Oplatí sa investovať do plynového kondenzačného kotla?

Oplatí sa investovať do plynového kondenzačného kotla?

04. 06. 2013
Zdieľať

V súčasnosti je plynový kondenzačný kotol najčastejšie využívanou technológiou na vykurovanie rodinných domov zemným plynom. Zisťovali sme, prečo a či sa oplatí doň investovať.

Kotol je správne zvolený vtedy, ak sa využíva takmer celý rozsah jeho výkonu. Ak má kotol nižší výkon, ako je potrebné, priestor sa nevykúri. Na druhej strane, príliš veľký výkon bez vhodnej regulácie spôsobuje prekurovanie a tým vznikajú hlavne finančné straty. K najčastejšie využívaným plynovým kotlom patrí práve kondenzačný kotol, ktorý sa vyznačuje vysokou účinnosťou, ekologickou prevádzkou, no predovšetkým účinnou reguláciou teploty.
 

Ako pracuje kondenzačný kotol?

Pri klasických plynových kotloch teplo plameňa plynového horáka ohrieva rúrky výmenníka a v nich vykurovacie médium, ktoré je potrubným rozvodom dopravované do vykurovacích priestorov. Spaliny vzniknuté horením odchádzajú do komína a do okolitého prostredia. 
V porovnaní s klasickým kotlom prechádza vykurovacia voda výmenníkom kondenzačného kotla dvakrát. Väčšia účinnosť spaľovania plynu v kondenzačných kotloch spočíva vo využití tepla vodnej pary zo spalín. To následne spôsobuje, že spaliny odchádzajú z kondenzačného kotla chladnejšie ako pri bežnom kotle. Pri ich používaní sa uvoľňuje tzv.  kondenzačné teplo, ktoré sa opäť zavedie do vykurovacieho systému. Ide o dodatočné využitie tepelnej energie, ktorá pri bežných atmosférických kotloch odíde komínom do ovzdušia.
To prináša výraznú úsporu zemného plynu, čím sa znížia predovšetkým náklady na vykurovanie. Výmenou starého kotla za nový kondenzačný môžete dosiahnuť úsporu minimálne 10 % ročnej spotreby paliva. V kondenzačnom kotle dochádza ku kondenzácii vlhkosti z vodnej pary, ktorá je v spalinách, treba rátať približne s 1,5 l kondenzátu na 1 m3 spáleného zemného plynu.

Moderné kondenzačné kotly rešpektujú trendy ekologického bývania, hodnotu NOx v spalinách majú pod 60 mg/m3 a obsah škodlivín CO2 je minimálny. (foto: VAILLANT)

Moderné kotly s kompaktnými rozmermi a štýlovým dizajnom jednoducho nainštalujete a umiestnite do akejkoľvek miestnosti v rodinnom dome či byte.
Vaillant Group Slovakia, s.r.o.


Moderné kondenzačné kotly rešpektujú trendy ekologického bývania, hodnotu NOx v spalinách majú pod 60 mg/m3 a obsah škodlivín CO2 je minimálny. (foto: VAILLANT)

Prečo je účinnosť kondenzačného kotla nad 100 %?

Účinnosť konvenčných kotlov je ovplyvnená prevádzkovými stratami tepla a jeho vyžarovaním do okolia, čiže nikdy sa do vykurovacej vody neprenesie celá energia. 
Preto je účinnosť konvenčných kotlov pod hranicou 100 %.
Aby sa mohli porovnať konvenčné a kondenzačné kotly, stanovuje sa účinnosť kondenzačných kotlov vo vzťahu k výhrevnosti. Preto je účinnosť kondenzačných kotlov vyššia ako 100 %.

Vyšší štandard komfortného bývania zabezpečí zostava kondenzačného kotla so zásobníkom na 120 l teplej vody, najmä ak máte väčšie požiadavky na jej množstvo. (foto: Protherm)

Vyšší štandard komfortného bývania zabezpečí zostava kondenzačného kotla so zásobníkom na 120 l teplej vody, najmä ak máte väčšie požiadavky na jej množstvo.
Vaillant Group Slovakia, s.r.o.


Vyšší štandard komfortného bývania zabezpečí zostava kondenzačného kotla so zásobníkom na 120 l teplej vody, najmä ak máte väčšie požiadavky na jej množstvo. (foto: Protherm)

 

Výhody 

+ zvýšenie energetickej efektivity prevádzky 
+ zníženie spotreby zemného plynu pri zachovaní požadovaného výkonu sústavy 
+ zvýšenie úspory finančných prostriedkov vynakladaných na energiu 
+ pomerne rýchla návratnosť investície (približne 5 rokov pri bežnom rodinnom dome) 
+  zvýšenie bezpečnosti prevádzky plynového spotrebiča 
+ prijateľná cena niektorých modelov kondenzačných kotlov 
+ zvýšenie komfortu obsluhy spotrebiča
 

Na čo si dať pozor

nutnosť odpadového systému na odvod kondenzátu 
odpadové potrubie na kondenzát musí odolať agresívnym látkam (najvhodnejšie na báze tvrdeného plastu určeného na tento účel), kondenzát obsahuje látky, ktoré môžu staré liatinové, prípadne hliníkové odpadové potrubia poškodiť 
tak ako pri ostatných kotloch netreba zabudnúť na pravidelné ročné prehliadky
 
 
Odborník radí
Ing. Jaroslav Rehuš,
Vaillant Group Slovakia, s. r. o.
Z ekonomického hľadiska je dôležitá voľba správneho výkonu kotla.

