23. 10. 2009
Zdieľať

V súčasnosti sa čoraz častejšie hlásia o slovo kozuby a kachle. Už nielen ako efektný doplnok dokresľujúci atmosféru, ale i ako alternatíva vykurovania. Pri stavbe kozubov a pecí si môžeme vybrať z rozmanitých materiálov. Od klasických – šamotov a kachlíc – až po nové, netradičné izolačné alebo recyklované materiály – možno použiť starý nábytok, časti strojov, staré pece. O vlastnostiach materiálov treba mať náležité vedomosti.

Atesty a certifikácie

Dnes je bežné, že všetky materiály majú atest, na čo sa môžu použiť. Certifikát vydáva štátom oprávnený ústav. Pri praktickom používaní materiálov sa zistilo, že mnohé z nich možno použiť aj na stavbu pecí, no nemali na to atest. Ak staviate kozub sami, vždy žiadajte od predajcu certifikát, že materiál je na tento účel vhodný. Profesionálni dodávatelia vám predložia potvrdenia o materiáloch pri uzatváraní zmluvy. Niektoré kachliarske prevádzky predávajú materiál aj v malom množstve a zároveň vám poradia, ako s materiálmi pracovať. Náhradné riešenia alebo pokútne zaobstaraný materiál v nesprávnych rukách už narobili veľa zlého. Materiály na stavbu kozubov a pecí musia byť predovšetkým žiarupevné a žiaruvzdorné.


Žiarupevnosť

Je schopnosť materiálu odolávať žiaru a vysokým teplotám bez zmien pevnosti a iných vlastností. Tepelné namáhanie možno vykonať viackrát. Životnosť materiálu je zvyčajne desať vykurovacích sezón, to znamená, že znesie minimálne tisíc nahriatí.


Žiaruvzdornosť

Je schopnosť materiálu odolávať teplotám určitý čas do svojho rozpadu (nazýva sa aj odolnosť proti žiaru). Udáva sa v teplote a čase a závisí aj od hrúbky materiálu. Žiaruvzdornosť sa určuje v súvislosti s požiarnou bezpečnosťou budov. Materiál sa rozpadne za určitý čas, kým ľudia neopustia budovu. Niektoré materiály by sa mohli použiť na stavbu kozubov a pecí, ale nemožno to odporučiť bez náležitých skúšok a atestov.Pec nám spadla

223698

Najzaužívanejšie materiály


Šamot
Je to najčastejšie používaný materiál na stavbu kozubov a pecí. Má žltkastú až červenohnedú farbu, neobsahuje veľké zrná. Používa sa v podobe tehál, dosák a tvaroviek. Na väčšine z nich je označený výrobca a typ. Pri nákupe treba dbať na to, aby sa nezamenil za iný druh výrobkov.

Dinas
Tehly z dinasu sú podobné šamotu. Majú rôznofarebné zrná. Materiál je síce žiarupevný, ale bol vyvinutý pre vysoké pece železiarní. Neznáša náhle zmeny teplôt pri zakúrení a následnom chladnutí. Vplyvom týchto zmien sa drobí. Nie je vhodný na stavbu pecí a kozubov.

Magnezit
Tmavočervené tvarovky z magnezitu sa vyskytujú najmä v elektrických akumulačných peciach. Nemožno ich vystaviť priamemu plameňu ani prudkým cyklom chladnutia, preto sa ich použitie neodporúča.

Šamotová malta
Dodáva sa v podobe sivastého prášku. V spojení s vodným sklom sa používa na stavbu ohnísk a na ich vymazávanie. Pri menej namáhaných konštrukciách sa mieša s cementom. Šamotová malta je vhodná na stavbu vnútorných kozubov, ale nehodí sa na stavbu vonkajších kozubov, lebo nie je odolná proti mrazom a vlhkosti. Dodávajú sa rôzne druhy šamotových mált podľa veľkosti zrna – do 2 mm a s menším zrnom.

Tmely
V špeciálnych obchodoch je výber rozličných tmelov. Každý druh tmelu je vhodný na iné materiály a iný rozsah teplôt. Tmely určené pre vysoké teploty sa musia vypáliť, inak nenastane chemická reakcia väzby. Preto neplatí pravidlo, že ak použijeme tmel znášajúci vyššiu teplotu, bude lepší. Treba si pozorne prečítať návody na použitie a pri kúpe a navážení z veľkého balenia žiadať technologický postup.

Vodné sklo
Je najbežnejším prostriedkom pri stavbách kozubov a pecí, najmä na opravy a výmazy ohnísk.

Hlina
Získava sa nakopaním v miestnych ložiskách. Používa sa na stavby pecí v zmesi s pieskom aj cementom. Dodáva sa už priemyselne pripravená a zlepšená rozličnými prísadami. Je síce drahšia, ale je už odskúšaná a pri použití nás ničím neprekvapí.

