Plynové kondenzačné kotly IMMERGAS, pre každého z vás

22. 09. 2017 Zdieľať

Staviate alebo prerábate svoje bývanie? Zvažujete, aké možnosti máte pri výbere vykurovania vašej domácnosti? Nechajte sa presvedčiť výhodami plynových kondenzačných kotlov značky IMMERGAS.

Dôvera a spoľahlivosť

Značka IMMERGAS patrí medzi špičkových talianskych výrobcov a distribútorov kondenzačných plynových kotlov najvyššej kvality a má svoj výrobný závod aj na území Slovenska. Kladie dôraz na kvalitu produktov, poskytovaných služieb a ochranu životného prostredia. Prináša do vašich domácností teplo a nadštandardný komfort za primerané ceny. Na kvalite jednotlivých prvkov sa podieľajú použité materiály, z ktorých sú kotly vyrobené, vysoká technologická úroveň výrobného procesu, viacnásobné kontroly kvality a dôkladnosť záverečných výstupných testov, ktorými prechádza každý kotol. Kondenzačné plynové kotly sú v porovnaní s tradičnými kotlami ohľaduplnejšie k životnému prostrediu, nakoľko pri spaľovaní zemného plynu sa do ovzdušia dostane len minimum znečisťujúcich látok. IMMERGAS kondenzačné kotly spĺňajú prísne požiadavky a predpisy legislatívy EÚ.


Plynové kondenzačné kotly IMMERGAS, pre každého z vás

Plynové kondenzačné kotly IMMERGAS, pre každého z vás
IMMERGAS, s.r.o.

Úspora energií a ekologickosť

Ak má váš kotol viac ako 15 rokov, vykazuje známky zastaranosti, nehospodárnosti a nižšej účinnosti, prejavuje sa to na vysokých nákladoch za vykurovanie. V takomto prípade prichádza čas na výmenu starého kotla za nový.

Moderné plynové kondenzačné kotly optimálne využívajú nielen konvenčné teplo vznikajúce spaľovaním plynu, ale aj teplo spotrebované na odparenie vody obsiahnutej v spalinách (tzv. latentné teplo). V prípade tradičných plynových kotlov, toto teplo odchádza nevyužité spolu s vysokou teplotou spalín. Kondenzačná technológia umožňuje využiť i teplo vodných pár v spalinách. Ďalším výrazným ochladzovaním spalín vodné pary skondenzujú a prenášajú viac tepelnej energie do vykurovacieho systému. V porovnaní s kotlami starších technológií, tak dosahujú podstatne vyššiu účinnosť, čím znižujú náklady na vykurovanie a tiež aj množstvo škodlivín vypúšťaných do ovzdušia. Najvýraznejší efekt úspory sa dosahuje pri nízkoteplotnej prevádzke vykurovania (napr. podlahové systémy), no významná úspornosť je aj pri klasickom vykurovaní radiátormi (odporúčame ich veľkosť predimenzovať). 


Plynové kondenzačné kotly IMMERGAS, pre každého z vás

Plynové kondenzačné kotly IMMERGAS, pre každého z vás
IMMERGAS, s.r.o.

Komfort a pohodlie

Optimálne zvolené príslušenstvo prináša užívateľom nielen želané úspory energie a času, ale taktiež nadštandardný komfort a pohodlie. Vhodne zvolený regulátor a vonkajšia sonda automaticky vyhodnocujú situáciu a prispôsobujú teplotu vody vo vykurovaní, čím zabezpečia požadovanú teplotu vykurovaných priestorov. Správna regulácia šetrí financie aj kotol, keďže zabraňuje častému zapínaniu a vypínaniu kotla. 

IMMERGAS Vám prináša zvýšený komfort i v podobe aplikácie DOMINUS, vďaka ktorej je možné ovládanie kotla na diaľku pomocou smartfónu alebo tabletu, kedykoľvek a odkiaľkoľvek. Aplikácia umožňuje kotol zapínať a vypínať, zobrazovať aktuálnu hodnotu priestorovej teploty a meniť jej nastavenie, podobne ako viaceré prevádzkové parametre, a tiež meniť pracovný režim kotla, či odblokovať prípadné poruchy. Napr. objekt temperovaný, udržiavaný na nízku teplotu lokálnym regulátorom, môžeme v dostatočnom predstihu nechať vykúriť na bežnú komfortnú teplotu a prichádzať už do vykúrených priestorov.


Plynové kondenzačné kotly IMMERGAS, pre každého z vás

Plynové kondenzačné kotly IMMERGAS, pre každého z vás
IMMERGAS, s.r.o.

Kvalitný servis a 5-ročná záruka

Moderné plynové kotly, ako vyhradené technické zariadenia, vyžadujú odbornú montáž, uvedenie do prevádzky a pravidelné ročné servisné prehliadky. Vykonať ich môže jedine oprávnená osoba a povinnosť pravidelnej kontroly plynových kotlov vyplýva zo zákona. Preventívna prehliadka zabezpečí bezpečné, spoľahlivé a úsporné fungovanie kotla, a zároveň včas odhalí prípadné nedostatky, čím predídete závažným poruchám na zariadení, predčasnej nefunkčnosti, či škodám na majetku. 

Plynové kondenzačné kotly IMMERGAS majú predĺženú 5-ročnú záruku, v prípade dodržania podmienok záruky, ktoré sú uvedené v záručnom liste. Jednou z podmienok je každoročná servisná prehliadka kotla, vykonaná oprávneným servisným technikom.
 
Myslite na budúcnosť už dnes. Navštívte našu stránku www.immergas.sk a vyberte si z aktuálnej ponuky IMMERGAS, ten pravý kotol pre vás.


Plynové kondenzačné kotly IMMERGAS, pre každého z vás

2038149

​IMMERGAS, s.r.o.
Zlatovská 2195
911 05 Trenčín
Zákaznícka linka: 0850 003 850
immergas@immergas.sk, www.immergas.sk

Kategória: Energia
Tagy: kondenzačné kotly plynové kotly
Zdieľať článok