Ako ušetriť pri kúpe tepelného čerpadla

Ako ušetriť pri kúpe tepelného čerpadla

12. 02. 2018
Zdieľať

Moderné tepelné čerpadlá predstavujú mimoriadne úsporné riešenie na vykurovanie aj chladenie domu a prípravu teplej vody. Všeobecne známym faktom je však aj to, že ide o  pomerne nákladné zariadenia.

Ako si možno vstupnú investíciu do tejto technológie znížiť, sme sa opýtali Daniela Popluhára zo spoločnosti Daikin.

Moderné tepelné čerpadlá vykurujú, ohrievajú vodu aj vychladia interiér. Vďaka vysokej energetickej účinnosti pritom spotrebujú minimum energie a znižujú emisie CO2. Predstavujú tak úspornú alternatívu k tradičným zdrojom tepla, ale najmä komplexné a komfortné riešenie. Pri ich obstarávaní treba počítať s vyššou vstupnou investíciou, tá sa však pri dobre premyslenom projekte a vhodne zvolenej technológii vráti už v priebehu piatich rokov.

Návratnosť prostriedkov investovaných do kúpy a inštalácie tepelného čerpadla sa navyše dá skrátiť vďaka projektu Zelená domácnostiam. Strop dotácií pri tepelných čerpadlách je 3 700 €, vstupná investícia sa tak môže dostať na úroveň nákladov na obstaranie plynového kotla. 

 

Zelená domácnostiam

Podpora formou poukážky z národného projektu Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry (SIEA) s názvom Zelená domácnostiam je určená pre nízkoenergetické novostavby aj pre staršie rekonštruované domy. Dotácie sa poskytujú z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja a štátneho rozpočtu SR – v prvej fáze bude do konca roka 2018 k dispozícii 45 miliónov €. Na budúcoročné kolá aktuálne zostáva cca 13 miliónov €, táto suma sa však môže ešte zvýšiť o hodnotu už vydaných poukážok, ktoré zostanú nevyužité. 

Investíciu do kúpy a inštalácie tepelného čerpadla si môžete vďaka projektu Zelená domácnostiam znížiť až o 3 700 €. Dostanete sa tak približne na úroveň nákladov na obstaranie plynového kotla.

Ako získať dotáciu 

Informácie nájdete vo všeobecných podmienkach na podporu využitia obnoviteľných zdrojov energie (OZE) v domácnostiach na stránke www.zelenadomacnostiam.sk.

V každom kole sú zároveň určené osobitné podmienky. Uistite sa, že vaša domácnosť môže byť oprávneným užívateľom podporovaných malých zariadení na využívanie OZE.

Dôležitý je tiež výber zhotoviteľa. Existuje totiž presný zoznam tých, ktorí patria medzi oprávnených a len inštalácia zariadenia od nich bude preplatená. Uzatvorte s ním dohodu, najlepšie písomnou formou. Predtým sa však informujte, aké ustanovenia odporúča do zmluvy zahrnúť SIEA.

Následne si nechajte vypracovať cenovú ponuku. Technický návrh potom bude slúžiť ako podklad na vyplnenie žiadosti o vydanie poukážky. Povinné prílohy sú uvedené vo všeobecných podmienkach, môžu byť spresnené aj v osobitných podmienkach k jednotlivým kolám podpory. V žiadosti o vydanie poukážky je potrebné vyplniť všetky požadované náležitosti. Technické informácie si jednoducho zvolíte zo zoznamu zariadení. Okrem druhu zariadenia či výrobcu sa uvádza aj počet kusov a výkon, od ktorého sa odvíja výška dotácie. Je potrebné uviesť aj presné informácie o mieste inštalácie, ako aj ďalšie doplňujúce údaje. 

Dotáciu možno získať na tepelné čerpadlo, ktoré slúži najmä na vykurovanie. 

Podpora zo Zelenej domácnostiam je 370 € na 1 kW výkonu, maximálne 3 700 € na inštaláciu.

Po uznaní príspevku, najneskôr do 30 dní od doručenia žiadosti o vydanie poukážky, vám SIEA zašle zmluvu o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia, ktorej súčasťou je aj poukážka. Domácnosť musí následne poukážku uplatniť do 30 dní u zhotoviteľa, s ktorým má uzavretú zmluvu o inštalácii zariadenia.

Zhotoviteľ potom zrealizuje inštaláciu, pričom je povinný dodržať termín platnosti poukážky a ďalšie predpisy. Súčasťou inštalácie sú aj všetky povinné revízie a skúšky. Väčšinu administratívy má na starosti zhotoviteľ. Odovzdajte mu všetky potrebné dokumenty − zmluvu o poskytnutí príspevku a užívaní zariadenia vrátane poukážky, čestné vyhlásenia o oprávnenosti domácnosti a o splnení kritérií vydania poukážky, ako aj ostatné povinné prílohy. Pre istotu si urobte kópie dokumentov. 