Klasická tehla
Plná tehla sa už dnes nevyrába pôvodnými technológiami a nedosahuje požadované vlastnosti. Bez odskúšania alebo atestu výrobcu ju nemožno použiť na namáhanie žiarom. Staré tehly, vyrobené približne do roku 1930, sa dodnes používajú ako dekoratívny materiál a v obmedzenej miere i na stavby kozubov, nie však priamo ohnísk pecí. Nové ručne vyrábané tehly sa oficiálne netestovali na použitie v ohniskách. Po konzultácii s výrobcom by sa mohli použiť ako dekorácia mimo žiarovej zóny (do 450 °C).

Pórobetón
Zo základných dvoch druhov pórobetónu – pieskového (bieleho) a popolčekového (sivého) – sa osvedčili biele druhy. Tento ľahko opracovateľný materiál, z ktorého možno vytvoriť celé sochy, sa oficiálne odporúča používať len do 60 °C. Možno ho použiť na vonkajšie obklady alebo podstavy (podstienky) nenamáhané teplom. Tento materiál má ešte veľké rezervy a po určitých úpravách nájde širšie uplatnenie. Pri neoficiálnych firemných skúškach odolával teplotám 450 °C. Lepí sa špeciálnym lepidlom, najvhodnejšie je pružné – flexibilné lepidlo na dlažby. Pórobetón sa úspešne použil na stavbu pokusných, provizórnych kozubov.

Tepelnoizolačné dosky
Na stavbu kozubov a pecí a následnú izoláciu sa dnes dodáva už široký sortiment dosák spolu s lepidlami. Tepelnoizolačné dosky sa vyrábajú z minerálnych vláken alebo mletých expandovaných minerálov. Používajú sa namiesto sadrokartónov ako tepelná izolácia stien či priamo na stavbu ako samonosný konštrukčný prvok.

Sadrokartón


Pec nám spadla

223697

Často sa používa na rozličné zakrytia a ako dekoratívny prvok. Vhodnejšie sú druhy sadrokartónu, ktoré sú odolné proti teplu, ale ani jeden druh sa oficiálne neschválil na použitie na cyklické namáhania pri vyšších teplotách. Práca so sadrokartónom patrí do rúk odborníkom. Sadrokartónové dosky sa musia chrániť pred pôsobením tepla, ale aj tak časom krehnú a môžu sa skrútiť a prehnúť. Sadrokartón sa odporúča používať vo veľmi obmedzenej miere a treba s ním pracovať opatrne.

Perlit
Perlit je sopečný piesok – sklo bielej farby. Podobne ako vermikulit pri nahriatí na teplotu 900 °C zväčší objem a odoláva teplote približne 600 °C. Používa sa na výrobu tepelnoizolačných materiálov. Pre potreby kachliarstva sa miestne vyrábajú rozličné prvky z perlitu, cementu, ílov a minerálnych vláken, ale širšie využitie zatiaľ nenašiel. Ťaží a spracúva sa v Košiciach. Na ďalšie použitie sa dodáva voľne sypaný.

Steatit
Steatit je sivastý nerast sopečného pôvodu odolný proti vysokým teplotám, má akumulačné vlastnosti. Vyskytuje sa na severe – vo Švédsku, na Islande a v Kanade. Používa sa na výrobu tepelnoakumulačných obkladov pecí a vložiek a v obmedzenej miere aj priamo ohnísk. Často sa mylne nazýva mastenec, ale je len jeho odrodou. Je akoby mastný na dotyk. V angličtine je známy výraz soapstone – „mydlovec“ a v nemčine Speckstein – mastenec (či „slaninkovec“?). Primeraný slovenský názov sa zatiaľ nezaužíval.

Kameň
Oddávna sa využíva na obklady portálov kozubov a v súčasnosti aj časti pecí. Na Slovensku ani v Čechách nie je tradičným materiálom. Zvyčajne sa dovážajú hotové kusy súprav na obstavanie vložiek či klasických kozubov. Kameň v nás vzbudzuje skôr pocit chladu, honosnosti a zatiaľ nenašiel širšie uplatnenie. Ak sa vyberá atypický kameň, robený na mieru, treba najprv zistiť, či odoláva zmenám teplôt. Prichytenie prvkov o kozub musí byť pružné, lebo kamene majú inú rozťažnosť a vyskytli sa prípady, keď buď prasklo teleso pece alebo kozuba, alebo praskol . kameň. Montáž patrí do rúk odborníkom, ktorí okrem vlastností kameňa poznajú aj problémy kozubov.

