Šetrite v plnom prúde

13. 01. 2009
Zdieľať

Náklady na všetky druhy energií na Slovensku každoročne rastú a jednou z mála istôt v našich životoch je, že tento trend bude pokračovať. Ošúchaná fráza, že najlacnejšia elektrická energia je tá, ktorú ušetríme, sa tak stáva čoraz aktuálnejšou.

Cestou, ako napriek rastúcim cenám energií a zvyšujúcim sa nárokom na komfortné bývanie udržať tieto náklady pod kontrolou, je jej racionálne využívanie. Znamená to zníženie plytvania energiou a snahu o jej úsporu, čo má priamy vplyv na rodinný rozpočet. Často ide o jednoduché, finančne nenáročné riešenia alebo len úpravu návykov, ktoré vedú k úsporám.

Väčšie investície do moderných technológií, efektívnejších elektrických vykurovacích systémov či zmeny tepelnotechnických vlastností budov sú zdrojom výrazných úspor, ktoré znížia vaše výdavky na energie. Treba tiež podotknúť, že okrem tohto pozitívneho dopadu vás môže tiež hriať aj pocit, že robíte niečo pre životné prostredie a budúce generácie. Preto čisto ekonomické porovnávanie nákladov na investície a čas návratnosti nie je vždy korektné a namieste. Všetko, samozrejme, závisí od dostupných prostriedkov.

Tepelnotechnické vlastnosti budov

Predpoklady na značné minimalizovanie tepelných strát možno dosiahnuť zateplením objektu, čo ovplyvňuje všetky opatrenia v súvislosti s teplom. Často znamená finančne najnáročnejšie opatrenie, avšak s najväčším efektom. Moderné stavebné a izolačné materiály umožňujú znížiť úniky tepla až o 30 %. Dôraz treba klásť najmä na obvodové steny a okenné konštrukcie – tu možno ušetriť až 60 % nákladov na teplo.

Cez steny a okná nezatepleného (alebo zle zatepleného) objektu uniká 25 až 35 % tepla, ktoré pri zlých tepelnoizolačných vlastnostiach strácame. Takmer tretina odchádza strechou a zvyšok – 10 až 15% – zlou izoláciou podlahy. Z hľadiska tepelných izolácií sú okná najslabším článkom stavieb. Vo vzťahu k tepelnoizolačným vlastnostiam nie je ani tak podstatné, či sú rámy a krídla okien plastové, alebo drevené, ale rozhodujúce sú tepelnoizolačné vlastnosti zasklenia a pri osadzovaní nových okien je nevyhnutná kvalitná tepelná izolácia ostenia. Tradičné dvojsklo s čírymi sklami má U = 2,9 W/(m2. K) a dobre zateplená obvodová stena dosahuje U = 0,3 W/(m2. K) Jedným štvorcovým metrom takéhoto okna sa stratí desaťnásobne viac tepla ako rovnakou plochou steny.
 

Ako ušetriť pri stavbe domu

 • Tepelne izolujte dom, byt (obvodové múry, podlahu, strechu).
 • Používajte kvalitné materiály, s lepšími tepelnoizolačnými vlastnosťami a dlhšou životnosťou.
 • Vymeňte staré okná za vákuové.
 • Pri výstavbe dodržiavajte správnu orientáciu okien – okná orientované na juh majú nižšie úniky tepla. 
 • Vonkajšie rolety tiež znížia tepelné straty.

 

Výber správnej sadzby

Základom pri využívaní elektriny alebo plynu v domácnosti je voľba vhodnej sadzby, ktorá závisí od účelu, na aký sa energie využívajú (bežná spotreba, vykurovanie, ohrev vody). Správna voľba sadzby je základom optimalizácie nákladov za odber. Všetci dodávatelia elektriny alebo plynu poskytujú poradenstvo a niektorí aj rôzne webové nástroje (kalkulačky), kde si jednoducho stanovíte alebo overíte vhodnosť vašej sadzby.

