Ktoré vykurovanie je najvýhodnejšie?

01. 10. 2011
Zdieľať

Pri rekonštrukcii murovanej chalupy či drevenice sme postavení pred rozhodnutie, aké máme zvoliť vykurovanie. Možností máme viacero, ale jednoznačná odpoveď neexistuje. Dôležité však je, aké palivo budeme používať a ako rýchlo chceme mať teplo.

Aké palivo je najlacnejšie

Pri porovnaní rozličných palív musíme porovnávať ich cenu s výhrevnosťou v kWh. Tá nám udáva, koľko percent spotrebovanej energie paliva (jeho tepelného obsahu) sa za určité porovnateľné obdobie (mesiac, rok) premení na užitočné teplo. Pri porovnávaní palív okrem ceny za jednotku potrebujeme kontrolovať aj jeho výhrevnosť. Tá udáva, aké množstvo tepla môžeme získať z kilogramu, litra alebo metra kubického paliva.

 

Vykurovací systém

Pozostáva zo zdroja tepla, z potrubného rozvodu s rozličnými armatúrami, z vykurovacích telies, prípadne plôch, z riadiaceho systému s príslušnými akčnými prvkami merania a regulácie. Pri rekonštrukcii kúrenia je najlepšie vychádzať z diagnostiky skutkového stavu. Ak chceme skutočne ušetriť a zabezpečiť návratnosť investície do vykurovacieho systému, nechajme si vypracovať analýzu spotreby a projekt.


Ktoré vykurovanie je najvýhodnejšie?

138622

Kozub

Ak si chceme v rámci rekonštrukcie chalupy a chaty postaviť kozub, najťažšiu úlohu máme pri jeho výbere a optimálnom umiestnení. Najčastejšie ho postavíme do rohu miestnosti, zarovno steny alebo do výklenku. Kozuby staviame s portálom otvoreným na jednu, dve alebo tri strany. Obľúbený je aj voľne stojací kozub so zaveseným komínom v strede miestnosti. Konštrukcia otvorených kozubov je najjednoduchšia. Pred výberom typu a rozmerov zistíme potrebný tepelný výkon kozuba. Ak je komín už postavený, berieme do úvahy jeho technický stav a rozmery. Tu platí, že by sme mali stavať kozub s uzatvoreným ohniskom. Ak sa rozhodneme pre nový komín, môžeme si urobiť aj kozub s otvoreným ohniskom.

 

Typy kozubov a ich umiestnenie

Kozub má významnú priestorovotvornú funkciu. Najväčší obdiv vyvoláva ako voľne postavený. Nikdy ho neumiestňujme za dvere obývacej izby alebo do rohu pracovne. Nezabúdajme, že kozub je organická súčasť priestoru na odpočinok a na komunikáciu medzi ľuďmi. Preto je žiaduce, aby stál oproti oknu. Môžeme si vybrať kozub s otvoreným alebo s uzatvoreným ohniskom. Väčšiu účinnosť má však teplovzdušný kozub. Dvojstranný, trojstranný alebo úplne otvorený kozub rýchlejšie odovzdáva teplo svojmu okoliu. Murovaný kozub zo šamotu má bez použitia kovových materiálov jednoduchú konštrukciu. Šamot akumuluje teplo z otvoreného ohňa a postupne ho odovzdáva do miestnosti. Vyhriate teleso kozuba predĺži čas vyhrievania priestoru a s ním aj efektivitu kúrenia. Vďaka svojej relatívne veľkej pórovitosti zadržiava v sebe teplo a po skončení kúrenia ho ešte niekoľko hodín uvoľňuje.

 

Vonkajšie a kombinované kozuby


Ktoré vykurovanie je najvýhodnejšie?

