Komín v nízkoenergetickom dome nemusí hneď znamenať únik tepla

09. 02. 2016
Zdieľať

Komín v nízkoenergetickom dome nemusí hneď znamenať únik tepla. Stačí si len správne vybrať a vzácne teplo zostane doma.

Čo by ste mali vedieť o komíne

1 Ucelená zostava

Ak nie je nízkoenergetický dom dostatočne tesný, zvyšuje sa spotreba energie v dôsledku jej úniku cez netesnosti v obvodovom plášti, vlhkosti a tvorby kondenzátu v obvodových konštrukciách budovy alebo zhoršenia účinnosti vzduchotechniky v dome. Aby ste dosiahli dobrú tesnosť komína, musí komín pozostávať z komponentov, ktoré navzájom spolupracujú a ktoré účinne zabraňujú tvorbe tepelných mostov a dokážu vyhovieť požiadavkám kladeným pri vykonávaní Blower door testu na overenie vzduchotesnosti stavby.

2 Prívod vzduchu 

Ak hľadáte komín vhodný do nízkoenergetického domu, hľadajte komín s pridruženou šachtou, ktorá slúži na prívod vzduchu. Spotrebiče na tuhé palivá potom môžu pracovať nezávisle od interiérového vzduchu. Rozširuje sa tak použitie a univerzálnosť komína. Prípojka spaľovacieho vzduchu zo šachty sa môže realizovať počas výstavby alebo dodatočne. Na pripojenie spotrebiča sa používa LAS adaptér, ktorý zaistí, že prívod vzduchu bude na zvislej osi komínového prieduchu (pod sopúchom).

3 Zadné odvetrávanie

Častým nedostatkom pri stavbe nízkoenergetických domov je zadné odvetrávanie. Práve komín so zadným odvetraním, teda mriežkou v päte komína, predstavuje dieru v stavbe, ktorou uniká teplo, preto je absolútne nevhodný do nízkoenergetických a pasívnych domov. Ak ste sa rozhodli pre nízkoenergetický dom, hľadajte komín bez zadného odvetrávania, ktorý nebude závislý od vzduchu v miestnosti.

4 Prerušenie tepelných mostov

Pri stavbe nízkoenergetického domu je veľmi dôležité prerušenie tepelných mostov, na čo slúžia deliace a tesniace prvky. Na zabezpečenie dostatočnej izolácie komínovej sústavy by mala byť tepelne izolovaná multifunkčná šachta. Na prerušenie tepelných mostov by nemali chýbať príslušné komponenty – deliaci izolačný prvok (fóliová tesniaca súprava) vyrieši situáciu pri prechode komína strechou a tepelne izolovaná päta preruší tepelný most od základovej dosky. Fóliová tesniaca súprava na bezproblémový prechod izolačnými vrstvami strechy sa skladá zo špeciálnej viacvrstvovej fólie na vonkajšiu stranu, ktorá sa okolo celého komína spojí s izolačnou fóliou strechy. Vonkajšia tesniaca strana je prispôsobená svojimi rozmermi komínovému telesu. Na vnútornej strane sa na komínové teleso nalepí tesniaca manžeta, ktorá sa tesne spojí s parozábranou. Tým je zabezpečená vzduchotesnosť a nedochádza k tepelným stratám, takže dosiahnete ďalšiu energetickú úsporu. 

5 Komínová päta 

Na prerušenie tepelného mosta od základovej dosky je dôležité správne a bezchybné založenie komína, ktoré môžete previesť dvojakým spôsobom. Montážou jednotlivých komponentov komínového systému do jedného celku alebo využitím prefabrikovanej päty. Použitie prefabrikovanej päty výrazne zjednodušuje a urýchľuje montáž najzložitejších prvkov komína a súčasne eliminuje prípadné chyby pri montáži. 

Hlava a päta sú najcitlivejšími bodmi komína, pokiaľ ide o prenos tepla z interiéru do vonkajšieho priestoru. Voľte preto komín, ktorý má deliaci izolačný prvok a zateplenú komínovú pätu. Použitím uvedených komponentov sa dosiahne dokonalé prerušenie tepelného mosta. 

