Ako si poradiť s výberom kotla do domácnosti?

Ako si poradiť s výberom kotla do domácnosti?

01. 08. 2019 Zdieľať

Z každej strany sa na nás hrnú informácie o zdražovaní energií a spôsoboch ako ušetriť na vykurovaní. Podľa analýz energetických agentúr je zatiaľ stále optimálnou možnosťou vykurovania rodinných domov práve zemný plyn.

Vykurovanie zemným plynom je vhodné aj z ekologického hľadiska.  Po zohľadnení vstupných investícií, výdavkov na energie a údržbu vychádza vykurovanie zemným plynom stále najlacnejšie.

Viete, ako si poradiť s výberom vhodného kotla do vašej domácnosti?    

V súčasnosti je najvyužívanejšou technológiou vykurovania domácností na území Slovenska plynový kondenzačný kotol. Pri jeho výbere je dôležité prihliadať v prvom rade na jeho rozsah výkonu.

Moderné kondenzačné kotly využívajú nielen výhrevné teplo zo spaľovania plynu, ale umožňujú lepšie využiť i teplo obsiahnuté v spalinách. Pri intenzívnom ochladzovaní spalín ich vodné pary kondenzujú a prenáša sa viac tepelnej energie do vykurovacieho systému. V porovnaní s kotlami starších technológií, tak dosahujú podstatne vyššiu účinnosť, čím významne znižujú náklady na vykurovanie. Elektronicky riadené spaľovanie zároveň minimalizuje množstvo škodlivín vypúšťaných do ovzdušia. 


energetická náročnosť

energetická náročnosť
Immergas

PRÍNOSY KONDENZAČNEJ TECHNOLÓGIE

NA ČO MYSLIEŤ DOPREDU

zníženie nákladov na všetky energie

dôležitý výber správneho kotla (odporúčame sa vždy poradiť s odborníkom)

vyššia efektivita vykurovania

potreba pripojenia do kanalizácie

prospech pre životné prostredie

voľba vhodnej regulácie

rýchla návratnosť vstupnej investície

pravidelné ročné prehliadky

optimálny tepelný komfort

 

možnosť vzdialeného ovládania kotla

 

bezpečnejšia prevádzka kotla

 

Odborník Ing. Ladislav Miščík zo spoločnosti Immergas Europe s.r.o. radí, čo zohľadniť pri výbere nového kotla a ako kotol udržať v čo najlepšom stave, aby vám slúžil veľa rokov.

Zvoľte optimálny výkon vášho nového kotla

Pri výmene kotla mnoho ľudí pozerá na výkon pôvodného, existujúceho kotla. Do úvahy je však potrebné zobrať, či sa v priebehu rokov nevykonali zmeny, ktoré by mohli požiadavky na výkon kotla zmeniť (zateplenie budovy, výmena okien, rozšírenie/zmenšenie obytného priestoru a pod.). Všetky vyššie spomenuté modernizačné úpravy totiž spôsobia, že tepelné straty sa výrazne znížia. Podobne je to aj u novostavieb, kde moderné technológie a materiály zaisťujú nižšie tepelné straty a zaraďujú sa tak do kategórií nízkoenergetických až pasívnych stavieb. Z toho vyplýva, že potreba výkonu kotla pre vykurovanie je stále menej podstatná.

Zásadný je ale výkon kotla v režime ohrevu teplej úžitkovej vody (TÚV), ktorý pre dosiahnutie komfortu vyžaduje vyšší výkon ako v režime vykurovania. Práve z tohto dôvodu sa kotly vyrábajú s výkonmi nad 24 kW, napriek tomu, že do vykurovania stačí výkon bežne okolo 10-15 kW. Už aj v prípade starších budov platí, že po ich zmodernizovaní sú tepelné straty výrazne nižšie. V prechodných obdobiach (jar a jeseň), čo je väčšia časť roku, je potrebný nižší  výkon. Preto z hľadiska vykurovania je pri kotloch dôležité hľadieť na minimálny výkon kotla, ktorý je schopný dosiahnuť. Dnes sú to úrovne výkonu pod 5 kW, čo umožňuje automatické prispôsobenie prevádzky kotla aktuálnej potrebe a udržať jeho plynulý chod bez nežiadúceho častého zapínania/vypínania kotla.


Kondenzačný kotol

Kondenzačný kotol
Immergas

Pre určenie vhodnosti kotla odporúčame vždy sa poradiť s odborníkom, t.j. s certifikovaným partnerom spoločnosti IMMERGAS. Medzi rozhodujúce parametre, podľa ktorých vám technik odporučí vhodný typ kotla, patrí počet odberných miest TÚV, ich vzdialenosti od kotla, počet osôb žijúcich v domácnosti a nároky na množstvo a spôsob využívania TÚV.

Z hľadiska princípu ohrevu TÚV sú k dispozícii na výber 3 kategórie kotlov:

1. Najpoužívanejšie riešenie – závesný kotol so zabudovaným zásobníkom TÚV. Svojou rozmerovou kompaktnosťou, úplnou výbavou, príjemným dizajnom, dostatočným výkonovým rozsahom je veľmi obľúbený ako pre byty, tak aj pre rodinné domy. Vysoký výkon maloobjemového zásobníka umožňuje aj nepretržitý odber teplej vody. Relatívne malý objem skladovanej TÚV je z hľadiska nákladov výhodný.

2. Veľmi často používané riešenie – prietokový ohrev TÚV – vhodný pre byty v bytovkách s krátkymi vzdialenosťami k odberným miestam (max 2-3 metre). Tento typ kotla je vyhľadávaný najmä pre menšie vonkajšie rozmery a nižšiu cenu. Nevýhodou sú o čosi vyššie prevádzkové náklady.

