosť debnenia.

Debnenia s nízkou obrátkovosťou sa v základnom členení delia na tradičné a zabudované. Tradičné debnenia sú zvyčajne debnenia zhotovené z drevených hranolov, dosiek, fošní, prípadne z preglejky odolnej proti vode. Takéto debnenia dosahujú pri dobrej starostlivosti asi 2- až 3-násobnú obrátkovosť (životnosť – použitelnosť), to znamená, že ich využitie pri zhotovovaní monolitickej konštrukcie je zvyčajne krátkodobé. Uvedené debnenie má rad ďalších nevýhod. Patrí medzi ne najmä nízka kvalita povrchov betónu a tým aj malá možnosť jeho využitia. Zabudované debnenie je v podstate debnenie na jednorazové použitie.


Debnenia na výstavbu rodinných domov

180459

Debnenie s vysokou obrátkovosťou – systémové debnenie, či už ide o samonosné, alebo zostavované priamo na stavbe, je konštruované tak, aby jeho obrátkovosť bola čo najväčšia. Predpokladaná obrátkovosť systémových debnení je od 30 do 300 obratov. Často sa na stavbe objavia aj debnenia, ktoré dosiahli 400- až 500-násobnú obrátkovosť. Závisí to od viacerých faktorov. V prvom rade ide o kvalitu materiálov použitých na nosnú konštrukciu debnenia, ako aj jej povrchovú úpravu odolávajúcu vlhkému prostrediu, cementovému mlieku, prípadne zatvrdnutému betónu, ktorý sa zachytí na konštrukcii debnenia. Druhým dôležitým momentom z hľadiska životnosti debnenia je kvalita materiálu oddebňovacej plochy, a najmä spôsob spojenia s nosnou konštrukciou debniaceho dielca. Ak sa systémové debnenie po každom použití správne a pravidelne očistí, jeho obrátkovosť sa tým adekvátne zvýši.

Aké debnenie použiť pri výstavbe rodinného domu?


Debnenia na výstavbu rodinných domov

180464

V prvom rade si treba ujasniť, pri ktorých stavebných konštrukciách, respektíve kde sa individuálnemu stavebníkovi počas výstavby rodinného domu oplatí použiť systémové debnenie. Použiť ich môžeme pri základových monolitických konštrukciách, monolitických nosných i nenosných stenách suterénov, ktoré sa zväčša realizujú malorozmerovými systémovými debneniami. Malorozmerové debniace systémy sú charakterizované samonosnými debniacimi dielcami malých rozmerov s nízkou hmotnosťou (jeden dielec váži asi od 30 do 40 kg), možnosťou ručnej manipulácie a jednoduchosťou montáže a demontáže. Jednotlivé samonosné debniace dielce sú zostavené z oceľového alebo hliníkového vyľahčeného nosného rámu a oddebňovacej plochy – z preglejky odolnej proti vode, tvrdeného PVC, latovky, prípadne z oceľového plechu.

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Malorozmerové debniace systémy sú určené na zadebnenie stenových, ako aj stropných monolitických konštrukcií, pri ktorých sa nevyžaduje vysoká kvalita povrchov a geometrická presnosť. Pri stenových malorozmerových systémových debneniach vhodných na výstavbu rodinných domov sa jednotlivé, zväčša samonosné debniace dielce ukladajú na miesto zabudovania ručne a skrutkovým spojom, prípadne rýchlospojkami sa spájajú do väčších plošných celkov. Spojením dvoch protiľahlých plôch uzavretých na čelnej strane budúcej steny vznikne priestorová forma na uloženie betónovej zmesi.

Niektoré malorozmerové debniace systémy, napríklad debnenie Frami, majú vnútorné spínanie zabezpečené v styku dvoch debniacich dielcov oceľovým pásikom, ktorý zostáva zabudovaný v monolitickej konštrukcii. Vyčnievajúca časť spínacieho pásika sa po oddebnení vylomí. Použitie rýchlospojok urýchľuje montáž a demontáž debnenia v pracovnom zábere. Rýchlospojky umožňujú pevné spojenie dvoch debniacich dielcov k sebe. Počet spínacích miest na samonosnom debniacom dielci po výške závisí od tuhosti rámu debnenia.

Každá firma, ktorá obchoduje s debniacimi systémami má spravidla vyvinutý svoj rýchlospínací systém. V princípe sú však podobné, aj keď ich použitie v inom debniacom systéme je v zásade problematické. Rýchlospojky sú cenovo pomerne náročné. Ak chceme vytvoriť väčšiu oddebňovaciu plochu, ktorá sa bude využívať na jednej stavbe viacnásobne, možno na spojenie použiť práve rýchlospojky v kombinácii so skrutkovými spojmi s kvalitnou povrchovou úpravou pokovovaním. Pri premiestňovaní takejto oddebňovacej plochy je potrebný autožeriav, prípadne malý stavebný žeriav s nosnosťou do 1 tony.


