Buďte zodpovední k čisteniu komína

Buďte zodpovední k čisteniu komína

30. 09. 2009
Zdieľať

Správy o požiaroch sa objavujú každý deň. Štatistiky ich počtu a ničivých dôsledkov hovoria jasnou rečou. Čísla sú alarmujúce: v minulom roku bolo na Slovensku viac ako 11 000 požiarov. V prvom polroku 2009 hasiči zasahovali už dokonca vo viac ako 7 000 prípadoch.

— Komerčná prezentácia spoločnosti Schiedel s. r. o. —

Vyhorené domy a byty, obete na životoch, značné škody na majetku či otravy spalinami – to všetko sú následky, ktoré môže spôsobiť oheň. Vlastnou nezodpovednosťou škodíme nielen svojmu majetku, ale aj nášmu zdraviu. Rizikovým miestom v dome s významným podielom na vzniku požiaru je komín. Pred začiatkom vykurovacej sezóny je preto najvyšší čas na jeho revíziu. Neriskujte a predíďte katastrofám dôkladnou starostlivosťou a pravidelnou kontrolou vášho komína.

Prečo čistiť komín?


Buďte zodpovední k čisteniu komína

219635

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

Pri spaľovaní tuhého paliva unikajú do komína spálené zvyšky v podobe sadzí, ktoré sa usadzujú na stenách komína a môžu kedykoľvek začať horieť. V prípade vykurovania plynným palivom môže dôjsť k ešte nebezpečnejšej situácii. Ak sa zemný plyn nespáli a neodvedie sa komínom do voľného ovzdušia, môže spôsobiť otravy spalinami či zadusenie. Prevádzkovou kontrolou komínov a ich čistením možno znížiť pravdepodobnosť dlhodobého extrémneho namáhania komínového telesa, porušenia jeho celistvosti, a tým zabrániť požiarom a otravám.

Pravidelná kontrola komínov nie je len zodpovedným krokom, čistiť komín je povinnosť vyplývajúca aj zo zákona. Podľa vyhlášky č. 401/2007 Z. z. treba komíny pripojené na spotrebiče na tuhé či kvapalné palivá s tepelným výkonom do 50 kW kontrolovať každé štyri mesiace. Komíny na plynné palivá a  komíny s vložkou treba kontrolovať každých 12 mesiacov. Pravidelné prehliadky zaručia dlhú životnosť komína a zabezpečia požiarnu bezpečnosť v dome. Mnohí ľudia sú však ľahostajní. Napriek tomu, že vymetanie komína nestojí veľa ̶ maximálne 10 eur, záujem o pravidelné čistenie komína je minimálny.


Buďte zodpovední k čisteniu komína

219637

Väčšia odolnosť komínových systémov Schiedel
Na zvyšovaní bezpečnosti obyvateľov domu sa okrem údržby komína podieľa svojimi vlastnosťami aj samotný komín. Komínové systémy Schiedel treba rovnako ako ostatné komíny čistiť a venovať im pozornosť. V porovnaní s inými komínovými telesami sa však vyznačujú väčšou odolnosťou, čo potvrdzujú aj vlastné skúšky spoločnosti Schiedel a rovnako aj testy, ktoré vykonali autorizované osoby v overených ústavoch v oblasti skúšobníctva. V dôsledku vysokých teplotných rozdielov, ktoré v komíne vznikajú, dochádza v komínovom telese často k tvorbe trhlín. Mnohé komíny nedisponujú dostatočnou odolnosťou proti takýmto vysokým  teplotným rozdielom a pri vyhorení sadzí predstavujú nebezpečenstvo. S komínovými systémami Schiedel nemusíte mať strach.Buďte zodpovední k čisteniu komína

219639

Keramická vložka predstavuje bezpečnosť a nezávislosť
Tajomstvo vyššej odolnosti komínových systémov Schiedel spočíva v ich tenkostennej keramickej vložke kruhového prierezu s hladkým vnútorným povrchom a kvalitnou izoláciou. Tieto prvky zaručujú komín bez trhlín a súčasne bezpečný a hygienický odvod spalín. Spaliny sa vďaka konštrukčnému riešeniu komínového systému nedostanú do obytného priestoru, ale sa voľne rozptýlia do ovzdušia.

Systémový komín s rúrou z technickej keramiky predstavuje pre užívateľa zároveň nezávislosť. Možnosť voľby najvhodnejšieho typu paliva i vykurovacieho spotrebiča v danom okamihu umožní slobodu v rozhodovaní a tiež šetrenie nákladov. Zmena paliva či vykurovacieho telesa je jednoduchá, bez náročnej prestavby či dodatočného vložkovania komína. Vďaka súhre jednotlivých komponentov do seba časti komína Schiedel presne zapadajú a tvoria kvalitný komín, v ktorom sú detaily funkčnosti i proces montáže optimálne dotiahnuté. Komínový systém Schiedel je tou správnou voľbou, pretože pomáha vytvárať bezpečný domov.

Kategória: Energia
Tagy: PR článok schiedel
Zdieľať článok

Diskusia