138616

Kozub je okrasou horskej chaty. Efekt plameňov sa však v interiéri stráca. Riešením je postaviť si kozub z vonkajšej strany chaty. Novovzniknutý komín zmení architektonický vzhľad celej chaty. Kotvíme ho do obvodového múru a pevne spojíme s už jestvujúcim komínom. Iným riešením je, ak jestvujúci komín pôvodného kozuba odstránime a postavíme pre oba kozuby spoločný komín so samostatnými prieduchmi. Tvar, materiál a základy vonkajšieho kozuba i komína musíme zladiť s existujúcou stavbou. Príjemne pôsobí komín postavený z klinkerových tehál (zvoniviek). Najjednoduchšia konštrukcia kozuba je, ak komín nemá dymovú klapku. Po vyhotovení a izolovaní základov vymurujeme podmurovku. Na ňu založíme betónovú platňu zo žiaruvzdorného betónu. Ohnisko i dymovú komoru urobíme zo šamotových tehál. Na murovanie použijeme šamotovú maltu (pre kozuby v exteriéri nikdy nepoužijeme hlinenú maltu). Ostatné časti kozuba i komína vymurujeme zo zvoniviek. Komín ukončíme ležatým nadstavcom v tvare polvalca ukotveného k štyrom (šiestim) kovovým tyčiam.


Ktoré vykurovanie je najvýhodnejšie?

138623

Teplovzdušný kozub

Jeho najväčšou prednosťou je možnosť vykurovať jedným zdrojom tepla viac miestností. Vzduch, ktorý sa zohrieva medzi dvoma stenami obvodového plášťa špeciálnymi otvormi a ohybnými prieduchmi – hadicami z hliníka alebo oceľového plechu – sa vedie plechovými prieduchmi k okolitým stenám a otvormi v nich sa vháňa do susedných miestností. Podstatnou časťou teplovzdušného kozuba je kozubová vložka. Vyzerá ako plechový alebo liatinový sporák so zasklenou prednou stenou. Žiaruvzdorné liate keramické sklo odoláva teplote 850 °C. Výhody teplovzdušného kozuba sú nesporné – užívame si pohľad na mihanie plameňa, počujeme praskanie dreva, a pritom z kozuba nevyletujú iskry, resp. sadze, ako pri otvorených kozuboch, ktoré majú veľký portál a široký komínový prieduch. Sklo ostáva čisté, lebo ho neprestajne oplachuje prúd vzduchu. Spotreba paliva je omnoho nižšia ako pri otvorenom kozube. Ak má byť kozub základným zdrojom tepla, na kozubovej vložke by sme nemali šetriť. Kvalitnejšie ako vložky z oceľového plechu so stredným výkonom 5 až 13 kW sú masívne liatinové vložky. Dosahujú výkon až do 26 kW, čo pri kvalitných stavebných materiáloch stačí na vykurovanie 500 m3.

 

Vysoká hospodárnosť

Niektoré vložky udržia oheň po jednom priložení po celú noc (až 10 hodín). Spotreba paliva sa aj pri výkonných vložkách pohybuje okolo 5 kg za hodinu, čo je asi jedno väčšie poleno. Teplovzdušný kozub dokáže veľmi rýchlo ohriať vzduch v miestnosti, takže sa hodí do prechodne obývaných budov, ako sú chaty a chalupy. Na vykurovanie jednej miestnosti stačia aj plechové alebo liatinové kozubové kachle, ktoré majú podobné tepelné a výkonové parametre ako kozubové vložky. Plameň môžeme sledovať cez dvierka vyložené sklom. Ak máme v dome plyn, môžeme si vytvoriť ilúziu tradičného kozuba aj kanadskými plynovými kachľami. Výhody sú zrejmé – nemusíme prinášať a prikladať palivo a vynášať popol.

 

Kotolňa v obývačke

Niektoré vložky majú duté liatinové rebrá, v ktorých prúdi voda a zohrieva sa. Ňou môžeme vykurovať miestnosti klasickými radiátormi. Pri montáži vložky však musíme dbať na to, aby sme vodné spoje neurobili zle. Okruh musí byť vybavený čerpadlom. Vodný okruh z vykurovacej vložky môžeme pripojiť na existujúci systém centrálneho vykurovania a v prípade potreby vyhrievať celú chalupu teplom z kozuba. K týmto vložkám sa predáva aj elektronická regulácia a celý rad bezpečnostných prvkov, ktoré zabezpečujú súčinnosť s plynovým či elektrickým kotlom, takže sa nikdy nestane, že sa ráno prebudíme vo vymrznutej miestnosti.

