06. 08. 2007
Zdieľať

Dovolenka stojí nemalé peniaze, často rodinný rozpočet naozaj „vysaje“. O to nepríjemnejšie môže byť prekvapenie po návrate, keď zistíte, že váš byt navštívili zlodeji. Je zbytočné plakať nad rozliatym mliekom, treba sa pripraviť na každú alternatívu. Zdolal zlodej všetky mechanické nástrahy? Vypáčil dvere, rozbil nerozbitné sklo, prepílil mreže? Elektronické zariadenie ho síce neudrží predo dvermi, ale dá vám správu, že niečo nie je v poriadku. Alebo priamo zavolá políciu.

Elektronické zabezpečenie

Účinnosť mechanických zabezpečovacích prostriedkov umocňuje inštalácia elektrického zabezpečovacieho systému (EZS). Pod skratkou EZS si môžeme predstaviť napríklad detektory, ústredne, signalizačné zariadenie, prenosné prostriedky a pult centralizovanej ochrany. Podľa použitých zabezpečovacích prvkov systém reaguje na pohyb v stráženej oblasti, otvorenie dverí, rozbitie skla, únik plynu, únik dymu, zvýšenie teploty okolia, otrasy, núdzový signál od užívateľa, sabotáž systému atď. Projekt elektronického zabezpečenia nášho bytu stanoví rozsah, vyberie prvky príslušného stupňa a triedy pre daný objekt.


Elektronický strážca

101088

Na signalizáciu narušenia dverného či okenného priestoru sa využívajú detektory. Riadiacou jednotkou pri každom zabezpečovacom systéme je ústredňa. Tá vyhodnocuje všetky signály zo snímačov (detektorov) a z ovládacích zariadení a na základe ich analýzy a v súlade s naprogramovaním rozhoduje o vyhlásení poplachu. Každý systém možno v ústredni programovo rozdeliť na nezávislé podsystémy. Každý podsystém potom pracuje ako nezávislý EZS.

Na prístup do každého podsystému treba poznať iný kód, jeden podsystém môže byť zakódovaný, zatiaľ čo ostatné sú odblokované. Moderné EZS sa spravidla odblokujú buď pomocou klávesnice zadaním niekoľkomiestneho vstupného kódu, alebo stlačením tlačidla rádiového ovládača. Možnosť zadania kódu býva obmedzená niekoľkými pokusmi, než dôjde k vyhláseniu poplachu. V ovládacích kľúčenkách býva použitý takzvaný plávajúci prenosový kód, ktorý úplne znemožňuje jeho skopírovanie, karty majú svoj identický výrobný kód.

Ako sme už spomenuli, k veľkému počtu vlámaní dôjde prekonaním vchodových dverí. Správu o narušení dverného priestoru odovzdá magnetický detektor. Ten upozorní ústredňu – centrálny mozog, že došlo k otvoreniu dverí, a ústredňa, podľa naprogramovania pre daný prvok, čaká na odistenie systému alebo reaguje okamžite. Ak nedôjde k odblokovaniu v priebehu nastaveného času alebo je reakcia prvku nastavená ako okamžitá, dôjde k vyhláseniu poplachu narušením objektu.


Elektronický strážca

101169

Podobným spôsobom ako vstupné dvere sa dajú zabezpečiť všetky vstupy do objektu, t. j. všetky balkónové dvere a okná. Na detekciu rozbitia sklenenej výplne sa dnes používajú akustické detektory rozbitia skla. Tieto snímače sú umiestnené v miestnosti, kde sú sklenené výplne, a sú schopné veľmi presne detekovať rozbitie skla. Kvalitné snímače sú pritom úplne imúnne proti iným podobným zvukom. Magnetické detektory a detektory rozbitia skla zabezpečujú základnú plášťovú ochranu objektu.

Na kvalitnú ochranu vnútorných priestorov pred narušiteľmi sa používajú predovšetkým infrapasívne snímače (takzvané PIR snímače). Tieto detektory sú schopné na základe analýzy teplôt v miestnosti spoľahlivo detekovať pohyb človeka v priestore. Na rôzne aplikácie sa používajú PIR snímače s odlišnou charakteristikou, napríklad rôzne typy vhodné do štandardných priestorov, dlhých úzkych chodieb alebo snímače imúnne proti menším živočíchom. Štandardom pri zabezpečovacích systémoch je tiež ochrana objektov pred nebezpečenstvom požiaru alebo výbuchu. Čo sa môže v čase dovoleniek zísť – zabudnete vypnúť spotrebič, dôjde k elektrickému skratu… Na včasnú detekciu požiaru sa používajú ionizačné, optické alebo tepelné požiarne snímače.

Najpoužívanejšie hlásiče sú ionizačné, ktoré veľmi rýchlo a spoľahlivo detekujú zvýšený výskyt dymu v miestnosti a sú zaujímavé aj priaznivou cenou. Štandardne majú v sebe zabudovanú malú sirénu, ktorá dokáže v prípade nebezpečenstva zalarmovať obyvateľov. Ak sa na vykurovanie alebo varenie používa plyn, odporúča sa použiť detektor úniku plynu. Najmodernejšie typy umožňujú detekciu všetkých druhov výbušných plynov a v prípade zvýšenia koncentrácie plynu nad nastavenú bezpečnú hranicu aktivujú zabezpečovací systém. Zároveň lokálne signalizujú nebezpečenstvo „sirénou“ a umožňujú automatické uzavretie prívodu plynu v prípade nebezpečenstva. Pri poplachu ústredňa aktivuje vnútorné interiérové sirény, ktoré majú vysoký prenikavý zvuk a ich hlavným cieľom je odradiť páchateľa.