6 Komínová rúra

Kvalitná šamotová rúra je základom dobrého komína. Dôležité je, aby bola vložka odolná proti vyhoreniu sadzí, vlhkosti a spalinám a maximálne tesná. To spĺňa väčšina šamotových vložiek distribuovaných na Slovensko. Rozdiel medzi jednotlivými vložkami však spočíva v tom, akú vysokú teplotu a ako dlho sú schopné zvládať bez ujmy. Rúra by mala byť čo najmenej nasiakavá, teda odolná proti vode. Kvapalina sa tak nedostane na vonkajší obvodový plášť a nedochádza k narušeniu izolačných vlastností komína.

7 Komínová hlava

Všímajte si kvalitu detailov. Komínová hlava by mala byť nielen vizuálne atraktívna, ale aj odolná proti poveternostným vplyvom, jednoducho konštrukčne riešená a rýchlo postaviteľná.

8 Inteligentný komín

Moderné komínové systémy umožňujú pripojenie spotrebiča s uzatvorenou spaľovacou komorou na tuhé palivá. Spotrebič totiž neodoberá vzduch z interiéru, ale nasáva ho cez zateplenú šachtu integrovanú v komínovej tvárnici. Inteligentný komín by mal byť tvorený integrovanou tepelnou izoláciou a tenkostennou profilovou vložkou s tesným hrdlovým spojom. Takto navrhnutý komín je odolný proti náhlym teplotným zmenám a pôsobeniu kondenzátu. 

9 Univerzálnosť 

Spôsob vykurovania rodinného domu nevyberáte na jednu sezónu a v priebehu rokov môžete svoje rozhodnutie zmeniť. Aké sú však obmedzenia ohľadne pripojených výhrevných médií a vykurovacích technológií? Pri moderných ucelených komínových systémoch obmedzenia neexistujú. Je teda jedno, aké palivo a zdroj tepla si zvolíte. 


Komín vhodný do nízkoenergetického domu – bez zadného odvetrávania.

Komín vhodný do nízkoenergetického domu – bez zadného odvetrávania.
Schiedel

10 Montáž

Pri kúpe komína je rozhodujúca nielen cena, ale aj rýchlosť a pohodlnosť montáže. Vzájomné zasunutie šamotových rúr by malo byť pri kvalitnom komíne komfortnejšie vďaka tzv. hrdlovému spoju. Ak si kúpite rúru, ktorá sa spája na pero a drážku, nemôžete ju skrátiť tak, ako budete potrebovať. Vďaka hrdlovému spoju však šamotovú rúru upravíte tak, ako potrebujete. Viac ako polovicu času pri montáži ušetríte nielen voľbou predĺženej šamotovej rúry, ktorá dosahuje dĺžku 1,33 m, ale aj jednoduchým osadením vďaka malému počtu komponentov. Systém totiž pozostáva iba z presnej komínovej tvárnice s integrovanou tepelnou izoláciou a šamotovej rúry. Predĺžená šamotová rúra vystačí na štyri tvárnice. Prefabrikovaná päta predstavuje hotový komínový základ bez nutnosti náročnej montáže. 

11 Prevádzková bezpečnosť

Používanie komína nie je len o správnom výbere, ale aj o prevádzkovej bezpečnosti. Mal by bez ťažkostí a bezpečne fungovať veľa rokov. Ak uprednostníte nekvalitné lacnejšie riešenia, môžete si uškodiť a v konečnom dôsledku aj prerobiť. Nižšia cena totiž často znamená aj nižšiu životnosť alebo nutnosť dodatočne investovať nemalé financie do opráv. Ak nie je komín dostatočne kvalitný, po krátkom čase sa jeho vlastnosti zmenia. Markantne to vidieť najmä pri odolnosti proti vlhkosti. Ak si vyberiete nekvalitný produkt, vlhkosť v komíne spôsobí rozpad materiálu v jeho vnútri, zhorší jeho ťah a zvýši riziko nehody. V prípade moderných komínových sústav tvoria izoláciu kvalitné minerálne vlákna, ktoré dokážu odolať nielen vysokým teplotám, ale zabránia aj prípadným únikom tepla. 

