Regulácia – múdra hlava vykurovacieho systému

Regulácia – múdra hlava vykurovacieho systému

19. 10. 2009
Zdieľať

Hlavným kritériom pri posudzovaní energetickej efektívnosti stavby je množstvo energie, ktorú budova spotrebuje na udržanie stabilnej tepelnej pohody vnútorného prostredia. Popri minimalizovaní tepelných strát dokonalým zateplením a utesnením obvodového plášťa je dôležitým spôsobom, ako znížiť energetickú spotrebu budovy, voľba vhodného a správne regulovaného vykurovacieho systému.

Veľmi často sú vysoké náklady na vykurovanie spôsobené nesprávnym nastavením vykurovacieho systému a nedostatočnou reguláciou tepla vo vykurovaných miestnostiach. Dôsledkom toho je zbytočné prekurovanie, resp. výroba prebytočného tepla. Vyspelá regulačná technika sa preto považuje za najdôležitejšiu časť modernej vykurovacej sústavy vzhľadom na hospodárnosť, ekológiu a komfort obsluhy. Zabezpečuje nielen to, aby boli všetky jednotlivé zariadenia vykurovacieho systému dokonale skoordinované, ale aj vzájomnú výmenu informácií, na základe ktorých dochádza k optimalizácii činnosti celého systému. Správne nastavená regulácia garantuje príjemnú tepelnú pohodu v dome aj bez toho, aby do nej bolo nutné často zasahovať.


Priestorová regulácia


Regulácia – múdra hlava vykurovacieho systému

222785

Jednoduchšia forma regulácie pracuje za pomoci priestorového termostatu. Regulátor teploty, umiestnený v referenčnej miestnosti, sníma teplotu okolia a podľa potreby, v súlade s nastavenými parametrami, spína kotol. Na takýchto regulátoroch zvyčajne možno nastaviť tak teplotu, ako aj časový program vykurovania, napríklad denný a nočný program, víkendový program a pod. Nevýhodou tohto systému je, že sa nedajú navoliť rôzne teploty v jednotlivých miestnostiach podľa ich špecifickej funkcie, keďže optimálna teplota jednotlivých obytných priestorov sa odlišuje. Za najvhodnejšiu teplotu v obytnej miestnosti sa považuje 20 až 22 °C, v spálni by to malo byť len 16 až 18 °C. V kúpeľni je dokonca na dosiahnutie príjemnej pohody potrených až 24 °C, zatiaľ čo v chodbe celkom postačuje teplota 15 °C. Pozor si treba dávať aj pri výbere miesta, kam regulátor so senzorom umiestnite. Ak je regulátor v teplej južnej miestnosti, môže sa stať, že severné miestnosti sa dostatočne nevykúria. Lepšie je umiestniť senzor do chladnejšej miestnosti a v ostatných miestnostiach regulovať teplotu pomocou termostatického ventilu, ktorý je súčasťou radiátora.Termostatické ventily

Termostatické ventily sa v súčasnosti využívajú zväčša ako doplnok k centrálnej regulácii. Termostatická hlavica obsahuje výplň, ktorá sa so zvyšujúcou teplotou rozťahuje, a tým uzatvára radiátorový ventil. Takýmto spôsobom možno upraviť výkon nesprávne navrhnutého radiátora. Termostatické ventily dokážu zohľadniť aj dodatočné tepelné zisky, a automaticky tak znížiť tepelný výstup radiátora v okamihu, keď miestnosť presiahne požadovanú teplotu, napríklad v dôsledku priameho slnečného žiarenia alebo z dôvodu zostatkového tepla z varenia.Regulácia – múdra hlava vykurovacieho systému

222788

Ekvitermická regulácia

Oveľa vyšší komfort a aj efektívnosť ako priestorová regulácia ponúka ekvitermická regulácia. Tento systém využíva ako mernú veličinu vonkajšiu teplotu, a preto reaguje oveľa rýchlejšie. Samozrejme, senzory okrem vonkajšej teploty sledujú aj teplotu v miestnostiach a teplotu vykurovacieho média. Výkon kúrenia sa pritom automaticky prispôsobuje vonkajším teplotám na základe nastaveného časového programu a zvolenej ekvitermickej krivky, ktorá zohľadňuje vykurovaciu sústavu a charakteristiku budovy. Aj pri prudkých poklesoch teploty je vďaka tomu zabezpečená prakticky konštantná vnútorná teplota. Ekvitermická regulácia sa zvyčajne rieši ako súčasť vykurovacieho telesa a dnes je už bežnou súčasťou moderných modelov vykurovacích kotlov.


Inteligentná regulácia

Najkomfortnejším a najvyspelejším spôsobom regulácie vykurovania je inteligentná elektronická regulácia. Vďaka senzorom, rozmiestneným vo všetkých miestnostiach, má pod kontrolou teplotu v celom dome, navyše v každej miestnosti zvlášť. Mozgom celého systému je centrálna obslužná jednotka, ktorú možno nainštalovať na ktoromkoľvek mieste v dome. Centrálna jednotka zabezpečuje predvolené požiadavky obyvateľov a prostredníctvom káblového alebo rádiového spojenia upravuje nastavenie regulátorov v jednotlivých miestnostiach. Snímače na vykurovacích telesách hlásia skutočné tepelné požiadavky centrálnej jednotke a tá tieto údaje posiela do riadiacej jednotky kotla.


Systémová regulácia


Regulácia – múdra hlava vykurovacieho systému

222789

Pri systémoch, v ktorých sa kombinuje klasická forma vykurovania plynovým kotlom so solárny kolektorom alebo tepelným čerpadlom, je regulácia o niečo zložitejšia. V takomto prípade je úlohou regulácie skoordinovať zdvojené funkcie hlavných a doplnkových vykurovacích zariadení. Pri príprave ohriatej vody za pomoci solárnych kolektorov treba napríklad solárnu reguláciu, ktorá vychádza z intenzity slnečného svitu. Pri zosúladení všetkých systémových komponentov nám dnes pomáha počítačová technika, ktorá tvorí domácu sieť, alebo aj napojenie cez internet. Súčasťou vyspelej systémovej techniky môže byť aj informačný a analytický systém. Ten dokáže diagnostikovať poruchy alebo hlásiť upozornenia týkajúce sa údržby. Automatická regulácia za pomoci inteligentného, počítačom kontrolovaného systému prináša pre užívateľa vysoký komfort – jednoduchosť a prehľadnosť ovládania, možnosť predprogramovania, príp. aj ovládanie na diaľku cez mobilný telefón alebo internet. Zároveň je aj zárukou bezchybného, bezpečného a maximálne efektívneho fungovania celého vykurovacieho a klimatizačného systému domu, čo sa odrazí na celkovej energetickej bilancii domu a finančných nákladoch na spotrebované energie.

Kategória: Energia
Zdieľať článok

Diskusia