3. Veľké nároky na teplú vodu zabezpečí – zostava kotol a samostatný zásobník TÚV – voliteľná veľkosť zásobníka je v rozmedzí 80 – 125 litrov, v prípade kombinácie so solárnym systémom je v objemoch 200 – 1000 litrov. Obslúži bez kompromisov a výraznejšej zmeny teploty TÚV, viac odberných miest súčasne.


Závesný kondenzačný kotol

Závesný kondenzačný kotol
Immergas

Výber vhodného ovládania

Správne zvolený regulátor a vonkajšia sonda k nemu, priebežne vyhodnocujú aktuálnu požiadavku s aktuálnou teplotou (vnútornou aj vonkajšou) a následne optimálne prispôsobia teplotu vody v kúrení. Tým automaticky zabezpečia požadovanú teplotu vykurovaných priestorov a príjemný komfort. Správna regulácia a jej nastavenie šetrí nielen financie, ale aj techniku kotla optimalizovaním jeho prevádzky. Minimalizujú časté zapínanie a vypínanie kotla.

Pri výbere regulátora je vhodné sa vždy poradiť s odborníkom, alebo dodávateľom, aby bola nainštalovaná optimálna konfigurácia zariadení, navzájom plnohodnotne komunikujúcich a plynule modulujúcich výkon kotla. Takto správne zvolená regulácia poskytuje plnoautomatický, bez obslužný režim prevádzky a jej maximálnu efektívnosť. Použitie jednoduchších regulácií typu On/Off je kompromisom, ktorý neodporúčame.

Nezanedbajte pravidelné servisné prehliadky

Moderné plynové kotly, ako vyhradené technické zariadenia, vyžadujú odbornú montáž, uvedenie do prevádzky ako aj pravidelné ročné servisné prehliadky. Vykonať ich môže jedine oprávnená osoba a povinnosť pravidelnej kontroly plynových kotlov vyplýva zo zákona. Preventívna prehliadka zabezpečí bezpečné, spoľahlivé a úsporné fungovanie kotla, a zároveň včas odhalí prípadné nedostatky, čím predídete závažným poruchám na zariadení, predčasnej nefunkčnosti, či škodám na majetku.

V prípade dodržania záručných podmienok, spoločnosť Immergas Europe s.r.o. poskytuje bezplatnú predĺženú 5-ročnú záruku na všetky plynové kondenzačné kotly IMMERGAS. Jednou z podmienok je každoročná servisná prehliadka kotla, vykonaná oprávneným servisným technikom.


Servis plynového kondenzačného kotla

Servis plynového kondenzačného kotla
Immergas

Nižšie si môžete pozrieť výber kondenzačných kotlov IMMERGAS, ktoré sa tešia veľkej obľube u zákazníkov.

Charakteristické typy kotlov spomenutých kategórií

VICTRIX Zeus 25

Závesný kondenzačný kotol so 45 litrovým zásobníkom TÚV

Rozsah výkonu: 3,5 kW – 25 kW

+ základná zásoba teplej vody je vždy k dispozícii

+ vysoká účinnosť a nízka tvorba emisií vďaka riadenému spaľovaniu

+ 45 litrový zásobník TÚV z antikorovej ocele, s poskytovaním nepretržitého odberu TÚV

+ zabudovaný expanzomat TÚV

+ široký rozsah modulácie výkonu (od 3,5 kW)

+ jednoduchá obsluha – prehľadný LCD displej kombinovaný s klasickými otočnými ovládačmi

+ možnosť riadenia kotla na diaľku pomocou aplikácie (ako voliteľné príslušenstvo)


závesný kotol so zabudovaným zásobníkom

závesný kotol so zabudovaným zásobníkom
Immergas

VICTRIX TERA 28

Závesný kondenzačný kotol s prietokovým ohrevom TÚV

Rozsah výkonu: 4,3 kW – 28 kW

+ kompaktné rozmery

+ kondenzačný modul z kvalitného antikora

+ nízke emisie CO a NOx

+ obehové čerpadlo triedy „A“ s nízkou spotrebou

+ široký rozsah modulácie výkonu (od 4,3 kW)

+ jednoduché ovládanie, prehľadný LCD displej kombinovaný s intuitívnymi tlačidlami

+ možnosť riadenia kotla na diaľku pomocou aplikácie (ako voliteľné príslušenstvo)

VICTRIX TERA 24 PLUS

Závesný kondenzačný kotol na kúrenie, s možnosťou pripojenia samostatného zásobníka TÚV (voliteľného objemu)

Rozsah výkonu: 4,3 kW – 24 kW

+ kompaktné rozmery

+ kondenzačný modul z kvalitného antikora

+ nízke emisie CO a NOx

+ obehové čerpadlo triedy „A“ s nízkou spotrebou

+ široký rozsah modulácie výkonu (od 4,3 kW)

+ jednoduché ovládanie, prehľadný LCD displej kombinovaný s intuitívnymi tlačidlami

+ možnosť riadenia kotla na diaľku pomocou aplikácie (ako voliteľné príslušenstvo)


závesný kotol so zabudovaným zásobníkom

závesný kotol so zabudovaným zásobníkom
Immergas

Na www.immergas.sk si môžete vybrať z kompletnej ponuky sortimentu IMMERGAS, ideálny kotol do vašej domácnosti.

Zdroj: PR článok spoločnosti Immergas Europe s.r.o.

Kategória: Energia
Zdieľať článok