Chceli by ste ušetriť na účtoch za elektrinu? Prvý krok k inteligentnej domácnosti

Chceli by ste ušetriť na účtoch za elektrinu? Prvý krok k inteligentnej domácnosti

06. 02. 2017
Zdieľať

Inteligentných zariadení s prístupom do siete dnes sústavne pribúda. Vďaka technológiám ako bluetooth, wifi či tzv. „internet vecí“ (internet of things, v skratke IOT) budeme mať svoj dom či byt pod palcom viac než kedykoľvek predtým.

Napríklad ovládanie elektrospotrebičov na diaľku sa zrejme čoskoro stane bežnou súčasťou našich domovov. Jednou z užitočných smart vecičiek, ktoré vám pomôžu optimalizovať spotrebu elektrickej energie, je inteligentná zásuvka od firmy Revogi.

Dokážete ňou regulovať elektrické spotrebiče na diaľku pomocou bluetooth aplikácie vo vašom mobilnom telefóne, zapnúť alebo vypnúť prístroj podľa potreby, či nastaviť si presný časový harmonogram energetickej spotreby. Zásuvka takisto umožňuje pohodlné meranie nákladov na elektrinu vo vašom mobilnom telefóne, kde môžete sledovať aktuálnu vyťaženosť i históriu spotreby v reálnom čase za daný deň, uplynulý týždeň či mesiac a získať tak prehľad o tom, kedy a kde ste na elektrinu minuli najviac. Vždy presne viete, koľko a kde môžete ušetriť. „Smart Meter Plug” monitoruje náklady zapojeného zariadenia. Pomôže vám identifikovať spotrebu energie „hladných“ spotrebičov a začať znižovať svoje účty za elektrinu. 

Prečítajte si podrobnú recenziu a návod, ako na Smart Meter zásuvku Revogi:

Revogi SPB012 je inteligentná zásuvka s funkciou bluetooth určená na ovládanie spotrebičov a meranie spotreby elektrickej energie zapojeného spotrebiča prostredníctvom užívateľského prostredia mobilnej aplikácie.

Prvým krokom využitia zásuvky je inštalácia aplikácie. Na balení, v ktorom je zásuvka umiestnená, sa nachádza QR kód, ktorý je možné jednoducho nasnímať a nechať smartfón nainštalovať potrebnú aplikáciu. Okrem QR kódu obsahuje štítok samozrejme aj názov aplikácie na manuálne vyhľadanie v prostredí Google Play, prípadne AppStore.

Po spustení si aplikácia vyžiada povolenie spustiť bluetooth a pripojí všetky dostupné inteligentné zásuvky v okolí. Dokončením pripájania sa na displeji zobrazí zoznam dostupných inteligentných zásuviek.


Chceli by ste ušetriť na účtoch za elektrinu? Prvý krok k inteligentnej domácnosti

1912641
skvelo.sk, Vladimír Tóth

Zoznam umožňuje priame vypnutie a zapnutie zásuvky, ako aj prístup do pokročilejších funkcií, prípadne do všeobecných nastavení. Vo všeobecných nastaveniach je možné nastaviť jazyk aplikácie, upovedomiť priateľa o aplikácii, vyhľadať pomoc, nastaviť náklady (cenu) na elektrickú energiu a základné informácie o aplikácii.


Chceli by ste ušetriť na účtoch za elektrinu? Prvý krok k inteligentnej domácnosti

1912639
skvelo.sk, Vladimír Tóth

Hoci je okrem štandardného anglického jazyka možné nastaviť aj český jazyk, za vážnu nevýhodu možno považovať nemožnosť nastavenia inej meny ako amerického dolára. Aplikácia je teda závislá na manuálnom prepočte konverzného kurzu, čo možno považovať za limitujúci faktor, výrazne znižujúci jeden z účelov aplikácie. 