 

Vykurovanie

V priemernej domácnosti sa 60 až 80 % z celkovej potreby energie spotrebuje na vykurovanie. V geografických podmienkach Slovenska sa vykuruje 6 až 7 mesiacov v roku, v horských oblastiach 8 až 9 mesiacov. Z toho vyplýva, že vo vykurovaní je najväčší potenciál úspor energie. Moderné vykurovacie systémy ponúkajú maximálny komfort a vyššie vstupné náklady sú kompenzované efektívnosťou prevádzky. Tá sa dosahuje možnosťami inteligentného riadenia prevádzky a jej regulácie. Elektronické riadiace prvky, ktoré vyhodnocujú celkovú potrebu tepla, dokážu systém regulovať na optimálnu úroveň v závislosti od množstva zostatkového tepla a vonkajšej teploty vonkajšieho vzduchu.
 

Ako ušetriť pri vykurovaní

 • Používajte efektívne vykurovacie zdroje s vysokou účinnosťou (elektrické akumulačné vykurovanie, tepelné čerpadlá, plynové kondenzačné kotly, kotly na pelety).
 • Vhodne umiestnite zdroje tepla.
 • Tepelné straty objektov pri sálavom vykurovaní sú nižšie, ako pri konvekčnom. 
 • Prevádzka nízkoteplotných systémov je menej finančne náročná (podlahové vykurovanie). 
 • Optimálne nastavte automatickú reguláciu. 
 • Teplotu pre jednotlivé miestnosti nastavte priestorovými termostatmi podľa spôsobu ich využívania – od 15 °C na chodbe, 20 °C v obytných miestnostiach až do 24 °C v kúpelni. 
 • Znížením teploty v miestnosti o 1 °C dosiahnete asi 6-percentnú úsporu energie. 
 • Neprekurujte miestnosti, vetrajte krátko a intenzívne. 
 • Tepelnú pohodu možno dosiahnuť zvýšením vlhkosti vzduchu v obývanom priestore (dosiahne sa tak nižšia spotreba energie na vykurovanie o 10 až 15 %). 
 • Zaťahujte závesy, rolety, žalúzie (nesmú presahovať cez vykurovacie telesá). 
 • Reflexné fólie nasmerujú teplo do miestnosti (nebudete vyhrievať stenu za vykurovacím telesom). 
 • Znížte teplotu počas vašej neprítomnosti. 
 • Pri dlhšej neprítomnosti kúrenie nevypínajte, zachovajte temperovanie miestností. 
 • Dajte si pravidelne prekontrolovať a nastaviť vykurovací systém odborníkom.

 

Ohrev pitnej vody

Náklady na prípravu teplej vody predstavujú v domácnosti 25 % celkových nákladov na spotrebu elektrickej energie. Ak sa rozhodnete obstarať si nové zariadenie na ohrev vody, prvým krokom je určenie budúcej spotreby teplej vody, ktorá môže byť, podľa individuálnych potrieb, v rozpätí od 40 do 150 l na osobu a deň. Z toho pripadá asi 60 % na kúpeľ, 25 % na kuchyňu, 15 % na umývadlo.

Spotreba elektrickej energie zariadenia na prípravu ohriatej pitnej vody závisí od dvoch základných faktorov: od množstva zohrievanej vody a od požadovanej teploty vody. Odhaduje sa, že asi 1/3 bojlerov na Slovensku má teplotu ohrevu nastavenú na viac ako optimálnych 55 °C. Správne dimenzovanie oboch faktorov a dobrá izolácia rúrových vedení je zdrojom nemalých úspor.

 

 

 

Ako ušetriť pri ohreve pitnej vody

 • Minimalizujte straty tepla izoláciou rozvodov kvalitnými materiálmi.
 • Ohrievač vody pracuje hospodárnejšie s nastavenou teplotou na termostate 50 až 55 °C, znižuje sa usadzovanie minerálov (tzv. kotlový kameň), čo znižuje životnosť kotla. 
 • Sprchovanie je úspornejšie ako vaňový kúpeľ, predstavuje až trojnásobnú úsporu teplej vody. 
 • Pri sprchovaní je vhodné použiť úsporné sprchovacie hlavice a perlátory, ktoré znižujú spotrebu vody až o 40 %. 
 • Jednopákové batérie šetria až 30 % vody, zmiešavacie vodovodné batérie alebo batérie so vstavaným termostatom sú ešte efektívnejšie. • Umývanie riadu je hospodárnejšie s napustenou vodou v dreze, nie pod tečúcou vodou. 
 • Kvapkajúce kohútiky teplej vody zvyšujú jej spotrebu. 
 • Ak sa ohrievač nepoužíva dlhší čas, treba znížiť nastavenie teploty na 5 až 10 °C alebo ho vypnúť. 
 • Pri dlhšej neprítomnosti bojler odstavte.