12 Napojenie spotrebiča

Univerzálny komínový systém umožňuje pripojenie najrôznejších spotrebičov, dôležitá je správna realizácia tohto pripojenia. Pri neodbornom zaústení dymovodu do komína dochádza k poškodeniam keramických častí, preto použite vhodné originálne diely. Na rýchle a jednoduché napojenie dymovodov s rôznym priemerom sa používa napájací adaptér. Vďaka pružnému osadeniu koriguje nielen rozmerové rozdiely, ale tiež eliminuje výškové a uhlové tolerancie napojenia dymovodu. Napájací adaptér kompenzuje pnutie a bezpečne zabraňuje prenosu zvuku v pevnom materiáli medzi systémom dymovodu a komínom. 

13 Pozor na záruku

Aj pri tom najkvalitnejšom komíne sa môže stať, že budete potrebovať reklamovať niektorú jeho časť. Pozor však na situáciu, keď vám nie je poskytnutá záruka na komín ako celok, čo sa stáva najmä v prípade lacných riešení. Tento problém vzniká pri inštalácii komínovej zostavy z komponentov od rôznych výrobcov, ktoré môžu mať rozdielnu kvalitu vyhotovenia. 

14 Volajte kominára

Riskovať a šetriť sa pri komíne nevypláca. Je to podobné ako s autom. Každému je jasné, že olej v aute sa musí pravidelne meniť, inak sa poškodí motor. Pri vykurovacej sústave v nízkoenergetickom dome to platí rovnako. Tu sa to však nemusí skončiť iba poškodením komína, ale aj znefunkčnením domu. Komíny pripojené na kozuby alebo spotrebiče na tuhé palivo s tepelným výkonom do 50 kW je potrebné kontrolovať trikrát do roka. Aj tu platí, že je lepšie zavolať si kominára, ktorý odhalí možné problémy. 

Pozor na zadné odvetrávanie

Ak hľadáte komín do nízkoenergetického alebo pasívneho domu, hľadajte zásadne komín bez zadného odvetrávania. Princíp zadného odvetrávania spočíva v nasávaní vzduchu do spodnej časti komína (tzv. komínovej päty) a následnom distribuovaní tohto vzduchu cez kanáliky, ktoré sú tvorené medzerou medzi tepelnou izoláciou a komínovým plášťom. Vzduch sa potom odvádza z komína špeciálnym detailom medzi krycou doskou a ukončovacím prvkom komínového systému. Jasno by ste mali mať aj v ďalších druhoch komínov. Podtlakové komíny sú komíny s prirodzeným ťahom, tzv. termické, alebo s umelým ťahom, ktoré majú zabudovaný ventilátor v komínovej hlave. Na druhej strane, pretlakové komíny odvádzajú spaliny pod pretlakom od sopúcha po ústie komína. 

Maroš Plško,
Schiedel Slovensko

 

Prívod vzduchu

Nízkoenergetické a pasívne domy si musia vystačiť so zaistením prívodu vzduchu na spaľovanie infiltráciou. Prievzdušnosť, ktorá je zabezpečovaná oknami alebo dverami, je pri takýchto typoch domov nedostatočná – nie sú schopné priviesť dostatok vzduchu na správne fungovanie spotrebičov. Preto je nevyhnutné vybrať si komín, ktorý nevyužíva vzduch v miestnosti. Klasický komín je teda do nízkoenergetických a pasívnych domov nevhodný. 