Kondenzačné kotly sa dajú použiť v nových i starších vykurovacích systémoch. Sú vhodné nielen do systémov s prevažujúcim podielom podlahového vykurovania, ale aj do starších s radiátormi. Kondenzačné kotly sú pri radiátorovom vykurovaní výhodné hlavne v prechodných obdobiach jar – jeseň, keď stačí ohrievať teplonosnú vodu na asi 50 ºC. To je hodnota pod teplotou rosného bodu, čím sa dosiahne tepelná pohoda v miestnostiach (asi 22 °C). (foto: BUDERUS)

Kondenzačné kotly sa dajú použiť v nových i starších vykurovacích systémoch. Sú vhodné nielen do systémov s prevažujúcim podielom podlahového vykurovania, ale aj do starších s radiátormi. Kondenzačné kotly sú pri radiátorovom vykurovaní výhodné hlavne v prechodných obdobiach jar – jeseň, keď stačí ohrievať teplonosnú vodu na asi 50 ºC. To je hodnota pod teplotou rosného bodu, čím sa dosiahne tepelná pohoda v miestnostiach (asi 22 °C).
Robert Bosch spol. s r.o.


Kondenzačné kotly sa dajú použiť v nových i starších vykurovacích systémoch. Sú vhodné nielen do systémov s prevažujúcim podielom podlahového vykurovania, ale aj do starších s radiátormi. Kondenzačné kotly sú pri radiátorovom vykurovaní výhodné hlavne v prechodných obdobiach jar – jeseň, keď stačí ohrievať teplonosnú vodu na asi 50 ºC. To je hodnota pod teplotou rosného bodu, čím sa dosiahne tepelná pohoda v miestnostiach (asi 22 °C). (foto: BUDERUS)

Čo by ste mali vedieť!

1. Pri výbere kotla treba zvážiť veľkosť vykurovaného priestoru, typ priestorov (napr. zastúpenie zasklených plôch), počet osôb a spôsob ohrevu teplej vody. Zvážiť treba aj tepelné straty objektu, umiestnenie kotla a možnosť pripojenia na komín.
 
2. Komínová verzia kotla s napojením na dymovod je určená do domácností, ktoré majú komín. Pozor, nie vždy však možno napojiť kondenzačné kotly na komíny, ktoré boli určené na klasické kotly. Treba kontaktovať oprávnenú firmu, ktorá posúdi vhodnosť komína, prípadne navrhne riešenie správneho spôsobu odvodu spalín. V prípade, že komín nemáte, zvoľte si turbo kotol s odvodom spalín cez stenu do voľného ovzdušia. 

Oplatí sa investovať do plynového kondenzačného kotla?

1224947

Tip: Všetok nábytok a bytové doplnky na jednom mieste

 
3. Plynový kotol musí byť inštalovaný v minimálnej vzdialenosti 20 cm od horľavých predmetov. V miestnosti sa nesmie nachádzať plynomer alebo hlavný uzáver plynu. V prípade, že sa bude používať aj na prípravu teplej vody, odporúča sa umiestniť kotol či zásobník v blízkosti odberného miesta, aby sa znížili tepelné straty v potrubí.

Ak počítate každý centimeter priestoru a na kotol vám veľa neostáva, možno sa vám hodí kombinácia kondenzačného kotla so závesným vrstveným zásobníkom umiestneným za kotlom. Hoci sa vyznačuje menšími rozmermi, z výkonového hľadiska ho možno porovnať s klasickým zásobníkom s objemom 70 l. (foto: VAILLANT)

Ak počítate každý centimeter priestoru a na kotol vám veľa neostáva, možno sa vám hodí kombinácia kondenzačného kotla so závesným vrstveným zásobníkom umiestneným za kotlom. Hoci sa vyznačuje menšími rozmermi, z výkonového hľadiska ho možno porovnať s klasickým zásobníkom s objemom 70 l.
Vaillant Group Slovakia, s.r.o.


Ak počítate každý centimeter priestoru a na kotol vám veľa neostáva, možno sa vám hodí kombinácia kondenzačného kotla so závesným vrstveným zásobníkom umiestneným za kotlom. Hoci sa vyznačuje menšími rozmermi, z výkonového hľadiska ho možno porovnať s klasickým zásobníkom s objemom 70 l. (foto: VAILLANT)

4. Z ekonomického hľadiska je dôležitá voľba správneho výkonu kotla. Kotol s veľmi nízkym výkonom dom nevykúri, kotol s príliš vysokým výkonom bude pracovať so zníženou účinnosťou. Istotu plynulého vykurovania počas celej vykurovacej sezóny dosiahnete vďaka modulovanému výkonovému rozsahu. Nízku minimálnu hodnotu výkonu oceníte najmä v prechodných obdobiach, keď kotol potrebujete len na prikúrenie.