 

 

 

Varenie a pečenie

Súčasný trh nám ponúka široký výber kuchynských pomocníkov. Okrem zjednodušenia a urýchlenia prípravy chutných pokrmov sú moderné spotrebiče stále menej náročné na spotrebu energie. Používanie špecifických spotrebičov treba uprednostniť pred prístupom „na všetko mi stačí sporák“. Pri použití rýchlovarnej kanvice na zohriatie 1 l vody zo 14 na 100 °C ušetríme v porovnaní s klasickým elektrickým ohrevom až 2/3 energie a voda zovrie 3-krát rýchlejšie. Mikrovlnná rúra umožní až 50-percentnú úsporu, kávovary usporia 60 %, hriankovače 45 % a variče vajíčok až 70 % energie.

 

 

 

Ako ušetriť pri varení a pečení

 • Pri varení vody používajte pokrievku alebo najlepšie tlakový hrniec, usporíte tým 15 až 50 % energie. 
 • Priemer dna hrncov by mal zodpovedať priemeru platničky elektrického sporáka, už o 3 cm väčší priemer dna nádoby zvýši spotrebu energie až o 30 %. 
 • Dno hrncov by malo byť rovné, nerovné dno zvýši spotrebu energie až o 40 %. 
 • Používajte špecializované spotrebiče na prípravu a ohrev pokrmov. 
 • Pri varení používajte primerané množstvo vody, znížite tak náklady na ohrev i samotnú vodu. 
 • Vypnite sporák pred ukončením varenia a jedlo nechajte dovariť zostatkovým teplom.

 

 

 

Chladenie a mrazenie

Chladnička a mraznička patria medzi spotrebiče, ktoré sa využívajú celoročne a môžu podstatne ovplyvniť celkovú spotrebu elektriny. Výrobcovia akceptujú trend znižovania energetickej náročnosti spotrebičov a rozumnejšieho hospodárenia s elektrickou energiou, preto majú najnovšie výrobky podstatne nižšiu spotrebu, lepšiu izoláciu a rôzne funkcie spríjemňujúce používanie a šetriace energie. Správna veľkosť chladničky a mrazničky závisí od počtu osôb a nákupných zvyklostí.

Pri kúpe treba zvážiť, akú veľkú chladničku alebo mrazničku potrebujete. Chladnička by mala mať objem 80 až 100 l na jednu osobu v domácnosti, mraznička od 100 l na jednu dospelú osobu. Samozrejmosťou v dnešnej dobe sú chladničky bez freónov v chladiacom okruhu.

 

 

 

Ako ušetriť pri chladení a mrazení

 • Chladničku a mrazničku neumiestňujte pri vykurovacích telesách, na priamom slnečnom svetle a vo vlhkom prostredí. 
 • Starý typ chladničky a mrazničky s freónovým chladivom vymeňte za novší, ktorý nepoužíva freón (chemická značka CF). Starú chladničku a mrazničku dajte odborne zlikvidovať. 
 • Dostačujúca vnútorná teplota chladničky je 5 °C, o 1 °C vyššia (alebo nižšia) teplota v chladiacom priestore znamená úsporu (alebo stratu) asi 6 % elektrickej energie. 
 • Zadná stena chladničky a mrazničky musí mať voľný prístup vzduchu. 
 • Neumiestňujte do chladničky a mrazničky horúce potraviny. 
 • Potraviny zabaľte alebo uložte do zakrytých nádob. 
 • Pred otvorením chladničky a mrazničky zvážte, čo chcete vybrať – nenechávajte dvere pridlho otvorené. 
 • Zabezpečte pravidelné odmrazovanie – už 1 cm námrazy zvyšuje náklady na elektrickú energiu o 75 %. 
 • Zbytočným plytvaním energiou sú aj poloprázdne mrazničky, správne využitá mraznička má byť na 70 % naplnená. 
 • Nedostatočné alebo poškodené tesnenie dverí chladničky zvyšuje spotrebu elektriny. 
 • Pri vkladaní potravín do chladničky (i mrazničky) je vhodné využiť funkciu rýchleho chladenia, respektíve zmrazenia, ušetríte energiu a zachováte vysokú kvalitu potravín. 
 • Teplotu v chladničke prispôsobte potravinám, ktoré v nej uchovávate, niektoré potraviny možno uchovávať pri vyšších teplotách, čím usporíte elektrinu.