 

Kachľové pece


Ktoré vykurovanie je najvýhodnejšie?

138625

Sú pekným doplnkom interiéru chaty aj chalupy. Kachľové pece sa dostávajú do popredia ako ekologicky a ekonomicky výhodný zdroj tepla. Stavba kachľovej pece v dome nie je až takou náročnou investíciou, ako by sa mohlo zdať. Pritom má životnosť aj 100 rokov. Pri správne navrhnutej peci môžeme z kilogramu dreva získať 3,5 kWh energie. Hlavnou prednosťou kachľovej pece je akumulácia tepla. Ťažká akumulačná pec s hrúbkou steny 18 a viac cm, projektovaná na spaľovanie dreva pri vysokých teplotách (1 000 °C) dosahuje účinnosť spaľovania 80 až 85 %. Toľko sa využije z celkovej vykurovacej energie obsiahnutej v dreve. V peci sa kúri jednu, najviac dve hodiny denne, potom sa vzduchotesne uzavrie a vnútri prebieha pyrolýza dreva. Pretože spaľovanie je takmer dokonalé, popol treba z pece vymiesť iba raz za dva mesiace. Plášť sála naakumulované teplo až 24 hodín. Množstvo dreva, ktoré sa spáli v peci, je 4 až 9 kg/h. Aj obyčajné stojaté kachle majú veľmi dobrú výhrevnosť a svoju teplotu si udržia po celú noc.

 

Zdravé teplo

Ďalšou výhodou je pre človeka priaznivé rozloženie tepelného toku. Prevažná časť tepla z kachľovej pece sa šíri sálaním – vyžarovaním dlhovlnného tepelného žiarenia, podobného slnečnému tepelnému žiareniu. Od neho sa zohrievajú rovnomerne všetky povrchy v miestnosti a vytvára sa tak rovnaká tepelná zóna. Preto nie je potrebné prekurovať miestnosť, ak chceme cítiť tepelnú pohodu. Stačí teplota 19 až 20 °C. Sálavé teplo pozitívne pôsobí na metabolizmus a psychiku človeka.


Ktoré vykurovanie je najvýhodnejšie?

138619

Podlahové vykurovanie

Systémy rúrkového podlahového vykurovania fungujú na základe nízkych teplôt povrchu podlahy. Za ideálne sa považuje vykurovanie s takým vertikálnym rozložením teplôt po celej ploche miestností, keď v oblasti hlavy stojaceho človeka je teplota vzduchu asi o 2 až 4 °C nižšia ako pri nohách. Na rozdiel od konvekčného spôsobu vykurovania je vytvorená rovnomernosť povrchových teplôt v horizontálnom smere. Z dôvodu vysokého podielu energetického sálania rúrkového podlahového vykurovania sa pocit komfortu dostaví pri výrazne nižšej teplote. Môžeme ju znížiť o 1 až 2 °C. To umožní ročnú úsporu energie 10 až 19 %. Táto hodnota sa zvyšuje vo vysokých miestnostiach až na 25 %. Aj napriek tomu, že nízkoteplotné podlahové vykurovanie je z hľadiska investícií náročnejšie o 20 až 30 %, ostáva progresívnym spôsobom vykurovania s reálnou cenovou návratnosťou.

 

Podlahové krytiny

Pri tepelno-technickom výpočte podlahového vykurovania sa musí zohľadniť odpor, ktorý kladie vedením tepla podlahovou krytinou. Tepelný odpor podlahovej krytiny môže mať maximálnu hodnotu R = 0,15 m2 . K/W. To je hodnota pre koberec s hrúbkou 10 mm, ktorý je prilepený k podlahe. Tenké drevené parkety (10 mm) majú trikrát menší a fólia z PVC (5 mm) sedemkrát menší tepelný odpor. Pri parketách treba rátať s pribúdajúcimi škárami. Minerálne podlahové krytiny, ako sú kameň alebo keramické podlahové krytiny, sú pre podlahové vykurovanie najvhodnejšie. Pri hrúbke 10 mm a tenkom maltovom lôžku 2 mm hrubom majú pätnásťnásobne nižší odpor ako koberec. Podlahové krytiny z plastov a textílií dôrazne odporúčame lepiť. Kobercové krytiny by mali mať na zadnej strane označenie „vhodné na podlahové vykurovanie“.