Oplatí sa investovať do plynového kondenzačného kotla?

1224946

5. Pri výbere kotla netreba zabúdať na reguláciu. Jej úlohou je rýchlo a bez problémov reagovať aj na väčšie teplotné výkyvy a udržiavať nastavenú teplotu na konštantnej úrovni. Ekvitermickou reguláciou možno meniť teplotu vykurovacej vody podľa zmien teploty vonkajšieho vzduchu. Výkon kúrenia sa pritom automaticky prispôsobuje nielen vonkajším teplotám, ale aj nastaveným časovým programom a zvolenej ekvitermickej krivke, ktorá zohľadňuje vykurovaciu sústavu a charakteristiku novostavby.

Stacionárny kondenzačný kotol s integrovaným vrstveným zásobníkom teplej vody s objemom 100 l (150 l). Toto riešenie je úsporné nielen vzhľadom na spotrebu plynu, ale aj na pôdorysnú plochu. Svojimi kompaktnými tvarmi je určený do rodinných domov aj bytových jednotiek, možnosť inštalácie v halách, podkroviach a pod. (foto: VAILLANT)

Stacionárny kondenzačný kotol s integrovaným vrstveným zásobníkom teplej vody s objemom 100 l (150 l). Toto riešenie je úsporné nielen vzhľadom na spotrebu plynu, ale aj na pôdorysnú plochu. Svojimi kompaktnými tvarmi je určený do rodinných domov aj bytových jednotiek, možnosť inštalácie v halách, podkroviach a pod.
Vaillant Group Slovakia, s.r.o.


Stacionárny kondenzačný kotol s integrovaným vrstveným zásobníkom teplej vody s objemom 100 l (150 l). Toto riešenie je úsporné nielen vzhľadom na spotrebu plynu, ale aj na pôdorysnú plochu. Svojimi kompaktnými tvarmi je určený do rodinných domov aj bytových jednotiek, možnosť inštalácie v halách, podkroviach a pod. (foto: VAILLANT)

6. K najúspornejším kotlom v súčasnosti patria kondenzačné kotly, ktoré v nízkoteplotnom systéme dokážu pracovať so stupňom využitia 106 až 109 %. Kondenzačná technika však nie je vhodná len do podlahového alebo nízkoteplotného systému. Aj v systéme s vyšším teplotným spádom je takýto kotol v porovnaní s klasickým úspornejší. Kondenzačné kotly dokážu v porovnaní s tými zastaranými spotrebovať až o 33 % energie menej. 
 
7. Najnovšou technológiou v oblasti prípravy teplej vody je na slovenskom trhu použitie technológie Isodyn2, ktorá umožňuje získať veľmi veľké množstvo teplej vody s obmedzeným výkonom a s kotlom s malými rozmermi. Už v priebehu 10 minút možno získať až 185 l teplej vody. Príprava teplej vody touto technológiou je v porovnaní s nepriamo vyhrievaným zásobníkovým ohrevom až trojnásobne rýchlejšia. Úspora energie za 1 rok sa pri tomto spôsobe ohrevu rovná energii potrebnej na ohrev 860 l vody s teplotou 50 °C. 

Kotol a závesný zásobník bývajú dizajnovo zosúladené, preto možno zásobník bez problémov umiestniť vedľa kotla vpravo či vľavo. Po prepojení zásobníka s kotlom možno priamo na displeji kotla alebo izbového regulátora voliť požadovanú teplotu vody v zásobníku. (foto: Protherm)

Kotol a závesný zásobník bývajú dizajnovo zosúladené, preto možno zásobník bez problémov umiestniť vedľa kotla vpravo či vľavo. Po prepojení zásobníka s kotlom možno priamo na displeji kotla alebo izbového regulátora voliť požadovanú teplotu vody v zásobníku.
Vaillant Group Slovakia, s.r.o.


Kotol a závesný zásobník bývajú dizajnovo zosúladené, preto možno zásobník bez problémov umiestniť vedľa kotla vpravo či vľavo. Po prepojení zásobníka s kotlom možno priamo na displeji kotla alebo izbového regulátora voliť požadovanú teplotu vody v zásobníku. (foto: Protherm)

8. Väčším domácnostiam s vyššími nárokmi na teplú vodu sa oplatí investovať do kombinovaného systému – kondenzačného kotla a solárneho systému na prípravu teplej vody. Výhodou bivalentného vykurovacieho systému je úspora nákladov na vykurovanie hlavne v prechodnom období, keď je dostatok slnečného žiarenia a nevyžaduje sa dohrievanie vody kondenzačným kotlom. Kondenzačný kotol i slnečné kolektory sú zapojené do spoločnej akumulačnej nádrže. V prípade, že slnečné kolektory nedokážu zabezpečiť dostatok tepla, doplní teplo na vykurovanie a ohrev teplej vody kondenzačný kotol. 
Kategória: Energia
Tagy: kondenzačné kotly kotly plynové kotly
Zdieľať článok

Diskusia