Pieskovec
Z pieskovca sa stavajú najmä portály kozubov a lavice. Pomerne dobre znáša teplotné výkyvy. Na Orave sa vyskytuje mäkký pieskovec, ktorý miestni obyvatelia používali namiesto šamotu na kompletné kozuby alebo časti pecí. Ložisko je dnes v prísne chránenej oblasti. Pieskovec sa dá veľmi ľahko napodobniť cementom, pieskom a farbivami. Mnohé drahé kozuby sú v skutočnosti napodobeniny.

Sopečné horniny
Sopečné horniny ako tufy, čadiče, vyvreliny a podobne samy prešli ohňom, dobre ho znášajú a priamo na kameňoch vidieť stopy po tečení lávy. Pri použití sopečných hornín sa môžu dosiahnuť výrazné efekty.

Žula
Nie všetky odrody žuly sa hodia na kozuby, lebo pri zmene teplôt praskajú, lámu sa a niekedy môžu aj vybuchnúť.

Sadra
Sadru bežne dostať kúpiť v predajnej sieti. Neodoláva teplotám, ale možno ju použiť na štukatérske práce alebo sa z nej pomocou vhodných farieb dajú vytvoriť napodobeniny kameňa aj neexistujúcich druhov. Zatiaľ sa používa zriedka. Podobne ako sadrokartón bez úpravy nasáva vzdušnú vlhkosť, pričom zväčšuje svoj objem a pri zakúrení ho zasa zmenšuje. Preto sadra používaná na opravu povrchov pecí často vypadáva. Proti kovom pôsobí agresívne a objavujú sa na nej hrdzavé fľaky.


Vermikulit
Vermikulit je druh ílového minerálu, ktorý vznikol zo sopečných tufov za prítomnosti vody. Pri zahriatí na teplotu približne 900 °C plyny obsiahnuté vo vermikulite zväčšia svoj objem a expandujú. Používa sa na výrobu prvkov odolných proti teplu, až do teploty 1 250 °C. U nás sa nevyskytuje. Výrobky z vermikulitu, najmä dosky, sú však dostupné.

Tepelnoizolačná minerálna vlna
Vyrába sa roztavením minerálov a hornín (kaolínu, čadiča a pododbne). Znáša vysoké teploty od 600 do 1 200 °C. Na stavebnícke účely sa však lepí zvyčajne fenolformaldehydovými lepidlami, ktoré pri teplote nad 70 °C nepríjemne zapáchajú a ich výpary sú škodlivé. O ich prítomnosti sa presvedčíme horiacou zápalkou a privoňaním. Minerálna vlna sa používa len do vnútorného priestoru, kde sa výpary nemôžu dostať, prípadne sa odvetrá do medzipriestoru komína. Vlna je mechanicky dráždivá. Ani v studenom stave sa nesmie dostať do priestoru, z ktorého by osoby mohli vzduch vdychovať. Rozvody teplého vzduchu sa preto musia veľmi dôkladne oddeliť od vlny. Kvalitná vlna neobsahuje lepidlá, ale je drahšia.

Drevo


Pec nám spadla

223699

Je najrozpornejší konštrukčný materiál na stavbu kozubov a pecí. Drevo je materiál, ktorý sa páči skoro každému. Dodnes nás prekvapujú nové nápady na jeho využitie pri stavbe kozubov. Už celé stáročia sa používa na obklady kozubov, vhodne dopĺňa nábytok, trámy či obklady stien. Zrod drevených kozubov súvisel so vznikom drevených mobiliárov v renesancii. So skriňami, s komodami a s iným nábytkom sa objavilo aj drevené obloženie kozubov, ktoré lepšie ladilo s interiérom. Kozuby obložené drevom vznikli vo Francúzsku v 17. a 18. storočí. Neskôr sa znovu používal kameň. V ľudovej architektúre vidieckych sídel drevo pretrvávalo. V súčasnosti sa drevo znovu objavuje v nových kreáciách. Na našom území sa drevo sporadicky používalo na dymníky kozubov a pecí (na výplet z hliny a prútia) a drevené komíny. (Na základe výnosov osvietenských panovníkov Márie Terézie a Jozefa II. sa tieto konštrukcie v záujme požiarnej bezpečnosti úradne rušili; pozn. aut.) Naše súčasné predpisy jednoznačne nedovoľujú používať drevo ako konštrukčný materiál na stavbu kozubov a pecí a presne určujú vzdialenosť dreva od spotrebiča. Hoci je dnes na trhu už dostatok izolačných materiálov, ako sú obklady, impregnácie a nátery, ktoré premenia drevo na materiál ťažko horľavý, dokonca vôbec nehorľavý, zatiaľ sa oficiálne netestovali na kachliarske účely a treba dodržiavať predpisy. Pri kolaudácii sa neschvália ani systémy vylučujúce podpálenie dreveného obkladu, napríklad vetranie, medzisteny. Jediným riešením je danú konštrukciu podrobiť individuálnej skúške v poverenom ústave. Namiesto dreva sa odporúča použiť imitácie či odliatky z nehorľavých materiálov do foriem z pôvodného dreva. Drevené konštrukcie u nás každý montuje na vlastné riziko, zvyčajne po odchode inšpektorov. Bezpečnejšie bude uvažovať o dreve len ako o palive.