 

Elektrické podlahové vykurovanie

Vykurovanie elektrickou energiou má množstvo výhod: vysokú účinnosť vykurovacieho systému, komfort prevádzky a maximálnu ekologickosť. Elektrické podlahové vykurovanie môžeme využiť ako hlavný alebo občasný zdroj tepla. V chate alebo chalupe ho môžeme využiť na ohrev určitých častí miestností na vytvorenie tzv. tepelných ostrovov, ako sú napr. pracovné miestnosti. Elektrické odporové káble môžeme použiť aj na ochranu pred zamŕzaním potrubí, zvodov a strešných žľabov, na temperovanie skleníkov a parenísk a pod.

 

Aký kotol si kúpime

Pri výbere vhodného kotla je viacero dôležitých faktorov: zdroj energie, spôsob vykurovania budovy, možnosť pripojenia kotla na komín a podobne. Kotly musia mať vyvážený odvod spalín s dobrým ťahom, aby ich prevádzka bola bezpečná a hospodárna. Preto novšie typy majú usmerňovače ťahu. Kotly napojené odťahom do fasády (cez stenu) nemajú dostatočný ťah, preto majú zvyčajne doplnkový ventilátor integrovaný v kotle. Kotly s modernou konštrukciou majú rôzne vylepšenia – automatickú reguláciu, elektromagnetickú predúpravu vody, umelé vírenie vody v kotle, aby sa zamedzovalo usadzovaniu kalov, vodného kameňa atď.

 

Kritériá si určujeme sami

Pri výbere najvhodnejšieho kotla sa môžeme orientovať podľa:

  • umiestnenia (stacionárne, závesné);
  • spôsobu prikladania paliva (ručné, poloautomatické alebo plnoautomatizované);
  • druhu paliva (na elektrickú energiu; na plyn – zemný, svietiplyn, propán-bután; na kvapalné palivo – ľahký alebo ťažký vykurovací olej, resp. mazut; na tuhé palivá – čierne a hnedé uhlie, lignit, brikety, koks; na bio­palivá – mäkké a tvrdé drevo, drevný a iný bioodpad);
  • odvodu spalín (s otvorenou spaľovacou komorou a odvodom spalín do komínového telesa; s uzatvorenou spaľovacou komorou – turbo­kotly, ktoré odvádzajú spaliny cez vnútornú rúru dvojplášťového kovového potrubia);
  • prívodu vzduchu (otvorené – spaľovací vzduch nasávajú priamo z miestnosti, v ktorej sú umiestnené; uzatvorené – turbo – nasávajú vzduch na spaľovanie cez medzikružie dvojitého potrubia alebo zvláštnym prívodom cez obvodový plášť budovy;
  • odovzdávania tepla (vodorúrkové – voda je v rúrkach a spaliny prúdia okolo nich; žiarorúrkové – spaliny prúdia cez rúrky umiestnené v kotle s vodou).

 

Kotol na drevo

Ak sme sa rozhodli vykurovať drevom, môžeme využiť splynovací kotol. Pre dokonalé spaľovanie produkuje veľké množstvo tepla (s účinnosťou až 85 %) a v útlmovom režime vydrží 12 až 16 hodín bez obsluhy.

 

Kondenzačný kotol

Pri horení akéhokoľvek paliva vznikajú spaliny. Tie obsahujú okrem CO2 aj značné množstvo vodnej pary, v ktorej je naakumulované teplo. Na premenu litra vody na paru spotrebujeme 539 kcal tepelnej energie. Túto energiu však môžeme získať nazad, ak sa nám podarí vodu kondenzovať tak, aby nám v prídavnom zariadení nepredhrievala vodu, ktorá prichádza do kotla, ale zohrievala teplú vodu. Týmto spôsobom ušetríme až 7 % paliva.

 

Kategória: Energia
Tagy: chalupa chata kotol kozub vykurovanie
Zdieľať článok

Diskusia