Debnenia na výstavbu rodinných domov

180463

Stropné malorozmerové systémové debnenie sa skladá z podpernej konštrukcie a stropných debniacich dielcov uložených na nosníkoch, ktoré sú súčasťou podpernej konštrukcie. Debnenie je zhotovené z ľahkých debniacich dielcov s oddebňovacou plochou preglejkou. Nosný rám debnenia je z hliníkových zliatin s veľmi kvalitnou povrchovou úpravou. Jednotlivé debniace dielce sú v porovnaní so stenovými dielcami málo vystužené, keďže tlak betónovej zmesi na oddebňovaciu plochu je podstatne menší. Toto debnenie aj napriek svojim výborným technickým parametrom nenašlo u individuálnych stavebníkov na Slovensku uplatnenie.

Stropné zostavované systémové debnenie tvorí samostatnú skupinu kombinovaných debnení s drevenými nosníkmi s prierezom v tvare I alebo s priehradovinou, ktoré sa ukladajú na podpernú konštrukciu. Konštrukcia pozostáva zo zvislých stojok ukončených takzvanou krížovou hlavou, do ktorej sa drevené nosníky uložia. Oddebňovaciu plochu tu tvoria špeciálne dielce z latovky, prípadne preglejky s lemom z PVC po obvode, ktoré sa voľne ukladajú na nosníky. Dolné a horné nosníky takzvaného podperného roštu rovnakého druhu zjednodušujú orientáciu na stavbe. Aj pri prenájme takéhoto typu debnenia stavebník musí zväčša odkúpiť od dodávateľa debnenia debniace dielce z latovky alebo preglejky, ktoré však môže potom využiť na zadebňovanie monolitických prekladov, prievlakov a vencov. Ostatné časti debnenia stavebník vráti späť nájomcovi. Stĺpy monolitického skeletu sa zvyčajne zhotovujú ako prvé, prípadne súčasne s monolitickými stenovými konštrukciami. Na zadebnenie stĺpov prakticky každý výrobca ponúka viacero typov debnení stĺpov a krátkych stien. Týmito debneniami je zhotovovateľ – realizačná firma schopná postaviť monolitický stĺp s akýmkoľvek prierezom.

Keď debnenie, tak…

V prvom rade si musíme uvedomiť, že systémové debnenie s vysokou tuhosťou, odolnosťou a tým aj životnosťou nie je práve lacnou záležitosťou. Jeden štvorcový meter systémového debnenia vrátane doplnkov stojí od 13- do 16-tisíc Sk. Predchádzajúci prehľad debniacich systémov v celku vystihuje možnosti využitia systémových debnení pri výstavbe rodinných domov. Aj napriek tomu, že sa debnenie na takej malej stavbe, ako je rodinný dom, využije iba niekoľkonásobne, je napríklad pri realizácii monolitických stien nenahraditeľným pomocníkom vďaka svojej tuhosti a schopnosti odolať tlaku betónovej zmesi od 60 do 80 kN.


Debnenia na výstavbu rodinných domov

180461

Takýto veľký tlak betónovej zmesi je tradičné debnenie schopné zachytiť len s ťažkosťami, o kvalite povrchu betónovej konštrukcie nehovoriac. Vyšší stupeň využitia systémových debnení pri výstavbe rodinných domov môžeme dosiahnuť tým, že, obrazne povedané, debnenie požičiame susedovi na vedľajšej stavebnej parcele, ktorý tiež stavia rodinný dom a jeho nosný systém hrubej stavby je vyprojektovaný z monolitu. Výhodu veľkej obrátkovosti môže v prvom rade využiť stavebná firma, ktorá realizuje niekoľko rodinných domov vedľa seba. Opakovaným použitím systémového debnenia na viacerých objektoch sa znižujú náklady na realizáciu monolitickej konštrukcie.

Ako postupovať pri kúpe a požičiavaní debnenia

Ak chcete získať dostatočný prehľad o dodávateľoch systémového debnenia na Slovensku, použite internet. Po získaní kontaktných údajov sa môžete obrátiť na príslušného technika, s ktorým si dohodnete stretnutie. Od neho sa dozviete všetky potrebné údaje. Na určenie množstva debnenia, ktoré budete pri výstavbe potrebovať, musíte mať vypracovaný minimálne projekt na stavebné povolenie. Na záver treba zdôrazniť, že ak chce stavebník realizovať výstavbu svojho rodinného domu svojpomocne, musí postupovať podľa § 44 ods. 3 stavebného zákona, vyžadujúceho aj pri výstavbe rodinných domov stavebný dozor, ktorý problematiku debnenia určite ovláda.

Viac info: Všetko o hrubej stavbe

Kategória: Stavba a rekonštrukcia
Tagy: debnenie hrubá stavba
Zdieľať článok

Diskusia