Elektronický strážca

101245

Zo skúseností vyplýva, že ak je páchateľ prekvapený prenikavým zvukom sirény, vo väčšine prípadov sa dá okamžite na útek. Aby sa informácia o poplachu dostala okamžite aj k majiteľovi objektu, používajú sa komunikátory využívajúce buď pevné telefónne linky, alebo siete mobilných operátorov.

Ak je k dispozícii pevná linka, dajú sa využiť automatické telefónne „volače“. Tieto prístroje môžu stáť samostatne alebo môžu byť aj súčasťou zabezpečovacej ústredne. Sú pripojené k telefónnej zásuvke a k telefónu. V prípade poplachu si automaticky uvoľnia telefónnu linku a začnú vytáčať užívateľom nastavené telefónne čísla (na pevnú linku alebo mobil) a prehrávať na ne hlasovú správu, ktorú si užívateľ sám nahral do pamäte. Komunikátor zároveň umožňuje prenos poplachovej správy na pult centralizovanej ochrany. Pevná telefónna linka však môže byť pre páchateľa ľahko zneužiteľná.

Ak chcete zvýšiť bezpečnosť prenosu informácie o poplachu alebo ak nie je v mieste inštalácie EZS zavedená telefónna linka, možno využiť GSM brány na prenos hlasovej alebo textovej poplachovej informácie sieťou GSM. GSM komunikátor umožňuje aj prenos poplachovej správy na pult centralizovanej ochrany. Na najvyšší stupeň zabezpečenia sa používa prenos na pult centralizovanej ochrany. Bezpečnostná agentúra potom za mesačný poplatok zaisťuje stráženie bytu alebo domu a v prípade poplachu okamžite vyráža na miesto.

Klasické alebo bezdrôtové systémy?

Klasické systémy sú navzájom prepojené káblami, ktorými sa prenášajú všetky informácie vrátane napájacieho napätia. Oproti tomu bezdrôtové systémy medzi sebou komunikujú rádiovo a snímače sú napájané z batérií.

Aké sú hlavné výhody klasických systémov? Výrobky sú väčšinou lacnejšie než bezdrôtové (ak sa nepočíta inštalačný materiál a práca) a zväčša sa dajú kombinovať komponenty niekoľkých výrobcov v jednej inštalácii. Netreba meniť batérie v snímačoch, nevyhnutné je však vykonávať preventívne prehliadky systému.

A aké sú hlavné prednosti bezdrôtových systémov?

Samotná inštalácia je veľmi čistá (s minimom vŕtania a sekania) a rýchla. Výsledný vzhľad interiéru nie je potom narušený inštalačnými lištami. Systémy sú veľmi rýchlo rozšíriteľné a dajú sa aj jednoducho odinštalovať (ak sa napríklad presťahujete).

Samotestujúce funkcie všetkých súčastí systému upozornia na prípadnú poruchu alebo potrebu výmeny batérií. V zásade platí, že bezdrôtové systémy firmy odporúčajú pri dodatočnej montáži, klasický systém sa, naopak, vyplatí inštalovať ešte vo fáze stavby.


Elektronický strážca

101098

Výber systému

Systém má za úlohu chrániť náš majetok, preto musíte mať istotu, že sa môžete na zabezpečovací systém spoľahnúť. Pri výbere sa ubezpečte, či je výrobok atestovaný podľa normy pre systémy EZS ČSN EN 50131-1, prípadne aj schválený Českou asociáciou poisťovní. Ak systém používa niektoré rádiové alebo telekomunikačné zariadenie, musí mať aj atest ČTÚ. Tieto schválenia sú určitou zárukou kvality EZS a výrazne vám uľahčia komunikáciu s poisťovňami o akceptácii zabezpečenia objektu.

Montážna firma by vám mala preukázať, že bola dodávateľom alebo priamo výrobcom preškolená na inštaláciu daného zariadenia. Presvedčte sa, že dodávateľ je seriózna firma s potrebnými referenciami. Požadujte, aby vám bol systém predvedený a aby vás upozornili na možné príčiny planých poplachov. Samozrejmosťou každej solídnej firmy je aj zaistenie servisu a prípadných opráv. V prípade, že potrebujete na dlhší čas opustiť svoj byt a nemáte nainštalovanú elektronickú zabezpečovaciu signalizáciu, možno si ju v niektorých špecializovaných firmách zapožičať.

Cena

Elektronické zabezpečovacie systémy sú finančne oveľa dostupnejšie, než by ste si mohli myslieť. Samozrejme, záleží na type nehnuteľnosti. Iný systém bude pre byt a iný pre rodinný dom. K zabezpečeniu objektu treba pristupovať komplexne a najmä individuálne.

Aby bol zabezpečovací systém dostačujúci a predovšetkým funkčný, dôležité je zvážiť polohu domu, poschodie bytu a veľa ďalších aspektov. To rieši projekt, ktorý musí zodpovedať miere rizika vlámania. Dobre vybraná a nainštalovaná zabezpečovacia technika prináša okrem zabezpečenia majetku a zníženia rizika jeho odcudzenia aj oveľa väčší pocit bezpečia, a to nie je zanedbateľná položka.


Kategória: Dvere, brány
Zdieľať článok

Diskusia