Koľko môžete ušetriť

V prípade udelenia dotácie na tepelné čerpadlo sa o jej preplatenie postará zhotoviteľ zariadenia, a to do šiestich mesiacov od ukončenia inštalácie. Podmienkou je odovzdanie poukážky do stanoveného termínu. SIEA overí výdavky uvedené na faktúre a určí výšku tých skutočne oprávnených. Ak je žiadosť o preplatenie poukážky úplná, SIEA ju zhotoviteľovi preplatí do výšky 50 % celkových oprávnených výdavkov, maximálne však do hodnoty 3 700 €. Môžete ale získať aj ďalšiu dotáciu – priamo od výrobcu.

Tepelné čerpadlo vyrába teplo úsporne a ekologicky. 

Je vhodné najmä na nízkoteplotné vykurovanie (napr. podlahové) a  do domov s  dobrou tepelnou izoláciou.

Odporúčame INOVATÍVNE TEPELNÉ ČERPADLÁ


DAIKIN ALTHERMA  Predstavuje mimoriadne úsporné riešenie na vykurovanie a ohrev pitnej vody – v závislosti od modelu a vonkajších podmienok vyprodukuje približne 75 % tepla úplne zadarmo, čím dokáže ušetriť stovky eur ročne. Jednotlivé miestnosti vykúrite samostatne, na rôzne teploty a pomocou mobilnej aplikácie nastavíte teplotu aj čas spustenia či vypnutia kúrenia prakticky odkiaľkoľvek v ľubovoľnom čase. Ak zariadenie zaregistrujete na portáli Stand By Me, získate predĺženie trojročnej záruky o ďalšie dva roky.

DAIKIN ALTHERMA Predstavuje mimoriadne úsporné riešenie na vykurovanie a ohrev pitnej vody – v závislosti od modelu a vonkajších podmienok vyprodukuje približne 75 % tepla úplne zadarmo, čím dokáže ušetriť stovky eur ročne. Jednotlivé miestnosti vykúrite samostatne, na rôzne teploty a pomocou mobilnej aplikácie nastavíte teplotu aj čas spustenia či vypnutia kúrenia prakticky odkiaľkoľvek v ľubovoľnom čase. Ak zariadenie zaregistrujete na portáli Stand By Me, získate predĺženie trojročnej záruky o ďalšie dva roky.
Daikin ACE Slovakia spol. s r.o.

DAIKIN ALTHERMA

Predstavuje mimoriadne úsporné riešenie na vykurovanie a ohrev pitnej vody – v závislosti od modelu a vonkajších podmienok vyprodukuje približne 75 % tepla úplne zadarmo, čím dokáže ušetriť stovky eur ročne. Jednotlivé miestnosti vykúrite samostatne, na rôzne teploty a pomocou mobilnej aplikácie nastavíte teplotu aj čas spustenia či vypnutia kúrenia prakticky odkiaľkoľvek v ľubovoľnom čase. Ak zariadenie zaregistrujete na portáli Stand By Me, získate predĺženie trojročnej záruky o ďalšie dva roky.

www.daikin.sk


LG THERMA V  Nový rad tepelných čerpadiel vzduch/voda má lepší COP (koeficient tepelnej účinnosti), čo ešte znižuje náklady na prevádzku domu. Nová funkcia automatický sezónny režim reguluje vykurovanie a chladenie tak, aby bola v dome konštantná teplota bez ohľadu na počasie, zároveň s čo najnižšími prevádzkovými nákladmi. Pomocou funkcie nočného režimu si možno dopredu nastaviť teplotu na každú hodinu, čo zvyšuje komfort a obmedzuje plytvanie energiou. Navyše je v tomto režime tepelné čerpadlo tichšie.

LG THERMA V Nový rad tepelných čerpadiel vzduch/voda má lepší COP (koeficient tepelnej účinnosti), čo ešte znižuje náklady na prevádzku domu. Nová funkcia automatický sezónny režim reguluje vykurovanie a chladenie tak, aby bola v dome konštantná teplota bez ohľadu na počasie, zároveň s čo najnižšími prevádzkovými nákladmi. Pomocou funkcie nočného režimu si možno dopredu nastaviť teplotu na každú hodinu, čo zvyšuje komfort a obmedzuje plytvanie energiou. Navyše je v tomto režime tepelné čerpadlo tichšie.
LG

LG THERMA V

Nový rad tepelných čerpadiel vzduch/voda má lepší COP (koeficient tepelnej účinnosti), čo ešte znižuje náklady na prevádzku domu. Nová funkcia automatický sezónny režim reguluje vykurovanie a chladenie tak, aby bola v dome konštantná teplota bez ohľadu na počasie, zároveň s čo najnižšími prevádzkovými nákladmi. Pomocou funkcie nočného režimu si možno dopredu nastaviť teplotu na každú hodinu, čo zvyšuje komfort a obmedzuje plytvanie energiou. Navyše je v tomto režime tepelné čerpadlo tichšie.

www.lge.sk

 

PRIPRAVILA: ERIKA KUHNOVÁ
ODBORNÁ SPOLUPRÁCA: DANIEL POPLUHÁR
FOTO: DAIKIN, LG
ZDROJ: časopis Môj dom 12/2017-01/2018

Kategória: Energia
Tagy: tepelné čerpadlá Zelená domácnostiam
Zdieľať článok

Diskusia