 

 

 

Pranie, sušenie, umývanie riadu

Moderné práčky a sušičky ponúkajú množstvo programov pre rôzne druhy bielizne a v porovnaní so svojimi skôr narodenými predchodcami ušetria viac ako pätinu vody a elektriny. Tie najmodernejšie dokonca rozmýšľajú za nás a nastavia potrebné parametre, aby bol výsledok čo najlepší a zároveň náklady čo najnižšie. Aj pri týchto činnostiach však treba dodržať niekoľko pravidiel, aby sme zbytočne nevyprali aj naše peňaženky. Umývačka riadu sa už aj u nás pomaly udomácňuje a nie je vnímaná ako nadštandardné vybavenie kuchyne.

Výskumy ukazujú, že oproti ručnému umývaniu riadu sa šetrí nielen čas, ale aj energia a voda. Zmena životného spôsobu v prospech pohodlia znamená aj vyššie náklady na vybavenie domácností. Je však zbytočné kupovať si luxusnú umývačku riadu za 40-tisíc korún s množstvom programov, keď sa v kuchyni varí len káva a tanier sa zašpiní pri ohrievaní v mikrovlnnej rúre. Ak však rodina veľa varí a účty za vodu neustále narastajú, je dobré spočítať, či by sa umývačka riadu s nízkou spotrebou vody a elektriny neoplatila.

 

 

 

Ako ušetriť pri praní a umývaní riadu

 • Využívajte plný objem práčky, avšak nepreplňujte ju. 
 • Pri menších množstvách bielizne využite príslušné programy – ušetríte vodu. 
 • Množstvo pracieho prostriedku dávkujete podľa stupňa znečistenia bielizne a tvrdosti vody. 
 • Predpieranie použite len pri mimoriadne znečistenej bielizni. 
 • Škvrny pred praním v pračke ošetrite. 
 • Pred vložením bielizne do sušičky, znížte jej vlhkosť odstredením – znížite náklady na sušenie. 
 • Umývačku riadu zapínajte až po jej dostatočnom naplnení.

 

 

 

Úsporné elektrospotrebiče

Elektrospotrebiče majú výrazný podiel na celkovej spotrebe elektriny v našich domácnostiach. Preto má význam detailnejšie sa zaoberať ich energetickou spotrebou a už pri nákupe prihliadnuť aj na ich hospodárnosť, respektíve včas vymeniť zastarané zariadenia s vysokou spotrebou za úspornejšie. Vývojom elektrických zariadení a spotrebičov sa dosahuje nielen ich vyšší výkon, ale tiež nižšie energetické nároky. Investíciou do moderných elektrospotrebičov možno ušetriť až 30 % elektrickej energie, čo skracuje čas návratnosti investície. Energetickú náročnosť elektrospotrebičov možno posúdiť na základe energetického štítku, preto pri ich kúpe odporúčame spotrebiče triedy A alebo A+.

 

Stand by režim

(pohotovostná prevádzka) Každý z nás ocení pohodlie, ktoré nám ponúka diaľkový ovládač. Kedykoľvek si zmyslíme, môžeme z pohodlia pohovky ovládať televízor, DVD-prehrávač a množstvo ďalších spotrebičov. Ak nepatríte k zanedbateľnej skupine používateľov, ktorí po skončení programu svoj televízor vypnú aj hlavným tlačidlom na prístroji, toto pohodlie je vykúpené nepretržitou spotrebou týchto zariadení, a to 24 hodín denne, 7 dní v týždni, počas celého roka.

Zariadenia potrebujú na zotrvanie v pohotovostnom režime určité množstvo energie, ktorá v ročnom súčte dosahuje niekoľko 100 korún za spotrebovanú elektrinu. Je na každom z nás, či sa rozhodne zmeniť svoje návyky a jednoduchými opatreniami ušetriť na energiách. Samozrejme, že opatrenia s výraznejším účinkom vyžadujú i viac finančných prostriedkov. Je jedno, ktorú z ciest si zvolíte alebo ktorú si môžete dovoliť, isté je, že najhoršie je neurobiť nič.

Viac informácií: Všetko o nízkoenergetickom dome

Kategória: Energia
Tagy: stavba domu
Zdieľať článok

Diskusia