Po vrátení sa do zoznamu dostupných inteligentných zásuviek možno, po správnom a niekedy trochu obtiažnom (bez toho, aby sa zásuvka nevypla) kliknutí na šípku, otvoriť podrobné informácie o zásuvke skladajúce sa zo štyroch kariet:
– výkon
– spotrebovaná energia
– časovač 
– harmonogram

Záložka výkon (Power) umožňuje okrem vypnutia zásuvky aj sledovať, aký je činný výkon spotrebiča/skupiny spotrebičov. Na samotnej zásuvke sa nachádza kruhové svetelné podsvietenie, ktoré korešponduje s farebným indikátorom v aplikácii. Pri nezapojenom spotrebiči zobrazuje výkon 0 W a zelenú farbu. Po zapojení a spustení spotrebiča sa hodnota na indikátore a farebné podsvietenie menia. Modelovým spotrebičom bola žehlička zapnutá na plný výkon.


Chceli by ste ušetriť na účtoch za elektrinu? Prvý krok k inteligentnej domácnosti

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

1912637
skvelo.sk, Vladimír Tóth


Chceli by ste ušetriť na účtoch za elektrinu? Prvý krok k inteligentnej domácnosti

1912635
skvelo.sk, Vladimír Tóth

Karta spotrebovaná energia (Energy) zobrazuje, koľko energie sa spotrebovalo v dennom, týždennom a mesačnom priebehu a aký objem poplatkov za elektrickú energiu spotreboval konkrétny spotrebič (resp. skupina, ak bola inteligentná zásuvka vložená pred predlžovací kábel so zvýšeným počtom zásuviek).


Chceli by ste ušetriť na účtoch za elektrinu? Prvý krok k inteligentnej domácnosti

1912633
skvelo.sk, Vladimír Tóth

Časovač (Timer) umožňuje nastaviť, po akom časovom limite sa má zásuvka sama vypnúť v prípade, že je zapnutá alebo vypnúť, ak je zapnutá.


Chceli by ste ušetriť na účtoch za elektrinu? Prvý krok k inteligentnej domácnosti

1912631
skvelo.sk, Vladimír Tóth

Harmonogram (Schedule) umožňuje nastaviť presný čas, kedy sa má zásuvka vypnúť, prípadne zapnúť. Tento režim je vhodný napr. na ovládanie osvetlenia v akváriu a pod.


Chceli by ste ušetriť na účtoch za elektrinu? Prvý krok k inteligentnej domácnosti

1912629
skvelo.sk, Vladimír Tóth

Pozitíva:

Inteligentná zásuvka spoločne s aplikáciou plnia účel inteligentného a moderného mobilného elektromeru s možnosťou zapnutia a vypnutia prívodu elektrickej energie. Zásuvka je veľmi užitočná pri meraní, ktorý spotrebič spotrebúva aké množstvo elektrickej energie, prípadne na jeho diagnostiku. Zároveň je možné využiť funkciu časovača a harmonogramu pri spotrebičoch, ktoré je potrebné ovládať (napr. spomenuté osvetlenie akvária, exteriérové osvetlenie domu, ovládanie klimatizácie a pod.) v súvislosti s časovým priebehom dňa. 

Negatíva:

Aplikácia k zásuvke nevyužíva svoje možnosti. Za najväčšie negatívum možno považovať neúplnú lokalizáciu jednak v podobe chýbajúceho slovenského jazyka a jednak v podobe chýbajúcej voľby preferovanej meny. Inteligentná zásuvka by mohla tiež využívať technológiu WiFi s cieľom možnosti jej ovládania aj mimo domácnosti (napr. z práce). Aplikácia pri približne každom treťom zapnutí zamŕzala. Dosah bluetooth je limitovaný nie len vzdialenosťou medzi zásuvkou a smartfónom, ale aj charakterom stavebného materiálu miestnosti, v ktorej sa nachádza zásuvka alebo užívateľ.

Verdikt:

Inteligentná zásuvka je vhodný nástroj na ovládanie a diagnostiku spotrebičov, prípadne zvýšenej spotreby elektrickej energie v domácnosti. Uvedené výhody však poskytujú na tento účel určené konvenčné zásuvky bez nutnosti inštalácie aplikácie a využívania technológie bluetooth. Hoci je užívateľské prostredie atraktívne a prehľadné, pridaná hodnota v podobe vzdialenosťou limitovanej technológie bluetooth je v porovnaní s cenou zásuvky relatívne malá. Zásuvka sa skôr hodí ako bezplatný darček k inému druhu služieb či tovarov.  😉

Vladimír Tóth

ZDROJ PR článok 

Kategória: Energia
Tagy: Revogi
Zdieľať článok

Diskusia