Sklo – odolné teplu
Sklo odolné teplote do 1 000 °C pomerne bežne dostať vo forme tabúľ vo vybraných sklenárstvach či v kachliarskych obchodoch. Na objednávku si možno zadovážiť i náhradné kusy rozličných tvarov určené do vložiek. Sklené tabule možno použiť ako zábrany proti vyletujúcim iskrám pri otvorených kozuboch. Toto sklo možno aj opatrne brúsiť, vŕtať a gravírovať. Tieto úpravy sa zatiaľ používajú málo, lebo sklo je pomerne drahé a pri práci s ním je určité riziko, že sa zničí.

Antikoro (nehrdzavejúca oceľ)
Tento elegantný kov je čoraz obľúbenejší. Dobre odoláva spalným plynom, ale nie vysokým teplotám. Niekedy zmodrie. Má iné rozťažné vlastnosti ako železné kovy. Preto treba dávať pozor pri jeho spracúvaní. Antikoro sa niekedy napodobňuje leštením, morením a ďalšími úpravami obyčajnej čiernej ocele. Na kontrolu stačí magnet. Originálne antikoro nemá magnetické vlastnosti, prípadne je magnetické len minimálne. Spracúva sa v špeciálne vybavených dielňach.

Meď
Tento starobylý krásny kov sa dnes už používa menej. Je dobre kujný a tvarovateľný. Pri vyšších teplotách, približne 350 °C, sčernie a získa patinu. Ak s tým nerátate, výrobok po čase stratí lesk.

Kovy
Použitie kovov sa stále rozširuje o úplne netradičné druhy. Umožňujú vytvárať nové kreácie od high tech štýlov po „art brut“ či filigrány ušľachtilých druhov kovov.

Špeciálne ocele
Žiarupevné ocele sa používajú na výrobu kozubových vložiek a zariadení namáhaných plameňom. Dodávajú sa na osobitné objednávky a často sa zamieňajú s obyčajnými plechmi najmä v malovýrobe alebo pri amatérskom napodobňovaní.

Liatina
Liatina sa používa najdlhšie. Pôvodne sa z nej vyrábali platne sporákov, neskôr kovové – liatinové piecky. Dnes sa z nej zhotovujú kompletné kozubové vložky. Výroba vložiek je veľmi jednoduchá, preto sa často stretávame s lacnými napodobeninami vložiek od neprofesionálnych výrobcov. Prezradí ich ľahkosť výrobku; kým originál môže vážiť až 450 kg, napodobenina je tenšia a ľahšia aj o 80 kg (je porézna a tým aj menej kvalitná).

Mosadz
Takmer „zlatý“ kov (zliatina medi a zinku) má obmedzené možnosti spracovania, niektoré typy sú krehké a lámu sa. Pri vyšších teplotách, približne 400 °C, sa môže začať rozpadávať – krehne, matnie a drobí sa. Pekne sa vyníma na kozlíkoch a rukovätiach, lebo odráža svetlá plameňa. Výrobky z mosadze vyžadujú pravidelnú údržbu – musia sa leštiť.

Recyklované materiály
Materiály, ktoré sa už raz použili, stále častejšie sa používajú znova. Chráni sa tak životné prostredie a dosahujú sa finančné úspory. Kachľová pec je klasickým príkladom skoro neobmedzenej životnosti výrobku. Dá sa rozobrať a znova postaviť, stačí len vymeniť prehorené časti šamotov. Podobne aj hlina sa dá po rozmočení znova použiť. Šamotové tehly získané z iných zdrojov možno pretriediť a dobré kusy sa využijú aj pri stavbe ohniska. Ich kvalitu zistíme poklepom. Ak tehla pochádza zo zariadenia, kde sa spaľoval vykurovací olej, stačí založiť veľkú vatru a starý olej vypáliť. Hodením do ohňa či pahreby sa presvedčíme aj o kvalite iných materiálov získaných podobným spôsobom. Práca s recyklovanými materiálmi je veľmi riziková a vyžaduje osvojenie si mnohých vedomostí z iných odborov. Experimentovanie sa neodporúča ani zdatnejším majstrom. Druhotne používané materiály sa už tradične zužitkovávajú. Napríklad drvené sklo zaliate hlinou má veľmi dobré tepelnoakumulačné vlastnosti. Rozličné plechové skrine, časti strojov alebo kapoty áut poslúžia aj ako nápadité a lacné vykurovacie telesá.

Kategória: Energia
Tagy: kozub pec
Zdieľať článok

Diskusia