KERAMICKÝ KOMÍN BEZ ZADNÉHO ODVETRÁVANIA  Orientačná cena: od 490 € bez DPH Cena montáže: od 20 €/bm

KERAMICKÝ KOMÍN BEZ ZADNÉHO ODVETRÁVANIA Orientačná cena: od 490 € bez DPH Cena montáže: od 20 €/bm
Schiedel

KERAMICKÝ KOMÍN BEZ ZADNÉHO ODVETRÁVANIA

Orientačná cena: od 490 € bez DPH
Cena montáže: od 20 €/bm
Keramický komín vhodný do nízkoenergetického domu sa skladá z troch nosných elementov. Základom je kvalitná šamotová rúra, ktorá odolá vysokým teplotám a teplotným zmenám, ďalej tepelná izolácia a presne vytvarovaná tvárnica. Na komínovú rúru sa používa šamot, ktorý disponuje dobrými tepelnými vlastnosťami a mimoriadne dlhou životnosťou. Práve z tohto dôvodu sa šamotové komíny projektujú do väčšiny novostavieb a nízkoenergetických domov. Každý komín so šamotovou vložkou by mal disponovať aj tepelnou izoláciou, ktorá túto vložku obaľuje. Jednotlivé komínové systémy od viacerých výrobcov sa môžu v druhu izolácie líšiť. 

„Moderné typy keramického komína spájajú tepelnú izoláciu a komínovú tvárnicu do jedného kompaktného celku s neporovnateľne lepšími vlastnosťami a rýchlou výstavbou.“

Páči sa nám
+
Vhodný pri všetkých druhoch palív a spotrebičov.
+ Lacnejší v porovnaní s antikorovými komínovými sústavami.
+ Nečerpá vzduch z miestnosti, kde je umiestnený.
+ V prípade integrovanej izolácie rýchla a jednoduchá montáž.

Na toto pozor
 Potrebuje nosný základ.
 Náročnejšia montáž niektorých typov.


ANTIKOROVÝ KOMÍN  Orientačná cena: od 549 € bez DPH  Cena montáže: od 20 €/bm

ANTIKOROVÝ KOMÍN Orientačná cena: od 549 € bez DPH Cena montáže: od 20 €/bm
Schiedel

ANTIKOROVÝ KOMÍN

Orientačná cena: od 549 € bez DPH 
Cena montáže: od 20 €/bm
Antikorový komín predstavuje modernú alternatívu ku keramickým komínom. Dá sa použiť nielen v nízkoenergetických novostavbách, ale aj starších rodinných domoch a chatách. Jedinou podmienkou, ktorá platí pri jeho montáži v nízkoenergetickom dome, je, že musí byť postavený mimo budovy, v exteriéri. Moderné typy antikorových komínov majú trojvrstvovú konštrukciu, ktorú tvoria vnútorná antikorová rúra, kvalitná tepelná izolácia a vonkajšie opláštenie rovnako z vysokoleštenej antikorovej ocele. Na čistenie antikorových komínov použite kefu s keramickými alebo antikorovými vláknami. Kefa z oceľových vlákien poškodzuje povrch vložky, čím vzniká priestor na koróziu.

„Vnútorná vložka môže byť v prípade antikorového komína aj z kvalitnej keramiky, ktorá garantuje bezpečnosť pri vyhorení sadzí a odolnosť proti korózii aj vlhkosti.“

Páči sa nám
+ Skĺbenie modernej architektúry a funkčnosti. 
+ Nízka hmotnosť komína nevyžaduje dodatočný základ na výstavbu komína.
+ Malý počet dielcov, zníženie nákladov na montáž.
+ Žiadne zatepľovanie v mieste výstavby.
+ Bezproblémová montáž aj na fasádu.

Na toto pozor
Za určitých okolností môže komín korodovať. 
 Kratšia životnosť.
 Vyššia cena.

TEXT MICHAL ONDRUŠ V SPOLUPRÁCI SO SPOLOČNOSŤOU SCHIEDEL 
FOTO SCHIEDEL
ZDROJ Ako ušetriť a postaviť nízkoenergetický dom

Kategória: Energia
Tagy: komín nízkoenergetický dom
Zdieľať článok

Diskusia